Jednotky tlaku a jejich převody v potravinářství

Jednotky tlaku a jejich převody v potravinářství

I převody jednotek tlaku čas od času využijete. Tlak je fyzikální veličina, která je všude kolem nás. Rozhodně se s ní tedy nesetkáme jen v rámci matematických úloh ve škole. Neustále na nás působí tlak vzduchu, potopíme-li se do vody, bude na nás působit tlak vodního sloupce. S tlakem máme co do činění u lékaře, ale i v potravinářství. Tlak v potravinářském průmyslu dokáže ochránit potraviny před rychlou zkázou. Technologie, která ošetřuje potraviny vysokým tlakem se jmenuje paskalizace a má mnoho výhod.

Už v 19. století se vědělo, že vysoký tlak dokáže zničit bakterie

Že bakterie lze zničit nejen vysokými teplotami, nýbrž i vysokým tlakem, o tom se mezi vědci šuškalo již v 19. století. Teprve o jedno století později byla vyvinuta technologie, která se začala ve velkém používat hlavně v potravinářském průmyslu. Narazit na ni můžete pod pojmem HPP – High Pressure Processing nebo česky paskalizace.

Tato technologie se používá za účelem prodloužení čerstvosti některých potravin, jako jsou ovocné a zeleninové šťávy, uzeniny, různá pyré a dressingy, mořské plody a tak dále. Během paskalizace je potravina v pružném obalu umístěna do kapaliny v komoře vysokotlakého lisu a vystavena tlaku 6 000 i více barů. Na jednotky tlaku a jejich převody můžete kouknout k nám na Výpočetnici, kde mimo jiné zjistíte, že 6 000 barů = 600 000 kilopascalů nebo 600 megapascalů.

Pro laické srovnání není ani tlak vody působící na dně Mariánského příkopu (nejhlubší místo v oceánu) tak vysoký. Abyste dosáhli tlaku o velikosti 600 megapascalů, museli byste se potopit ještě 6x hlouběji.

V čem spočívají výhody paskalizace?

Na rozdíl od pasterace (při které se přehřívá povrch potraviny, aby se vysoká teplota dostala i do středu potraviny) působí paskalizace na potravinu rovnoměrně a probíhá v chladu. To má za následek nezměněný obsah živin a vitamínů v potravině, její skvělou chuť i stálou strukturu. Výhodou je také to, že paskalizací jsou produkty ošetřeny už v prodejním obalu, a proto nedochází k rizikům možné kontaminace při balení.

Na další jednotky tlaku a jejich převody v potravinářství můžete narazit u technologie vakuování, která potraviny uchovává déle čerstvé. Vakuem je ve fyzice označený prostor, ve kterém je tlak plynu výrazně nižší než normální tlak atmosféry v okolí. Tak zvané dokonalé vakuum, při kterém se hodnota tlaku rovná hodnotě 0 Pa je spíše hypotetické. Tento stav je nazýván jako tak zvaný prázdný prostor, ale v běžných podmínkách ho většinou nelze dosáhnout.

Nejsilnější magnety světa

Nejsilnější magnety světa

Víte, které magnety patří mezi ty nejsilnější a jakou mají sílu? Převody jednotek síly můžete potřebovat i v tomto odvětví fyziky a to nejen ve školních lavicích. Magnety jsou zajímavé samy o sobě a užít si s nimi lze spoustu legrace. Třeba tehdy, když sílu magnetů využijete při magnet fishingu. V Japonsku dokonce vyvinuli nejsilnější elektromagnet na světě, který překročil hranici 1000 tesla (tesla – T – jednotka magnetické indukce). Takovou magnetickou sílu lze zkoušet jen ve speciálních laboratorních podmínkách.

Neodymové magnety patří mezi nejsilnější permanentní magnety na světě

Síla neodymových magnetů je až neskutečná. Jsou ze slitiny neodymu, železa a boru. Vyskytují se volně v přírodě, je ale možné uměle je vyrobit. Právě neodym dodává magnetům unikátní vlastnosti. Věděli jste, že neodymový magnet dokáže unést až 2000násobek své vlastní váhy? Než vůbec začneme s převody jednotek síly, je nutné si ještě vysvětlit, co u magnetů znamená permanentní. Permanentní magnety jsou takové magnety, které vytvářejí magnetickou sílu samy o sobě, tedy k tomu nepotřebují žádné vnější vlivy, jakými může být například elektřina.

