Jak na nás působí tlak vzduchu?

Jak na nás působí tlak vzduchu?

Tlak vzduchu lze popsat jako tíhu vzduchového sloupce, který sahá od sledované hladiny až k horní hranici atmosféry. Je to síla, která působí kolmo na plochu o velikosti 1m2. Měří se v pascalech (Pa), ale v meteorologii se používá spíše její násobek – hektopascal. Na naší Výpočetnici si můžete přepočítat, že 1 hPa = 100 pascalů. Najdete tam však i další převody jednotek tlaku, například na kilopascaly (kPa), megapascaly (MPa) a tak podobně. Spíše než na převody jednotek tlaku se zaměříme hlavně na to, jak na nás tlak vzduchu působí a co všechno jej ovlivňuje.

Normální atmosférický tlak

Tlakem vzduchu se zabývají hlavně meteorologické stanice, které nám potom výsledky zprostředkují skrze rosničky v televizním počasí. Protože jsou však meteorologické stanice umístěné v různých nadmořských výškách, bylo potřeba určit tak zvaný normální atmosférický tlak, se kterým by se pak naměřené hodnoty porovnávaly. Normální atmosférický tlak je redukovaný na hladinu moře a představuje průměrnou hodnotu 1013,25 hPa.

Jak se tlak mění v souvislosti s nadmořskou výškou?

Pro výpočet tlaku je nutné zohlednit i fakt, že se tlak mění s nadmořskou výškou. Platí, že zatímco nadmořská výška roste, tlak klesá. Ovšem nerovnoměrně. V nadmořské výšce asi 5 500 m tlak klesne asi na polovinu a potom lze pro nižší vrstvy atmosféry počítat s poklesem tlaku o cca 8 hPa na každých 100 metrů. Dále velikost tlaku ovlivňuje vlhkost a teplota vzduchu a zeměpisná šířka.

Pro měření tlaku se používají barometry. Mohou mít přitom podobu buď rtuťového barometru anebo tak zvaného aneroidu (pérový barometr).

Jak atmosférický tlak a jeho změny působí na lidi?

O změně tlaku nás informují meteorologové stanovením stupně biometeorologické zátěže (3 stupně, stupeň 1 = mírná zátěž, stupeň 3 = vysoká zátěž), ovšem všimnout si jí lze i bez měřících přístrojů a informací od rosniček. Změny tlaku tělo přirozeně vnímá, čím citlivější člověk je, tím více změny pociťuje.

Na změny tlaku reagují zejména kardiaci, astmatici a revmatici. Příliš vysoký tlak způsobuje zhoršené dýchání či bolest v kloubech, může být i příčinou špatného spánku.

Nehubnete? Zatraťte váhu, oslavujte metr!

Nehubnete? Zatraťte váhu, oslavujte metr!

Foto: Pixabay

Stoupli jste si na váhu a z toho, co ukazovala její ručička jste nebyli příliš nadšení? Zkoušeli jste najít oporu alespoň v BMI kalkulačce, ale ani ta vás nepodržela? Váš BMI index vám ukazuje nadváhu či dokonce obezitu? Je načase s tím něco dělat. Dnes vám nebudeme radit, jak zhubnout a kolik kilokalorií si upřít, nýbrž proč se místo vážení raději měřit.

Proč se nevyplácí stoupat si na váhu?

Myslíte si, že když vás stoupnutí si na váhu nasměrovalo ke zdravějšímu životnímu stylu, musíte s váhou spolupracovat po celý čas vašeho hubnoucího martyria? Ani náhodou! Údaj na váze jste potřebovali pro BMI kalkulačku, protože BMI index ani jinak než s váhou vypočítat nelze. Svůj váhový údaj si tedy klidně zapište do vašeho hubnoucího deníčku, pak ale svou váhu na delší dobu zasuňte třeba pod postel a nechte, ať na ni sedá prach. Spoléhat se na váhu v průběhu hubnutí není dobré především z těchto důvodů:

  • Váhový údaj je nepřesný, záleží na tom, v které denní době se vážíte, zda jste snídali nebo ne, zda něco máte na sobě, u žen váhu ovlivní i menstruační cyklus, u obou pohlaví i zadržování vody v těle.
  • Můžete mít vyšší váhu, přitom nemusíte vypadat tak špatně, jako váš kolega. Důvod? Nejde jen o rozložení postavy, nýbrž váhu vašich svalů, které samozřejmě váží více než tuk. To proto je BMI index často odborníky kritizován jako nepřesná hodnota. Pro výpočet požaduje BMI kalkulačka jen vaši výšku a váhu, na to, jak svalnatí jste, se vás nikdy nezeptá.
  • Po čase může váha začít stagnovat, přitom na centimetrech v pase může být úbytek kilogramů znát. Zbytečně vás to rozhodí a od hubnutí odradí.

