U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

Víte, že od 1. ledna 2016 je plátce DPH povinen podávat nejen přiznání k dani z přidané hodnoty, ale také kontrolní hlášení? Jak už sám název napovídá, toto hlášení určitým způsobem kontroluje plátce daně a pomáhá odhalit daňové podvody a nečestné jednání.  Předchůdcem kontrolního hlášení je původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení však nemusí podávat všichni. Podávají ho pouze plátci splňující podmínky, které jsou uvedeny v ustanovení paragrafu 101c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení musí být podáno výhradně elektronicky, listinné podání není možné. Tedy čistě teoreticky ano, ale nikdo na něj nebude brát zřetel.

Do kdy podat kontrolní hlášení?

Lhůty pro podání kontrolního hlášení se liší v závislosti na tom, zda se jedná o právnické či fyzické osoby. Právnické osoby mají povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na to, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci.

Fyzické osoby jsou povinny podat kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání přiznání k DPH. Jsou-li tedy fyzické osoby měsíčními plátci, podávají kontrolní hlášení měsíčně. Jsou-li fyzické osoby čtvrtletními plátci, podávají kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání kvartálního přiznání k DPH.

Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení

Chybovat je lidské, naštěstí i u DPH a kontrolního hlášení k ní existuje možnost svou chybu „napravit”. Pokud plátce podal řádné kontrolní hlášení a ještě před uplynutím lhůty pro podání zjistil v hlášení chybu, má možnost podat takzvané opravné kontrolní hlášení, ve kterém chybu opraví. Toto opravné kontrolní hlášení nahradí řádné, ke kterému se pak už nepřihlíží. Zjistí-li však plátce chybu až po lhůtě pro podání, je povinen podat následné kontrolní hlášení.

Jaké jsou pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH?

Protože je kontrolní hlášení považováno za velice významný nástroj pro odhalování podvodů na DPH, jsou s porušením povinností souvisejících s kontrolním hlášením spjaty nemalé finanční sankce. Pokud plátce daně dodatečně podá kontrolní hlášení, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně, činí pokuta částku 1 000 Kč. Pokud plátce podá kontrolní hlášení až po výzvě, uloží správce daně plátci pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokud správce daně plátce vyzve ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení a plátce této výzvě nevyhoví, správce daně uloží plátci pokutu ve výši 30 000 Kč. Pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě určené správcem daně ve výzvě, náleží plátci pokuta v hodnotě 50 000 Kč.

Výpočetnice za vás kontrolní hlášení bohužel nevypracuje. Ovšem můžete si v ní ověřit jiné náležitosti, třeba výpočet s DPH kalkulačkou.

Jak a proč zrychlit váš metabolismus?

Jak a proč zrychlit váš metabolismus?

Chcete zhubnout? Zrychlete váš metabolismus! Jde to vůbec provést a vede zrychlení metabolismu ke štíhlejší postavě? Potom, co vám váš BMI index neudělal valnou radost, může být právě zrychlení metabolismu správnou cestou k vysněné postavě.

Co o metabolismu vědět dřív, než jej začnete zrychlovat?

Dříve, než obléknete vaše staré o číslo menší džíny a přesvědčíte BMI kalkulačku o vaší ideální váze, je potřeba zatočit s kily navíc. Prvním krokem k tomu může být zjištění, jak metabolismus člověka vůbec funguje. Věděli jste, že se skládá ze tří složek? Metabolismus člověka zahrnuje tak zvaný klidový metabolismus (bazální metabolismus), který představuje schopnost člověka spalovat kalorie i přesto, že v tu chvíli nic neděláte. Klidový metabolismus je ovlivněný věkem, váhou i pohlavím dotyčného. Například muži mají rychlejší klidový metabolismus než ženy.

Druhou částí celkového metabolismu člověka je schopnost spalovat energii, kterou získáváme z přijatého jídla. Časem lepší výsledek BMI kalkulačky umí zaručit zvýšený příjem bílkovin nad tuky a sacharidy, protože při trávení bílkovin dochází k větší spotřebě energie.

