Hledání slov a znaků v textu online

Hledání slov a znaků v textu online


Níže vložte anebo napište váš text:

Hledané slovo je v textu obsaženo -x
Kde se v textu ukrývá hledané slovo?

Potřebujete v jakémkoliv textu vyhledat určitý znak, písmeno, číslo, slovo nebo celou větu? Pak se vám zcela jistě hodí náš online vyhledávač slov zdarma, do kterého stačí text napsat anebo nakopírovat, poté zadat hledané slovo či znak a nechat ho v textu najít a barevně označit.

Oproti vyhledávání slov v textovém dokumentu Word, Open Office anebo rovnou na internetové stránce, je naše vyhledávání přehlednější a navíc v něm můžete slova a znaky hned upravovat.

Pokud je písmen či slov nalezeno více, zobrazí se jejich počet. To je užitečné v mnoha případech. Například píšete článek, ve kterém se na určitá slova zaměřujete. Takových slov v něm však nesmí být ani málo, ani mnoho. A právě náš vyhledávač slov vám celý text prohledá a pomůže nalézt jejich počet i rozmístění.

Hledání slova funguje v reálném čase, takže při jeho zadávání po písmenech se vám rovnou tato písmena v prohledávaném textu označují a zobrazuje se jejich počet. Výhodné je to v situaci, kdy hledáte určité slovo, které může mít různé zakončení. V takovém případě stačí napsat jen jeho začátek a případně znaky přidávat anebo umazávat.

Jak vyhledat slovo v textu?

 1. Nejprve napište anebo vložte text, který chcete prohledávat.
 2. Pro kopírování textu odkudkoliv text označte a použijte klávesovou zkratku Ctrl+c.
 3. Pro vložení umístěte kurzor myši do vyznačeného pole a použijte zkratku Ctrl+v.
 4. Do označeného políčka napište písmena, čísla, znaky nebo slova, která chcete hledat.
 5. Prohledávaný text můžete upravovat, kopírovat, mazat, přepisovat.

Počítání slov, písmen, číslic a znaků v textu

Počítadlo slov, písmen, číslic a znaků v textuDo nastaveného počtu znaků zbývá znaků.
Vyčerpáno = % nastavených znaků.

Počet znaků včetně mezer:
Počet znaků bez mezer:
Počet mezer:
Počet písmen:
Počet číslic:
Počet slov:
Počet vět:
Počet odstavců:
Jaký počet znaků, písmen a čísel má text?

Potřebujete zjistit, jak dlouhý je text, který jste napsali anebo třeba text, který právě někde čtete? Kolik má všech znaků včetně mezer anebo bez nich, kolik obsahuje písmen, čísel, slov, vět či odstavců? K tomuto účelu se vám určitě bude hodit naše online počítadlo slov a znaků. Jde o nástroj zdarma, do něhož text napíšete anebo vložíte a pak už si jenom přečtete výsledné hodnoty.

Nastavit si dokonce můžete požadovaný limit počtu znaků a kontrolovat, kolik znaků vám do něj ještě schází anebo o kolik jste nastavenou hodnotu přesáhli. Text je potom možné upravovat a nakonec výsledný zkopírovat a použít třeba jinde.

Počítač slov, znaků, písmen a čísel v textu a nastavení výchozích hodnot pro kontrolu jeho délky je užitečné v mnoha případech. Například chcete dodržet minimální nebo maximální počet napsaných normostran, nastavit si maximální počet znaků do SMS nebo MMS zprávy, nepřesáhnout maximální počet znaků v titulku anebo popisu vaší webové stránky, u příspěvku na Facebook, Twitter či Instagram a mnohé další.

Jak počítat znaky, písmena, čísla, mezery, slova, věty a odstavce v textu?

 1. Vložte anebo napište text, ve kterém chcete počítat znaky.
 2. Ke kopírování textu využijte klávesovou zkratku Ctrl+c.
 3. K vložení textu využijte klávesovou zkratku Ctrl+v.
 4. Nastavte si požadovaný počet znaků, od kterého se počet znaků ve vašem textu bude odečítat anebo ponechte výchozí hodnotu 1 800 znaků (1 normostrana).
 5. Klikněte na tlačítko SPOČÍTEJ

Převody na malá nebo velká písmena, odstranění diakritiky a text pozpátku

Převody na malá nebo velká písmena, odstranění diakritiky a text pozpátkuSlova a věty s velkými znaky na malé a naopak

Občas se můžete setkat s textem, který je psaný pouze velkými písmeny, ale vy byste ho potřebovali kompletně a automaticky změnit na malá. Anebo naopak. Nějaký text je napsán klasicky s malými znaky, ale vám by se více hodilo ho převést na velké. Právě k tomuto účelu je vytvořen tento online nástroj zdarma, v němž jsou věty, slova a písmena na jedno kliknutí převedena malá na velká anebo velká na malá.

Písmena bez čárek a háčků anebo text opačně

Další funkcí našeho měniče písmen a slov je změna původního textu s diakritikou na text bez diakritiky, při které budou z textu odstraněny háčky, čárky a další znaménka v okolí písmen, které nějak pozměňují jejich význam. Užitečné je to například u SMS zpráv, neboť písmo s diakritikou ubírá maximální počet znaků rychleji, v e-mailech při špatném kódování znaků a v mnoha jiných případech.

Spíše zábavnou, než užitečnou, je další funkce, díky které se váš text změní na napsaný pozpátku. Kdo si ho bude chtít přečíst, bude tak muset učinit od konce, tedy zprava doleva.

Jak změnit velká a malá písmena, psát text pozpátku anebo odstranit háčky a čárky?

 1. Vložte anebo napište text, ve kterém chcete provést změny.
 2. Ke kopírování textu využijte klávesovou zkratku Ctrl+c.
 3. K vložení textu využijte klávesovou zkratku Ctrl+v.
 4. Klikněte na požadované tlačítko s popisem změny.
 5. Text můžete následně upravovat, mazat anebo kopírovat.