Síla magnetů závisí na několika faktorech:

  • na použitém magnetickém materiálu,
  • na tom, jaký tvar má magnet,
  • na objemu magnetu a tak dále.

Pro přibližnou představu uvádějí vědci odtrhovou sílu magnetu v jednotkách síly – v newtonech (1kg = 10 N).

Převody jednotek využijete i u elektromagnetů

Převody jednotek síly využijete i u elektromagnetů. Elektromagnety vytvářejí magnetické pole, potřebují však k tomu elektrický proud. Jeden z nejsilnějších elektromagnetů na světě je na Floridě a dokáže vytvořit magnetické pole o síle 45 Tesla. Tesla je jednotkou magnetické indukce. Protože je pro běžnou praxi jednotka 1 T příliš velká, je i tady nutné využít přepočet jednotek a převést teslu na menší díly (militesla, mikrotesla).

Věděli jste, že planeta Země je největším magnetem na světě? Její magnetické pole vyzařuje magnetickou indukci o velikosti cca 50 mikrotesla (50 μT). Pro představu to se rovná 0,00005 T.

V Japonsku však existuje něco mnohem, mnohem silnějšího. Elektromagnet, který překročil hranici 1000 tesla. Aniž byste museli použít převody jednotek síly, musí vám být jasné, že se jedná o naprosto šílený přístroj, který lze zkoušet jen v podmínkách speciálně upravené laboratoře.

Pokud si chcete udělat přibližný obrázek, výkonnější přístroj magnetické rezonance zvládne vytvořit magnetické pole o síle 3 tesla.

Pokud přepočet jednotek síly nepotřebujete, nevadí. Na naší Výpočetnici najdete kalkulačku i pro další převody, které vám mohou přijít vhod.

Bioelektřina – energie vytvořená lidmi, živočichy i rostlinami

Bioelektřina – energie vytvořená lidmi, živočichy i rostlinami

Bioelektřina je přítomna ve všech živých organismech. Důvodem, proč ji nepociťujeme ve větší míře je skutečnost, že její elektrické napětí je velmi malé. Tak nepatrné, že ani převody jednotek napětí nejspíš potřebovat nebudete. Bioelektřinu umí vyprodukovat lidé, živočichové i rostliny. Má obrovský potenciál pro budoucnost světa. Svědčí o tom řada experimentů. Například ulice, kterou osvětluje energie získaná od lidí, kteří po ní jenom procházejí.

Lidská energie a její využití

Piezoelektrické generátory fungují na principu tzv. piezoelektrického jevu, který je znám již od roku 1880. Tento jev popisuje schopnost určité látky (nejčastěji křemen nebo sfalerit) vyrobit elektrické napětí při jejím mechanickém namáhání. Piezoelektrické generátory tedy dokážou přeměnit i ten nejmenší pohyb na elektrickou energii. Proto jsou ve velkém využívány k přeměně lidské energie (pohyb) na elektrickou energii. Energie, která je vytvářená běžnou chůzí se za normálních okolností nevyužije. A proto vědci koketují s myšlenkou umístit piezoelektrické generátory třeba do bot či ponožek, aby mohly z lidského pohybu vyrábět elektrickou energii třeba pro nabíjení mobilního telefonu.

Obrovský potenciál má bioelektřina v medicíně. Naslouchátka ani kardiostimulátory by v budoucnu nepotřebovaly zdroj energie, protože by si je lidé v budoucnosti dobíjeli a udržovali v chodu svou vlastní energií.

Věděli jste, že ti nejlepší sportovci dokáží krátkodobě vyvinout výkon (svým pohybem) jako má rychlovarná konvice – tedy 2000 wattů? Když je lidské tělo v klidu, vypočítali vědci jeho výkon na cca 100 wattů.