S měřením počítají jiné kalkulačky

Důkazem toho, že metr je mnohem lichotivější pomocník než váha je i WHR nebo ABSI index, který lze vypočítat pomocí stejnojmenných kalkulaček. Oproti BMI kalkulačce berou výše zmíněné indexy menší ohled na váhu a počítají spíše s obvodem pasu a boků.

Na začátku vašeho hubnutí se tedy klidně zvažte, zaručeně se však i změřte. A měřte se klidně s dvoutýdenními rozestupy. Úbytek centrimetrů v pase, bocích, na stehnech či v pažích vás nakopne k dalším výsledkům.

BMI kalkulačku i mnohem přesnější WHR a ABSI kalkulačku najdete u nás na Výpočetnici.

Výpočet procent funguje, i když ho převrátíte „vzhůru nohama”!

Výpočet procent funguje, i když ho převrátíte „vzhůru nohama”!

Málokde v matematice nebo fyzice si můžete dovolit takové „lehkomyslné experimenty” v počtech, jako u následujícího způsobu pro výpočet procent, který vás bude bavit a zároveň vám usnadní počty. Nač vytahovat mobil nebo hledat procentní kalkulačku, když příklad na procenta zvládnete vypočítat tak zvaně „na koleně”? Zábavný způsob výpočtu procent můžete praktikovat v rámci hravé matematiky s vašimi dětmi, nebo si můžete takto procenta vypočítat sami pro sebe ze zvědavosti, že takový způsob výpočtu procent opravdu funguje. V neposlední řadě vám následné počítání procent může opravdu pomoct v situaci, kdy si nebudete vědět rady a nebudete mít k dispozici kalkulačku.

Trik převráceného pořadí. Kolik je 31 % z 50?

Spočítat toto z hlavy není úplně jednoduché. Co takhle si zkusit převrátit pořadí? Zkuste vypočítat, kolik je 50 % z 31? To už je snadné, že ano? Každý ve vteřině spočítá, že polovina ze 31 je 15,5.

A teď si zkuste třeba na naší Výpočetnici spočítat, kolik je těch 31 % z 50? Pomocní Výpočetnice, trojčlenky nebo na kalkulačce se dříve nebo později doberete rovněž k výsledku 15,5.

Podobným způsobem si můžete vypočítat další, na první pohled těžké procentní příklady. Trik funguje bohužel jenom tam, kde je jedno z čísel kulaté. Schválně vyzkoušejte, jaké varianty vám dovolí takhle počítat (například 36 % z 20, 16 % ze 150…) a na které si budete muset vzít jiné pomůcky (třeba 22 % ze 178, 13 % z 31…).

V případě, že se jedná o výpočet procent u DPH, výpočty ohledně vašich příjmů či úvěrů, doporučujeme procenta počítat ne na koleně, nýbrž na Výpočetnici, kde dostanete výsledek nejen rychle, nýbrž i zaručeně správně.

Jednotky jako námořní míle, stopa či uzel mají i dnes své aktuální využití

Jednotky jako námořní míle, stopa či uzel mají i dnes své aktuální využití

Většina starých jednotek pro výpočet délky, rychlosti nebo váhy se dnes používá už jen sporadicky. Buď jen v oblastech, kde jsou například kvůli turismu zachovány imperiální jednotky (v Anglii si pořád můžete nechat natočit pintu piva), nebo je použijete v souvislosti se vzpomínkou na dobu minulou. Mimochodem na naší Výpočetnici si jen tak pro zajímavost můžete vypočítat, kolik metrů měřil loket nebo sáh. Pořád však existují jednotky, které by sice už také mohly „patřit do starého železa” (hlavně z důvodu, že oficiálně nepatří do soustavy SI), přesto i nadále mají své aktuální využití.

Šest stop pod zemí

Jednou takovou jednotkou je stopa. Přesto, že tato měrná jednotka délky patří k imperiálním a zastaralým jednotkám, má pořád své uplatnění v celosvětové letecké dopravě. Právě ve stopách se udává výška letadla nad zemí.

