DPH KALKULAČKA

KALKULAČKA     |     POPIS

DPH KALKULAČKA


Online kalkulačka na této stránce vám umožní přehledný výpočet DPH za zboží a služby, a to pro všechny 3 sazby používané v ČR (základní 21 %, snížená 15 % a 10 %). Tabulka nabízí výpočet DPH z celé částky, cenu bez DPH anebo pouze DPH, přičemž je jedno, kterou hodnotu zadáte, protože všechny ostatní se podle koeficientu převedou automaticky. Taktéž vám naše kalkulačka nabízí orientační převodník pro jiné sazby, a to od 1 % do 30 %, využitelné pro případně chystané změny v České republice anebo pro přepočet v jiných zemích.KALKULAČKA


Vyberte si sazbu DPH

Cena s DPH Cena bez DPH DPH
POPIS


Co je to Daň z přidané hodnoty (DPH)

DPH je jednou z nejdůležitějších částí státního rozpočtu, kterou při nákupu téměř jakéhokoliv zboží anebo služeb platí skoro každý konečný spotřebitel (kupující zákazník, odběratel), který je tím pádem daní nejvíce zatěžován. Protože se předem neví, kdo to bude, jde o tak zvanou daň nepřímou. Zatímco v roce 1993 se v ČR na DPH vybralo přes 77 miliard Kč, v roce 2016 už to bylo bez mála 350 miliard.

Daň z přidané hodnoty je vlastně daň z rozdílu ceny, kterou subjekt sám zaplatí a za kterou dále prodává. Toto navýšení ceny (přidaná hodnota) je právě základem pro výpočet DPH. Daň z přidané hodnoty si k ceně prodávaného zboží a služeb musí účtovat každý podnikatel či firma, která je u finančního úřadu registrována jako plátce DPH, (o čemž rozhodují především její obraty anebo dobrovolnost).

Příklad: Podnikatel (vzhledem k obratu přes 1 milion Kč ročně či dobrovolný plátce DPH) nakoupí od firmy (která je taktéž plátce) produkt za 100 Kč. Na něj se vztahuje DPH 21 %, čímž firmě (dodavateli) zaplatí 121 Kč, ze kterých tato prodávající firma oněch 21 Kč (21 % DPH) odvede státu.

Tento produkt podnikatel následně na pultu svého obchůdku prodá za 190 Kč, které jsou tvořené 157 Kč + DPH 33 Kč. Podnikateli vznikne vůči finanční správě daňová povinnost 33 Kč, od níž si odečte 21 Kč, které už zaplatil firmě. DPH tedy musí odvést 33 – 21 = 12 Kč.

Ve výsledku stát z konečných 190 Kč za prodané zboží získal 21 % (33 Kč). Z nich část 21 Kč odvedla původní dodavatelská firma a další část (z přidané hodnoty) odvedl podnikatel, který zboží prodal konečnému zákazníkovi. Přestože DPH 33 Kč odvedli dohromady podnikatel a firma, zaplatil ho ale nakonec zákazník.

Kdy a kde vzniklo DPH

Za vznikem DPH stojí francouzský inženýr Maurice Lauré (1917-2001). Zavedl ji coby ředitel francouzské daňové správy v roce 1952 pod názvem taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Tato daň se poté rozšířila do celého světa.

Daň z přidané hodnoty se začala v ČR platit od 1. 1. 1993, tedy ihned po rozdělení Československa v den vzniku samostatného státu Česká republika. Předchůdcem DPH byla u nás v ČSSR a poté v ČSFR podobná nepřímá “daň z obratu“ využívaná do 31. 12. 1992.

Výše DPH V ČR

V České republice jsou aktuálně 3 sazby DPH, kdy jedna je základní, a dvě jsou snížené. Obecně se používá základní daň, přičemž do kategorie snížených sazeb jsou zahrnuty přesně dané druhy zboží anebo služeb.