Elektrické napětí paúhoře už není tak zanedbatelné

Převody jednotek napětí už můžete využít, budete-li se zabývat životem sladkovodního živočicha paúhoře elektrického. Ten umí vyprodukovat elektrické napětí o velikosti až 650 voltů, což je už nebezpečné i pro člověka. Elektrické napětí paúhoř využívá hlavně k lovu, kdy jím omráčí svou kořist. Kromě tohoto napětí paúhoř elektrický produkuje i mnohem nižší elektrické napětí v hodnotě cca 10 V, které slouží pro jeho orientaci i komunikaci. První studie elektrického napětí tohoto úhoře vznikly už v roce 1729.

Elektrické napětí z citrónů

Složité převody jednotek napětí nebudete potřebovat ani v případě, když si pro získání několika málo voltů vezmete na pomoc citróny. Možná jste se v hodině fyziky setkali s pokusem, kdy jste voltmetr zapojili do citrónu a naměřili elektrické napětí o několika voltech a slabým proudem dokonce rozsvítili žárovku. Může za to biochemická reakce mezi kovem a ovocnou kyselinou.

Bioelektřina je určitě zajímavým tématem nejen do hodin fyziky. Pohrát si s ní můžete i v domácích experimentech. V případě, že při nich budete potřebovat přepočet jednotek napětí, obrátit se můžete na naši Výpočetnici, která vám jednotlivé převody zobrazí v přehledné tabulce.

Víte, kolik procent alkoholu mělo pivo dříve a dnes?

Víte, kolik procent alkoholu mělo pivo dříve a dnes?

Online kalkulačku pro výpočet procent alkoholu v pivu dnes nijak zvlášť nepotřebujete. Všude se dočtete, že zatímco desetistupňové pivo obsahuje okolo 3,5 – 4,3 % alkoholu, dvanáctistupňové pivo obsahuje 4,5 – 5 % alkoholu. Dříve tomu však takhle nebylo. Procenta alkoholu v pivu výrazně vzrostla. Mohou za to hlavně modernější technologie výroby piva, které umožňují lepší kvašení sladu.

Víte, že dříve měla desítka jen 2,9 % alkoholu?

Ještě na počátku devadesátých let vařily pivovary mnohem slabší pivo. Desetistupňové pivo běžně obsahovalo jen kolem 2,9 % alkoholu a dvanáctistupňové pivo se s obsahem alkoholu vyšplhalo maximálně na 3,9 %. Může za to míra prokvašení pivního extraktu. Cukr v něm dostatečně neprokvasil a tudíž bylo pivo mnohem slabší. Taková piva byla více hutná a dokázala i zasytit. Podobný proces „nedokvašení” nastává i u burčáku, který má až o polovinu méně alkoholu než běžné víno.

Časem však konzumenti chtěli pivo s delší trvanlivostí, odfiltrované. Díky tomu a skutečnosti, že se zlepšily i technologie pivovarů, se začala rodit piva s vyšším obsahem alkoholu.

Stupňovitost piva neurčuje procenta alkoholu

Někteří lidé si pořád myslí, že stupňovitost piva určuje obsah alkoholu. Podle těchto „výpočtů” by ale vycházelo, že 12° pivo má 12 % alkoholu, což odpovídá spíše vínu. Stupňovitost piva závisí na množství extraktu v mladině. 10°pivo tedy obsahuje 10 % zkvasitelného extraktu v mladině.

Piva s obsahem alkoholu vyšším než 50 %

Jen tak pro zajímavost víte, že i s jedním pivem se dnes lze opít do němoty? Třeba s pivem s názvem „Snake Venom” od skotského pivovaru, které obsahuje, a to se podržte, 67,5 % alkoholu. Zdlouhavý výpočet procent zde není potřeba k tomu, abyste věděli, že po tomto pivu se domů po svých asi nedostanete.

100% návrat domů vám ani naše online kalkulačka pro výpočet procent nespočítá, pokud si hodláte připít nizozemským pivem „Start the future” s neuvěřitelným obsahem alkoholu 60 %.

Víte, jak to mají s DPH v Evropě?