Jinak se označení stopa používá jen výjimečně a spíše v angloamerických oblastech, kde se svých starých jednotek pořád nehodlají vzdát. Jen pro představu si u nás na Výpočetnici můžete přepočítat, že jedna stopa = 0,000305 kilometru.

Kromě letectví se s jednotkou stopa můžete setkat i v řadě výrazů a slovních spojení. Tím nejtypičtějším je výraz „šest stop pod zemí”. Právě šest stop dokonale vystihuje hloubku, do které se běžně spouštěla rakev s nebožtíkem při pohřbu.

Námořní míle a uzly se dodnes používají v letectví, námořnictví i v meteorologii

Převody jednotek na námořní míle a naopak nejspíš zase tak často potřebovat nebudete. I tak si však můžete jednotky, které vás zajímají přepočítat u nás na Výpočetnici. Ani námořní míle oficiálně nepatří do soustavy jednotek SI, přesto s ní má hodně společného.

Námořní míle bezesporu patří k nejstarším jednotkám délky. Přesto je aktuální i dnes pro navigaci v letectví a námořnictví. Na námořní míli vázaná jednotka – uzel se používá i v meteorologii k výpočtu rychlosti větru. Překvapivé je, že žádná oficiální zkratka pro námořní míli neexistuje. Setkat se tak můžete s označením M, nmi, Nm, NM nebo nm.

Námořní míle je odvozena z délky jednoho stupně zeměpisné šířky. Protože ji používaly všechny kontinenty po svém, dlouhou dobu nebyla námořní míle sjednocená. Ke sjednocení došlo až v roce 1929 v Monaku na hydrografické konferenci, kde se pevně určilo, že jedna námořní míle = 1 852 metrů.

Odvozenou jednotkou námořní míle je uzel. Je to jednotka rychlosti a platí, že 1 uzel = 1 námořní míle za hodinu.

Jakými způsoby lze vypočítat procenta?

Jakými způsoby lze vypočítat procenta?

Výpočet procent v běžném životě mine jen málokoho. Když už nepotřebujeme počítat procenta ve spojitosti s DPH či daněmi, objeví se buďto v matematických výpočtech, nebo alespoň ve spojení s pravděpodobností. Když má něco, v co hrozně doufáme, pravděpodobnost vyšší jak 50 %, srdce většiny zaplesá. Je to totiž více jak poloviční pravděpodobnost a to už je číslo panečku! Jak tedy procenta vypočítat, když na ně v jakémkoliv pojetí narazíte? Možná vás překvapí, že máte až 5 možností výpočtu.

S procenty se nezdržujte, vypočítejte je z hlavy

Příliš snadné pro vytahování kalkulačky nebo zapínání počítače – takové jsou příklady na výpočet procent, které lze vypočítat rovnou z hlavy. Stačí si uvědomit, že jedno procento je jedna setina. 1 % = 0,01. Snadno se vám bude počítat i 50 % z daného čísla, stejně tak i 25 % nebo 75 %. Stačí si uvědomit, že 50 % = jedna polovina z celého čísla, 25 % je jedna čtvrtina, 75 % je jedna třetina z požadovaného čísla. Existuje i spousta triků, jak si výpočet procent z hlavy usnadnit. Už jsme je u nás na Výpočetnici uváděli v článku „Jak si usnadnit počítání procent?”.

Nad těžkými výpočty procent si nelámejte hlavu a použijte kalkulačku

Dalším způsobem, jak vypočítat procenta, je vzít si na to kalkulačku. Buď vám bude stačit obyčejná a vy si případné mezivýpočty poznačíte vedle na papír, nebo si práci urychlíte a rovnou použijete procentní kalkulačku, která disponuje speciálním procentním tlačítkem.

Vybila se vám v kalkulačce baterka? Procenta vypočítejte trojčlenkou na papíře

Spolehlivým způsobem, jak vypočítat procenta i na pustém ostrově bez mobilu a kalkulačky je stará známá trojčlenka. Pomocí té si můžete s nadsázkou i do písku vypočítat pravděpodobnost přežití na tomto neobydleném ostrově.

Procenta lze počítat i v dokumentu Excel

Všichni ti, kteří Excel používají a naplno využívají všechny jeho funkce dobře ví, že v něm lze počítat i procenta pomocí vložení speciálního vzorce.