Poslední složkou metabolismu je spotřeba energie při pohybu. Nutno dodat, že do spotřeby energie můžete počítat vše od běhání přes nákupy až po mytí oken. Z toho plyne, že pohyb je nejovlivnitelnější složkou metabolismu. Čím více se budete hýbat, tím více energie spotřebujete, což se ve finále podepíše na vašem BMI. Online výpočet BMI si můžete provést u nás na Výpočetnici.

Proč a jak zrychlit metabolismus?

Teprve teď se můžeme dopracovat k odpovědi na původní otázku: „proč a jak zrychlit metabolismus?”. Rychlý metabolismus znamená rychlou a efektivní spotřebu energie, která vede ke štíhlejší postavě. Když si do sebe poskládáme jednotlivá fakta, že nejvíce energie tělo spotřebovává při pohybu. Že efektivnější je metabolismus při trávení bílkovin a mnohem lépe energii spotřebovává svalnaté tělo než tučné, vychází nám jednoznačný výsledek. Rychlý metabolismus = snadnější hubnutí a udržení štíhlé postavy. Cest, jak jej zrychlit je hodně. Mezi ně patří změna jídelníčku a pravidelný pohyb. Opomenout však nesmíme ani dostatek spánku a dostatečný pitný režim.

Jak vám pomůže přepočet jednotek času v běžném životě?

Jak vám pomůže přepočet jednotek času v běžném životě?

Jednotkám času se nevyhnete v případě, že chcete být pánem svého času. Je totiž známo, že ten, kdo má zvládnutý svůj „time management” má vykročeno k úspěchu. Jak si tedy svůj čas lépe naplánovat a jak vám k tomu mohou pomoci převody jednotek času?

Zjistěte, kolik času vám zabere provádění různých činností

Každý ví, že den má 24 hodin, to je 1 440 minut nebo 86 400 sekund. Málokdo už si však přesně spočítá, kolik času mu zabere ranní hygiena, umytí nádobí po večeři nebo třeba čas strávený na sociálních sítích. Slovíčko „přesně” zde hraje zásadní význam, protože ve většině případů mívají lidé jen velmi vágní představy. Možná právě to je díra ve vašem dosud nefungujícím time managementu. Třeba je vážně jedinou šancí, jak přestat být v časovém presu a začít konečně stíhat, pořízení hodinek a použití převodů jednotek.

Doporučujeme vyzkoušet malý experiment. Alespoň jeden den, nebo pár dní si zkuste stopnout čas, který vynaložíte na provedení konkrétní činnosti. Stopněte si, jak dlouho trvá vaše běžná sprcha. Změřte čas, za který umyjete plný dřez nádobí. Stopněte si, kolik času vám zabere srovnání bot v předsíni nebo vynesení koše. Proč? Protože nakonec můžete být mile překvapeni, že jsou to činnosti, které zaberou maximálně několik minut, v tom lepším případě může jít i o sekundy. Když se dozvíte, že konkrétní činnost vám zabere například 4 minuty, což je v přepočtu 0,002 778 dne, už vám činnost nebude připadat tak nepříjemná a vy se do ní pustíte s větším nadšením.

Přepočet jednotek času vás zbaví špatných návyků

Použití převodů jednotek času a měření času alespoň po určité období vás může také zbavit špatných návyků. Zkuste si změřit váš čas, který trávíte na sociálních sítích. Je to více jak hodina denně? V tom případě to dělá týdně minimálně 7 hodin. Za 24 dnů to udělá celých 24 hodin strávených na sociálních sítích. A to je dost slušná doba na vyrovnání vašeho spánkového deficitu, na boj s vašimi kily navíc, na učení se angličtiny.

Pořád vám chybí čas na věci, které chcete dělat? Zkuste si ho našetřit pomocí výpočetnice.