Základní sazba – 21 %

První snížená – 15 %

Druhá snížená – 10 %

Výpočet DPH přes online kalkulačku

Pro výpočet DPH použijte úvodní online tabulku a kalkulačku. V ní jsou uvedeny 3 základní sazby aktuálně používané v ČR (10 %, 15 % a 21 %). Vzhledem k tomu, že výše DPH se může časem změnit, jsou pro převody taktéž k dispozici další procentuální sazby DPH, a to: 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 11 %, 12 %, 13 %, 14 %, 16 %, 17 %, 18 %, 19 %, 20 %, 22 %, 23 %, 24 %, 25 %, 26 %, 27 %, 28 %, 29 % a 30 %. Pokud by se v České republice připravovala změna některé z nich, můžete si ji už dopředu vypočítat. Stejně tak se vám tyto varianty mohou pro zajímavost hodit k výpočtu plateb v jiných zemích s odlišnou sazbou.

Jaký použít vzorec pro výpočet DPH

Pro níže uvedené příklady výpočtu DPH budeme počítat s jeho výší 21 procent, 15 procent a 10 procent. Jde pouze o představu, jak se daň z přidané hodnoty počítá při různých známých hodnotách. Pro snadný a rychlý výpočet využijte online kalkulačku v úvodu.

Výpočet DPH z celkové částky
Známe-li částku vč. DPH například 121 Kč, pak pouze daň ve výši 21 % z ní vypočteme, když celkovou částku 121 Kč vydělíme koeficientem 1,21 a výsledek odečteme od původní celkové částky. Výsledkem bude 121 Kč / 1,21 = 100 Kč (částka bez DPH). Po odečtení 121 – 100 = 21 Kč (DPH).

Výpočet ceny z částky bez DPH
Pokud je suma bez DPH například 100 Kč, pak DPH ve výši 15 % k ní připočteme, když tuto sumu bude násobit koeficient 1,15. Výpočet tedy bude vypadat 100 x 1,15 = 115 (zaplacená částka 115 Kč vč. DPH).

Výpočet celkové částky pouze z DPH
Když budeme znát pouze zaplacené (např. 10% DPH) ve výši například 10 Kč, potom se k ceně bez DPH dostaneme, jakmile výši DPH v Kč vydělíme sazbou DPH v procentech a vynásobíme číslem 100. V našem případě 10 / 10 x 100 = 100 Kč (částka bez DPH). K ní připočteme naši původní známou výši DPH 10 Kč a získáme 110 Kč vč. DPH.

České sazby DPH v minulých letech

Historie DPH byla v Česku od jeho vzniku různá, a to základní a snížené následovně:

Od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1994 – 23 % a 5 %

Od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004 – 22 % a 5 %

Od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2007 – 19 % a 5 %

Od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 – 19 % a 9 %

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 – 20 % a 10 %

Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 – 20 % a 14 %

Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 – 21 % a 15 %

Od 1. 1. 2015 do současnosti – 21 % a 15 % (10 %)

Orientační sazby DPH v jiných zemích

Podobná nepřímá daň se platí v různých státech světa. Pro všechny členské státy Evropské unie je dokonce DPH povinné, není však nařízeno, jak bude v které zemi vysoké. Základní sazba se napříč státy EU pohybuje někde v rozmezí 17 až 25 %, snížená sazba pak od 0 do 18 %. V době psaní byla tato Daň z přidané hodnoty v těchto zemích následující: (základní a snížená)

 • Maďarsko – 27 % a 18 %
 • Švédsko – 25 % a 12 (6)%
 • Chorvatsko – 25% a 10%
 • Dánsko – 25 % a 0 %
 • Finsko – 24% a 14 (10)%
 • Řecko – 24% a 13 (6)%
 • Slovinsko – 22% a 9,5%
 • Belgie – 21% a 12 (6)%
 • Nizozemsko – 21 % a 6 %
 • Slovensko – 20 % a 10 %
 • Rakousko – 20 % a 10 %
 • Francie – 20% a 10 (5,5)%
 • Estonsko – 20% a 9%
 • Německo – 19 % a 7 %
 • Malta – 18 % a 5 %
 • Lucembursko – 17% a 14 (8)%
4.7/5 - (11 votes)