Procenta snadno vypočítá vypocetnice.cz

V případě, že při sobě nebudete mít papír ani tužku, mobil ani kalkulačku, Excel a budete s rozumem v koncích tak, že procenta z hlavy nevypočítáte, je tady ještě Výpočetnice. Na ní si procenta vypočítáte a dozvíte se další zajímavé informace, které mohou změnit váš postoj, který jste dosud zaujímali k výpočtu procent.

U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

Víte, že od 1. ledna 2016 je plátce DPH povinen podávat nejen přiznání k dani z přidané hodnoty, ale také kontrolní hlášení? Jak už sám název napovídá, toto hlášení určitým způsobem kontroluje plátce daně a pomáhá odhalit daňové podvody a nečestné jednání.  Předchůdcem kontrolního hlášení je původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení však nemusí podávat všichni. Podávají ho pouze plátci splňující podmínky, které jsou uvedeny v ustanovení paragrafu 101c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení musí být podáno výhradně elektronicky, listinné podání není možné. Tedy čistě teoreticky ano, ale nikdo na něj nebude brát zřetel.

Do kdy podat kontrolní hlášení?

Lhůty pro podání kontrolního hlášení se liší v závislosti na tom, zda se jedná o právnické či fyzické osoby. Právnické osoby mají povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na to, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci.

Fyzické osoby jsou povinny podat kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání přiznání k DPH. Jsou-li tedy fyzické osoby měsíčními plátci, podávají kontrolní hlášení měsíčně. Jsou-li fyzické osoby čtvrtletními plátci, podávají kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání kvartálního přiznání k DPH.

Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení

Chybovat je lidské, naštěstí i u DPH a kontrolního hlášení k ní existuje možnost svou chybu „napravit”. Pokud plátce podal řádné kontrolní hlášení a ještě před uplynutím lhůty pro podání zjistil v hlášení chybu, má možnost podat takzvané opravné kontrolní hlášení, ve kterém chybu opraví. Toto opravné kontrolní hlášení nahradí řádné, ke kterému se pak už nepřihlíží. Zjistí-li však plátce chybu až po lhůtě pro podání, je povinen podat následné kontrolní hlášení.

Jaké jsou pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH?

Protože je kontrolní hlášení považováno za velice významný nástroj pro odhalování podvodů na DPH, jsou s porušením povinností souvisejících s kontrolním hlášením spjaty nemalé finanční sankce. Pokud plátce daně dodatečně podá kontrolní hlášení, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně, činí pokuta částku 1 000 Kč. Pokud plátce podá kontrolní hlášení až po výzvě, uloží správce daně plátci pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokud správce daně plátce vyzve ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení a plátce této výzvě nevyhoví, správce daně uloží plátci pokutu ve výši 30 000 Kč. Pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě určené správcem daně ve výzvě, náleží plátci pokuta v hodnotě 50 000 Kč.

Výpočetnice za vás kontrolní hlášení bohužel nevypracuje. Ovšem můžete si v ní ověřit jiné náležitosti, třeba výpočet s DPH kalkulačkou.

Jak a proč zrychlit váš metabolismus?

Jak a proč zrychlit váš metabolismus?

Chcete zhubnout? Zrychlete váš metabolismus! Jde to vůbec provést a vede zrychlení metabolismu ke štíhlejší postavě? Potom, co vám váš BMI index neudělal valnou radost, může být právě zrychlení metabolismu správnou cestou k vysněné postavě.

Co o metabolismu vědět dřív, než jej začnete zrychlovat?

Dříve, než obléknete vaše staré o číslo menší džíny a přesvědčíte BMI kalkulačku o vaší ideální váze, je potřeba zatočit s kily navíc. Prvním krokem k tomu může být zjištění, jak metabolismus člověka vůbec funguje. Věděli jste, že se skládá ze tří složek? Metabolismus člověka zahrnuje tak zvaný klidový metabolismus (bazální metabolismus), který představuje schopnost člověka spalovat kalorie i přesto, že v tu chvíli nic neděláte. Klidový metabolismus je ovlivněný věkem, váhou i pohlavím dotyčného. Například muži mají rychlejší klidový metabolismus než ženy.

Druhou částí celkového metabolismu člověka je schopnost spalovat energii, kterou získáváme z přijatého jídla. Časem lepší výsledek BMI kalkulačky umí zaručit zvýšený příjem bílkovin nad tuky a sacharidy, protože při trávení bílkovin dochází k větší spotřebě energie.