Zajímavosti objemové roztažnosti vody

Zajímavosti objemové roztažnosti vody

Zatímco většina látek při tání zvětšuje svůj objem a při tuhnutí ho zmenšuje, existují látky, které to mají naopak. Typickým příkladem toho je voda a její zajímavá anomálie objemové roztažnosti. Jen pro zajímavost k látkám, které to mají podobně jako voda patří například bismut (růžový, lesklý a velmi křehký kov přirozeně se vyskytující v zemské kůře) nebo antimon (stříbrnolesklý kovový nebo polokovový prvek vyskytující se opět v zemské kůře).

Led má větší objem než voda

Určitě ani vás během hodiny fyziky neminul pokus s nádobkou s vodou a mrazákem. Každý ví, že voda po zmrznutí zvětší svůj objem. Proto je dobré například nezapomínat na pivo, které si za účelem rychlého zchlazení uložíme do mrazáku. Led oproti vodě zvětší svůj objem až o 9 %, což je úctyhodné. Určitě si i vy vzpomínáte na nejrůznější výpočty objemu, kterými vás ve škole zaměstnávali. Dnes můžete naštěstí použít přepočet jednotek objemu u nás na na stránce vypocetnice.cz a kýžený výsledek si najít v přehledné tabulce s výsledky.

Příčina zvětšení objemu ledu souvisí s uspořádáním molekul vody. Při tvorbě ledu se tvoří krystalová mřížka, která je prostoupena prostornými kanálky, které způsobují růst objemu. Při tání tyto kanálky mizí a s nimi i tento „nevyplněný prostor”.

Víte, kdy má voda nejvyšší hustotu?

Známou anomálií vody je skutečnost, že voda má nejvyšší hustotu, když má 4°C. Při dalším ochlazování se začne hustota vody snižovat a její objem růst. Při teplotách pod 4°C se začnou ve vodě vytvářet krystalky ledu, které logicky začnou zvětšovat její objem.

Zdá se, že příroda to krásně vymyslela. Kdyby totiž tato anomálie neexistovala, zamrzly by všechny rybníky a jezera a současně by ve vodě během zimního období nemohl existovat život. Takhle se nejteplejší vody drží u dna a v ní i všichni živočichové, zatímco voda s nižší hustotou se drží u hladiny, kde se také tvoří i led.

Objem vody se mění nejen v závislosti na její teplotě, nýbrž i na tom, zda je slaná nebo sladká. Tyto informace nejvíce využijí kapitáni lodí, protože v závislosti na hustotě vody se bude jinak zanořovat i jejich loď. Zatímco nejvíce zanořená bude ve vodách s nejmenší hustotou (teplé a sladké vody), nejmenší ponor bude mít ve vodách s vysokou hustotou (ve studených a slaných vodách).

Rozdíl mezi objemem vody a ledu nehledáte? Další výpočty a převody jednotek objemu vám nabídne Výpočetnice.

Netrapte se v posilovně, svůj BMI index si upravte rychlou chůzí!

Netrapte se v posilovně, svůj BMI index si upravte rychlou chůzí!

Hubnutí nemusí být jen o propočtech přijatých kilokalorií. Své BMI můžete upravit už jen tím, že do svého režimu zkrátka přidáte více pohybu. Jakého? Můžete trávit hodiny v posilovně a učit se nové sestavy cviků, nebo se můžete jít každý den projít. Svižná chůze je odborníky nejdoporučovanější pohyb. Možná i proto, že je nejpřirozenější. Při chůzi zároveň spalujete tuky, vydáváte velké množství energie a tvarujete nohy.

Jakou rychlost by měla chůze mít, abyste při ní hubli?

Aby chůze byla efektivní, je potřeba se před ní věnovat přepočtu rychlosti. Tempo chůze by mělo být vyšší jak 5 km/h. Použijete-li přepočet jednotek rychlosti, zjistíte, že ujít musíte přibližně 1,389 metrů za sekundu. Správnou rychlost poznáte i podle toho, že zatímco mluvit při chůzi ještě zvládnete, pokud si u ní zvládnete i zpívat, jste pomalí a musíte přidat.