Víte, jak to mají s DPH v Evropě?

V každé evropské zemi se setkáte s DPH, o tom žádná. Nicméně každý jednotlivý stát si svou DPH stanovuje a upravuje sám podle své aktuální hospodářské situace. Pro většinu z nás je směrodatný výpočet DPH v České republice, kde základní sazba je 21 %, snížená 15 % a 10 %. Je ale zajímavé alespoň nakouknout pod pokličku DPH i ostatním státům. Věděli jste, že nejvyšší DPH v Evropě platí Maďaři?

Pravidla DPH v Evropě a jejich výjimky

Úplně nejjednodušší by bylo, kdyby každá země platila jednotnou DPH, nedocházelo by tak k omylům a nejasnostem, které provází výpočet DPH. Ovšem nemusíte být účetní, aby vám bylo jasné, že právě DPH patří k okruhům, kde je potřeba neustálá aktualizace. Zkrátka a dobře se výše daně z přidané hodnoty pořád mění a je potřeba sledovat jednotlivé tabulky. Užitečná vám k tomu určitě bude pro výpočet kalkulačka DPH.

Existuje ale Směrnice EU pro DPH, která členským státům nastavuje pevné mantinely. Věděli jste, že základní sazba DPH v Evropské unii nesmí být nižší než 15 %? Nicméně i tady existují výjimky. Dále Směrnice o DPH pro státy Evropské unie určuje, že každý členský stát může mít jen jednu základní sazbu DPH a maximálně dvě snížené sazby.

Zajímavosti DPH v jednotlivých evropských zemích

Úplně nejvyšší DPH v Evropě platí Maďaři. Je to až 27 %. První snížená sazba v Maďarsku – 18 % je určená na potraviny a ubytovací služby, druhá snížená sazba DPH v Maďarsku – 5 % je na knihy, léky a zdravotnické potřeby.

  • Nejnižší daň v Evropě platí Švýcaři – je to krásných 7,7 %.
  • Sousední Rakousko má 20% DPH (snížené sazby 13 %, 10 %).
  • DPH v Polsku pro rok 2020 je 23 % (snížené sazby 8 %, 5 %).
  • DPH na Slovensku je 20 % (snížená sazba 10 %)
  • Německo má 19% DPH (snížená sazba DPH činí 7 % a je určená na základní potraviny, knihy, léky, osobní dopravu, noviny, vstupné na kulturní akce).

Zajímavostí je, že zatímco většina zemí Evropy má DPH jako celé číslo, existují i výjimky, kde se DPH počítá i s desetinným místem. Například již zmíněné Švýcarsko má základní DPH 7,7 %. Druhá snížená sazba DPH ve Francii je 5,5 % a Francie má výjimku i na třetí sníženou daň, která činí 2,1 % a je určena pro novinový tisk.

Například Dánsko funguje jen se základní sazbou DPH, která činí 25 %. Žádnými sníženými sazbami DPH nedisponuje. Stejnou DPH v Dánsku tedy zaplatíte při nákupu cigaret i dětské přesnídávky.

Potřebujete pomoct s výpočtem DPH? Zaskočte k nám na stránku Vypocetnice.cz!

Také s ekologickými vozy se dá závodit!

Také s ekologickými vozy se dá závodit!

Klobouk dolů těm, kteří v dnešní době automobil nepotřebují. Svou pěší chůzí, spálenými kilojouly na kole či jízdou v MHD výrazně šetří přírodu. Šetřit přírodu však lze i s automobilem na ekologická paliva. Ostatně je to i jeden ze způsobů, jak ušetřit peníze za palivo. Taková auta jsou sice dražší, díky levnější spotřebě se vám však jejich pořizovací cena vrátí. Ostatně zda se vám vyplatí automobil na LPG plyn, hybrid, elektromobil nebo auto poháněné vodíkem si můžete spočítat na naší online kalkulačce, kde mimo jiné zjistíte i jiné způsoby, jak lze ušetřit peníze za palivo. Navíc se ukázalo, že s ekologickými vozy se dá nejen šetřit, nýbrž i závodit!