Poslední složkou metabolismu je spotřeba energie při pohybu. Nutno dodat, že do spotřeby energie můžete počítat vše od běhání přes nákupy až po mytí oken. Z toho plyne, že pohyb je nejovlivnitelnější složkou metabolismu. Čím více se budete hýbat, tím více energie spotřebujete, což se ve finále podepíše na vašem BMI. Online výpočet BMI si můžete provést u nás na Výpočetnici.

Proč a jak zrychlit metabolismus?

Teprve teď se můžeme dopracovat k odpovědi na původní otázku: „proč a jak zrychlit metabolismus?”. Rychlý metabolismus znamená rychlou a efektivní spotřebu energie, která vede ke štíhlejší postavě. Když si do sebe poskládáme jednotlivá fakta, že nejvíce energie tělo spotřebovává při pohybu. Že efektivnější je metabolismus při trávení bílkovin a mnohem lépe energii spotřebovává svalnaté tělo než tučné, vychází nám jednoznačný výsledek. Rychlý metabolismus = snadnější hubnutí a udržení štíhlé postavy. Cest, jak jej zrychlit je hodně. Mezi ně patří změna jídelníčku a pravidelný pohyb. Opomenout však nesmíme ani dostatek spánku a dostatečný pitný režim.

Jak vám pomůže přepočet jednotek času v běžném životě?

Jak vám pomůže přepočet jednotek času v běžném životě?

Jednotkám času se nevyhnete v případě, že chcete být pánem svého času. Je totiž známo, že ten, kdo má zvládnutý svůj „time management” má vykročeno k úspěchu. Jak si tedy svůj čas lépe naplánovat a jak vám k tomu mohou pomoci převody jednotek času?

Zjistěte, kolik času vám zabere provádění různých činností

Každý ví, že den má 24 hodin, to je 1 440 minut nebo 86 400 sekund. Málokdo už si však přesně spočítá, kolik času mu zabere ranní hygiena, umytí nádobí po večeři nebo třeba čas strávený na sociálních sítích. Slovíčko „přesně” zde hraje zásadní význam, protože ve většině případů mívají lidé jen velmi vágní představy. Možná právě to je díra ve vašem dosud nefungujícím time managementu. Třeba je vážně jedinou šancí, jak přestat být v časovém presu a začít konečně stíhat, pořízení hodinek a použití převodů jednotek.

Doporučujeme vyzkoušet malý experiment. Alespoň jeden den, nebo pár dní si zkuste stopnout čas, který vynaložíte na provedení konkrétní činnosti. Stopněte si, jak dlouho trvá vaše běžná sprcha. Změřte čas, za který umyjete plný dřez nádobí. Stopněte si, kolik času vám zabere srovnání bot v předsíni nebo vynesení koše. Proč? Protože nakonec můžete být mile překvapeni, že jsou to činnosti, které zaberou maximálně několik minut, v tom lepším případě může jít i o sekundy. Když se dozvíte, že konkrétní činnost vám zabere například 4 minuty, což je v přepočtu 0,002 778 dne, už vám činnost nebude připadat tak nepříjemná a vy se do ní pustíte s větším nadšením.

Přepočet jednotek času vás zbaví špatných návyků

Použití převodů jednotek času a měření času alespoň po určité období vás může také zbavit špatných návyků. Zkuste si změřit váš čas, který trávíte na sociálních sítích. Je to více jak hodina denně? V tom případě to dělá týdně minimálně 7 hodin. Za 24 dnů to udělá celých 24 hodin strávených na sociálních sítích. A to je dost slušná doba na vyrovnání vašeho spánkového deficitu, na boj s vašimi kily navíc, na učení se angličtiny.

Pořád vám chybí čas na věci, které chcete dělat? Zkuste si ho našetřit pomocí výpočetnice.

Zajímavosti objemové roztažnosti vody

Zajímavosti objemové roztažnosti vody

Zatímco většina látek při tání zvětšuje svůj objem a při tuhnutí ho zmenšuje, existují látky, které to mají naopak. Typickým příkladem toho je voda a její zajímavá anomálie objemové roztažnosti. Jen pro zajímavost k látkám, které to mají podobně jako voda patří například bismut (růžový, lesklý a velmi křehký kov přirozeně se vyskytující v zemské kůře) nebo antimon (stříbrnolesklý kovový nebo polokovový prvek vyskytující se opět v zemské kůře).