Kolik energie vydáte za hodinu svižné chůze? Je to přibližně 300 – 400 kcal = 1 674 kilojoulů (kJ). Vezmete-li v potaz skutečnost, že by měl muž přijmout denně asi 10 000 kJ a žena cca 8 000 kJ, aby nepřibírali, úbytek energie v hodnotě 1 674 kilojoulů je celkem slušný.

Jak často chodit, aby se váš BMI index zlepšil?

Pokud chcete zhubnout, protože vám BMI kalkulačka vypočítala nadváhu, je pro to chůze vhodným nástrojem. Chodit byste měli při výše zmíněné rychlosti a délce nejlépe 5x týdně. Nižší váha však nemusí být to první, co po pravidelné chůzi zaznamenáte. Na vašem místě bychom se na výpočt BMI indexu příliš nespoléhali, protože změnu můžete vidět už v menším průměru stehen či pevnějším zadečku.

Chce to vydržet. Víte ale, co je vůbec nejtěžší na pravidelné chůzi? Překonat okamžik lenosti, obout boty a vyrazit za branku. Pak už to půjde samo!

Co se může stát, když nepoužijete převod jednotek?

Co se může stát, když nepoužijete převod jednotek?

Už je to něco přes 140 let, co 17 států schválilo a podepsalo metrický systém. V řadě zemí se uchytil, v jiných jen částečně. A právě pro tyto případy je nutné umět použít převody jednotek. Zdá se, že následky špatných převodů jsou spíše úsměvné. Pokud však máte na mysli pětku z domácího úkolu nebo špatně vykynutou buchtu, jste na omylu. Kvůli nesprávně použitým převodům jednotek muselo v minulosti i letadlo nouzově přistávat. Nemluvě o sondě na Venuši, která kvůli špatným výpočtům programátora tuto planetu minula.

Některé země se svých starých měrných jednotek nechtějí vzdát

20. května roku 1875 podepsalo 18 států mezinárodní konvence o metrickém systému. Jejich záměrem bylo sjednotit měrné jednotky celého světa. Na vymýšlení metrického systému se podíleli hlavně francouzští vědci v průběhu 19. století. Tito vědci sice často vedli spory o tom, jak měrné jednotky definovat, nikdo z nich však nepochyboval, že jednotný metrický systém byl v té době nutný pro udržení a rozvoj celosvětového obchodu. Ač se na metrický systém kladl obrovský důraz, některé země, především Velká Británie a USA si alespoň v některých svých částech zachovaly svůj tradiční měrný systém. Hlavně tam, kde dochází ke styku s konečnými spotřebiteli. Třeba v hospodě ve Velké Británii pořád točí pinty piva. Na Výpočetnici si můžete přepočítat, že jedna britská pinta = 0,568 261 námi známého litru.

Když zazdíte přepočet jednotek, nastanou problémy

Na vlastní kůži jste se už určitě sami přesvědčili, že přepočet jednotek není vždycky jednoduchý, a že když se zazdí, mohou nastat problémy. Třeba vám špatně vykyne těsto, nebo svými přepočty neohromíte vašeho učitele. O tom, že je vždy lepší si přepočet ověřit se přesvědčilo i pár profesionálů ve svém oboru.

Kolik kilogramů je 22 300 liber?

Například jeden pilot, který do svého Boeingu 767 natankoval 22 300 liber paliva s domněním, že natankoval 22 300 kilogramů paliva. Sám se za pomocí přepočtu jednotek hmotnosti později přesvědčil, že 22 300 liber paliva je jen něco málo přes 10 115 kilogramů paliva. Tento překlep byl v praxi dobře znát. Pilot musel v mezičase přistát, aby dotankoval, což se samozřejmě promítlo do doby letu.

O poznání lépe (hlavně díky tomu, že na palubě své rakety neměl žádné cestující) na tom byl programátor vesmírného softwaru, který dráhu doletu sondy na Venuši počítal v palcích, nikoliv v běžné metrické soustavě. A sonda Venuši minula…

Už víte, co se může stát, když vynecháte přepočet jednotek? Proto vy raději převod jednotek použijte vždy, ať se zbytečně neseknete.