Nejrychlejší elektromobily na světě

Elektromobily nejenže šetří přírodu, také sklízejí obdiv a trhají rekordy. K nejrychlejším elektromobilům se řadí chorvatský model C Two, který na jedno nabití ujede až 650 kilometrů, pod kapotou má 1 900 koní a dokáže jet rychlostí až 412 kilometrů za hodinu.

Zahanbit se nedala ani Amerika, k jejímž nejrychlejším elektromobilům patří vůz s názvem Genovation GXE, který umí dosáhnout rychlost přes 330 kilometrů za hodinu. Z nuly na sto to zvládne za pouhé tři sekundy. Ovšem jen tak někdo se v něm nepovozí. Kromě astronomické rychlosti dosahuje vůz i astronomické ceny okolo 16 miliónů korun.

Závodit se dá nejen v rychlosti

Závodit se dá v lecčem, nejen v rychlosti. Například v tom, jak ušetřit za palivo. K tomu vám může posloužit naše online kalkulačka. Na webu není tak dlouho jako ostatní kalkulačky pro převody jednotek, a proto jste ji možná přehlédli.

Nicméně trhnout rekord se dá i v ujeté vzdálenosti s automobilem na vodík! O to se nedávno postaral vůz Hundai Nexo s vodíkovými palivovými články. Bez zastávky u vodíkové stanice zvládl tento vůz ujet krásných 778 kilometrů.

Tak vidíte, rekordy lze vytvářet různými způsoby. Utrhněte si ten svůj třeba v rámci úspor. S naší online kalkulačkou můžete začít šetřit nejen za palivo, nýbrž i za elektřinu.

Proč se palivové dřevo počítá v metrech krychlových?

Proč se palivové dřevo počítá v metrech krychlových?

Víte, proč se palivové dřevo počítá v prostorových metrech a ne v kilogramech nebo tunách? Protože obsahuje vodu a kvůli ní v průběhu zpracování mění svou hmotnost. Po poražení má v sobě strom až 60 % vody. Při dobrém uložení pak obsažená voda vysychá nebo jí dřevo opět nasákne. Proto je potřeba dřevo měřit v prostorových metrech. Často se setkáte s hovorovým označením kubík dřeva, což se rovná 1 metr krychlový dřeva. Ten si můžete představit jako krychli o rozměru 1 x 1 x 1 m. Pro výpočty palivového dřeva je dobré mít po ruce převody jednotek objemu.

Jen s pojmem „kubík” si při koupi dřeva na zimu nevystačíte

Budeme-li se bavit o dřevě, spíše než kalkulačku pro přepočet jednotek hmotnosti nebo délky, využijete kalkulačku pro přepočet jednotek objemu. Základní jednotkou dříví je tedy 1 m3, to je totéž co 1 plnometr (plm), to je totéž co 1 kubík dřeva. Takovou míru si můžete představit jako krychli o rozměru 1 x 1 x 1 m, která je plná dřevní hmoty (100% dřevo). Protože jsou však takové podmínky dodání palivového dřeva téměř nesplnitelné, je zapotřebí vyznat se i v pojmech, jako je prostorový metr rovnaný (prmr) a prostorový metr sypaný (prms). Zásadním rozdílem je zde způsob uložení dřeva a jeho cena za kubík (metr krychlový).

Jeden prostorový metr rovnaný si můžete představit jako prostor o rozměru 1 m3 (1 x 1 x 1 m), který je vyplněn hezky vyskládanými poleny, mezi nimiž je jen minimální vzdušný prostor.

Prostorový metr sypaný je pak ten samý prostor vyplněný sypanými poleny, mezi nimiž jsou velké vzduchové mezery. Dřevěných polen se do prostoru vleze mnohem méně, a tudíž je cena za sypaný prostorový metr podstatně nižší.

Ať už kvůli teplu v zimě potřebujete výpočet objemu nebo chcete vědět, jak ušetřit peníze za elektřinu, zamiřte na Výpočetnice.cz, kde si leccos snadno a rychle spočítáte.