Led má větší objem než voda

Určitě ani vás během hodiny fyziky neminul pokus s nádobkou s vodou a mrazákem. Každý ví, že voda po zmrznutí zvětší svůj objem. Proto je dobré například nezapomínat na pivo, které si za účelem rychlého zchlazení uložíme do mrazáku. Led oproti vodě zvětší svůj objem až o 9 %, což je úctyhodné. Určitě si i vy vzpomínáte na nejrůznější výpočty objemu, kterými vás ve škole zaměstnávali. Dnes můžete naštěstí použít přepočet jednotek objemu u nás na na stránce vypocetnice.cz a kýžený výsledek si najít v přehledné tabulce s výsledky.

Příčina zvětšení objemu ledu souvisí s uspořádáním molekul vody. Při tvorbě ledu se tvoří krystalová mřížka, která je prostoupena prostornými kanálky, které způsobují růst objemu. Při tání tyto kanálky mizí a s nimi i tento „nevyplněný prostor”.

Víte, kdy má voda nejvyšší hustotu?

Známou anomálií vody je skutečnost, že voda má nejvyšší hustotu, když má 4°C. Při dalším ochlazování se začne hustota vody snižovat a její objem růst. Při teplotách pod 4°C se začnou ve vodě vytvářet krystalky ledu, které logicky začnou zvětšovat její objem.

Zdá se, že příroda to krásně vymyslela. Kdyby totiž tato anomálie neexistovala, zamrzly by všechny rybníky a jezera a současně by ve vodě během zimního období nemohl existovat život. Takhle se nejteplejší vody drží u dna a v ní i všichni živočichové, zatímco voda s nižší hustotou se drží u hladiny, kde se také tvoří i led.

Objem vody se mění nejen v závislosti na její teplotě, nýbrž i na tom, zda je slaná nebo sladká. Tyto informace nejvíce využijí kapitáni lodí, protože v závislosti na hustotě vody se bude jinak zanořovat i jejich loď. Zatímco nejvíce zanořená bude ve vodách s nejmenší hustotou (teplé a sladké vody), nejmenší ponor bude mít ve vodách s vysokou hustotou (ve studených a slaných vodách).

Rozdíl mezi objemem vody a ledu nehledáte? Další výpočty a převody jednotek objemu vám nabídne Výpočetnice.

Netrapte se v posilovně, svůj BMI index si upravte rychlou chůzí!

Netrapte se v posilovně, svůj BMI index si upravte rychlou chůzí!

Hubnutí nemusí být jen o propočtech přijatých kilokalorií. Své BMI můžete upravit už jen tím, že do svého režimu zkrátka přidáte více pohybu. Jakého? Můžete trávit hodiny v posilovně a učit se nové sestavy cviků, nebo se můžete jít každý den projít. Svižná chůze je odborníky nejdoporučovanější pohyb. Možná i proto, že je nejpřirozenější. Při chůzi zároveň spalujete tuky, vydáváte velké množství energie a tvarujete nohy.

Jakou rychlost by měla chůze mít, abyste při ní hubli?

Aby chůze byla efektivní, je potřeba se před ní věnovat přepočtu rychlosti. Tempo chůze by mělo být vyšší jak 5 km/h. Použijete-li přepočet jednotek rychlosti, zjistíte, že ujít musíte přibližně 1,389 metrů za sekundu. Správnou rychlost poznáte i podle toho, že zatímco mluvit při chůzi ještě zvládnete, pokud si u ní zvládnete i zpívat, jste pomalí a musíte přidat.

Kolik energie vydáte za hodinu svižné chůze? Je to přibližně 300 – 400 kcal = 1 674 kilojoulů (kJ). Vezmete-li v potaz skutečnost, že by měl muž přijmout denně asi 10 000 kJ a žena cca 8 000 kJ, aby nepřibírali, úbytek energie v hodnotě 1 674 kilojoulů je celkem slušný.

Jak často chodit, aby se váš BMI index zlepšil?

Pokud chcete zhubnout, protože vám BMI kalkulačka vypočítala nadváhu, je pro to chůze vhodným nástrojem. Chodit byste měli při výše zmíněné rychlosti a délce nejlépe 5x týdně. Nižší váha však nemusí být to první, co po pravidelné chůzi zaznamenáte. Na vašem místě bychom se na výpočt BMI indexu příliš nespoléhali, protože změnu můžete vidět už v menším průměru stehen či pevnějším zadečku.

Chce to vydržet. Víte ale, co je vůbec nejtěžší na pravidelné chůzi? Překonat okamžik lenosti, obout boty a vyrazit za branku. Pak už to půjde samo!