ABSI index je vylepšený způsob, jak měřit obezitu

ABSI index je vylepšený způsob, jak měřit obezitu

Existuje velká spousta způsobů, jak se dá změřit obezita. Nejpřesnějším způsobem je navštívit odborníka a nechat se jím zvážit, změřit a vypočítat obsah tuku v těle. Což o to, takové výpočty jsou v dnešní době možné, pro statistiky a obecné srovnávání populace v souvislosti s obezitou však velmi nepravděpodobné. Jednoduše by bylo náročné shromáždit taková přesná data od každého jednotlivce. Proto je velmi oblíbeným nástrojem BMI tabulka, ač není považována za úplně nejpřesnější.

Kdy vznikl BMI index?

Za vznikem BMI indexu stojí belgický vědec Adolphe Quetelet, který tímto způsobem výpočtu míry obezity obohatil společnost mezi léty 1830 – 1850. Kouzlo BMI nebo také body mass indexu spočívalo hlavně v jednoduchosti výpočtu. Nebylo potřeba nic víc kromě výšky a váhy dotyčného. BMI kalkulačka se však ve velkém začala používat až v 80. letech, kdy se stala standardem pro měření obezity. Zajímavostí je, že na začátku hranice pro nadváhu skýtala číslo 27,8, to bylo později sníženo na 25. Už od začátku se však počítalo s tím, že BMI výpočet není zcela přesný a pro detailnější informace je potřeba individuální zaměření.

ABSI kalkulačka je reakcí na nepřesnost BMI indexu

V čem je velká mezera BMI indexu? Hlavně v tom, že dva lidé se stejným BMI indexem na tom mohou být zdravotně úplně odlišně. Protože se počítá pouze s váhou a výškou, není rozlišeno, zda za konkrétní váhou stojí tuk, nebo svalová hmota. A proto zatímco sportovec se svaly a indexem kolem 30 může být v pohodě, ten kdo má místo svalů tuk, už tolik jásat nebude. Přitom papírově jsou oba dva na hraně obezity.

Proto byl vymyšlen ABSI index, který vyrovnává nedostatky BMI kalkulačky. Kromě váhy a výšky počítá také s obvodem pasu, což je velmi klíčové. Právě obvod pasu se ukázal jako docela dobrý ukazatel zdravotního stavu a hmotnosti.

Jak se totiž ukázalo, nejvíce zdraví ohrožující je tak zvaný viscerální tuk, který se ukládá hlavně v dutině břišní a obklopuje vaše orgány. Jeho primárním cílem je orgány chránit, pokud je v těle obsažen v normálním množství. Jeho nadbytek už ale přímo ohrožuje na životě. A právě viscerální tuk umí ABSI kalkulačka zohlednit a následně jeho množství promítnout do výsledného ABSI indexu a tím poukázat na možná zdravotní rizika.

Převádění různých jednotek vás může i bavit!

Převádění různých jednotek vás může i bavit!

Převod měrných jednotek určitě nepatří k nejoblíbenějším učebním látkám ve škole a my víme proč! Jednoduše proto, že učitelé zakazují používat převodník jednotek online, nýbrž po žácích a studentech vyžadují jejich výpočet z hlavy. No a když se k tomu přidají další předměty a s nimi další informace, které je nutné v paměti uchovat minimálně do nejbližší písemky, ani se nikomu nedivíme, že má převody jednotek spojené jen s trýznivými školními léty. Přitom některé z nich mohou být i zábavné!

Základní převody jednotek je potřeba znát, jako když bičem mrská…

Na obranu trýznitelů… chceme říci učitelů však uveďme, že bez alespoň základní znalosti převodů jednotek by nastaly velké zmatky a lidé by si domů odnášeli jen poloviční metráž látky na své šaty, nedostatečné množství surovin na své pokrmy… zkrátka a dobře by nastaly problémy.

Proto je potřeba na základních převodech zapracovat, k čemuž nám pomůže znalost jednotlivých předpon, které se používají k vyjádření násobků nebo dílů jednotek. Díky nim víme, že předpona kilo násobí jednotku tisícem a naopak předpona mili jednotku tisícem dělí. Jestli člověk tohle zvládne, převodník jednotek zas až tolik nevyžije.

Převody jednotek online však může využít, bude-li mít co do činění s ne příliš známými jednotkami nebo bude-li se jednat o náročnější převody.

Online kalkulačka pro chytrou zábavu

Přepočet měrných jednotek může posloužit i jako téma pro dětskou hru v deštivém dni. Zvlášť, pokud s převody mají děti problém, můžete jim na online kalkulačce ukázat způsob, jakým si lze své výpočty z hlavy ověřit. Mimo to v přehledné tabulce naší Výpočetnice uvidí i další převody a třeba jim to pomůže se s neatraktivní látkou srovnat o něco lépe.

Jak předpony soustavy SI zjednodušují přepočet měrných jednotek?

Jak předpony soustavy SI zjednodušují přepočet měrných jednotek?

Nedílnou součástí metrické soustavy SI jsou i tak zvané předpony jednotek, které umožňují převod na větší nebo naopak menší jednotku. Tyto předpony lze použít pro jakoukoliv jednotku soustavy SI, což je jejich hlavní výhodou. Mimo jiné toto umožňuje i mnohem jednodušší převod měrných jednotek. Fakt, že předpona kilo násobí jednotku tisícem lze použít, ať už počítáme s metry či watty. Proto je dobré naučit se tyto předpony (alespoň ty základní) nazpaměť jako násobilku a pak už pro vás přepočet měrných jednotek nebude chaos.

Metrická soustava SI prošla řadou změn

V současné době používaná metrická soustava SI má sedm základních jednotek – metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. V minulosti prošla mnohými podobami a její sjednocení bylo jen otázkou času. První větší mezinárodní smlouvy zabývající se sjednocením metrických jednotek byly podepsány v Paříži roku 1875.

Kromě základních jednotek má soustava SI také jednotky odvozené. Ty jsou tvořeny různými kombinacemi základních jednotek. Některé takto vytvořené jednotky získaly i svůj vlastní název. K soustavě SI patří také vedlejší jednotky. Pod tímto pojmem si můžete představit jednotky, jako jsou minuta, litr, tuna, světelný rok. Tyto jednotky nebyly odvozené od základních jednotek, ale díky jejich všeobecné využitelnosti a častému používání byly do soustavy SI zahrnuty.

K soustavě SI v neposlední řadě patří také předpony, které vyjadřují násobky a díly jednotek v soustavě SI.

Přepočet je díky předponám mnohem snazší

Původ předpon jednotek je starší než samotná metrická soustava z roku 1960, a proto by vás nemělo překvapit, pokud na tyto předpony narazíte i u mnohem starších a dnes už nepoužívaných jednotek. Všechny předpony krásně zobrazuje přehledná tabulka. Díky tomu, že mají tyto předpony stejné využití pro většinu jednotek metrické soustavy SI, převody jednotek online v těch jednodušších výpočtech potřebovat nebudete.

10n Předpona Značka Název Násobek
1024 yotta Y kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E trilion 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000
1012 tera T bilion 1 000 000 000 000
109 giga G miliarda 1 000 000 000
106 mega M milion 1 000 000
103 kilo k tisíc 1 000
102 hekto h sto 100
101 deka da deset 10
100 jedna 1
10-1 deci d desetina 0,1
10-2 centi c setina 0,01
10-3 mili m tisícina 0,001
10-6 mikro µ miliontina 0,000 001
10-9 nano n miliardtina 0,000 000 001
10-12 piko p biliontina 0,000 000 000 001
10-15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001
10-18 atto a triliontina 0,000 000 000 000 000 001
10-21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001
10-24 yokto y kvadriliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 001

 

Znát předpony jednotek a jejich význam nazpaměť se určitě vyplatí, protože si tímto přepočet jednotek ve velkém usnadníte. Další pomůckou pro složitější výpočty je určitě převodník jednotek, který najdete i na naší Výpočetnici. Stačí zadat jednotku ve velikosti, kterou znáte, a pak už se vám jednotlivé převody zobrazí v přehledné tabulce.