DPH a vysvětlení základních pojmů

DPH a vysvětlení základních pojmů

Problematika daně DPH je nesmírně obsáhlá a pochopit ji detailně vyžaduje značné úsilí. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje nejen přesná pravidla a podmínky, ale také řadu výjimek, ze kterých by se nejednomu hlava zamotala.

Pro správné porozumění DPH je bezpochyby nutné znát základní pojmy tak, abychom se v obtížné problematice lépe orientovali. Základní orientace nám pak určitě usnadní i online kalkulačka pro výpočet DPH.  Jedním ze základních a velice důležitých pojmů je pojem “daňový subjekt“.

Daňový subjekt

Položíme-li si otázku, kdo je daňovým subjektem, pak na ní obecně můžeme odpovědět, že daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce a osoba, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. Výše uvedený zákon o DPH pak v prvním odstavci § 5 definuje daňový subjekt jako osobu povinnou k dani, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, nebo skupinu. Dle ustanovení tohoto paragrafu je osobou povinnou k dani také právnická osoba, která primárně nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a dosahování zisků, avšak vedle své hlavní činnosti uskutečňuje i ekonomickou (hospodářskou) činnost.

Shrneme-li výše uvedené je jasné, že osobou povinnou k DPH jsou všechny fyzické i právnické osoby, které samostatně provozují ekonomickou činnost, tzn. podnikají.

To, že určitý ekonomický subjekt je osobou povinnou k dani však samo o sobě neukládá povinnost podávat na příslušný finanční úřad daňová tvrzení, ve kterém daňový subjekt vyčíslí svou daňovou povinnost a následně daň i uhradí. Tyto úkony (včetně případného podávání kontrolních a souhrnných hlášení) je povinen činit pouze plátce DPH a v některých případech také identifikované osoby.

Plátce, neplátce a identifikovaná osoba

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že osoby povinné k dani dělíme na plátce, neplátce a identifikované osoby.

Plátce je podrobně definován v ustanovení § 6 zákona o DPH, který říká, že plátcem je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 0000 Kč. Výjimku tvoří osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Neplátcem je naopak osoba povinná k dani, která výše zmíněný obrat za 12 kalendářních měsíců nepřesáhla a k dani z přidané hodnoty se nezaregistrovala dobrovolně. Taková osoba povinná k dani nepodává daňová tvrzení a daň z přidané hodnoty hradí současně s cenou zboží nebo služby.

Posledním typem osoby povinné k dani je identifikovaná osoba. Osoba povinná k dani, která není plátcem, se stane identifikovanou osobou, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu. Taková identifikovaná osoba je pak povinna podat daňové tvrzení, ve kterém vyčíslí daň pouze v případě, kdy pořídí zboží z jiného členského státu.  Nutno ještě podotknout, že identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet daně.

Řešíte DPH? Online kalkulačka pro výpočet DPH budiž vám na Výpočetnici plně k dispozici!

Jak může výpočet procent ovlivnit pochybení v procentním bodu?

Jak může výpočet procent ovlivnit pochybení v procentním bodu?

Při nejrůznějších statistikách, analýzách a porovnáních se můžete setkat s označením „procentní bod”. V kontextu s textem může někdo procentní bod zaměnit s procentem a logicky se tak dopočítá k úplně jinému výsledku. Aby byl výpočet procent správný a aby jste textu dobře porozuměli, dávejte si na označení procentní bod veliký pozor. Pro lepší pochopení tématu si rozdíl mezi procentem a procentním bodem ukážeme na příkladu.

Návštěvnost kurzu anglického jazyka vzrostla o 3 procentní body

Podle dřívějších průzkumů a zájmů obyvatel jednoho městečka se v místní škole otevřel kurz anglického jazyka pro začátečníky, který mohli navštěvovat zájemci ve věku od 15 do 70 let. V městečku žije přesně 100 lidí s tímto věkovým rozpětím. Zatímco v roce otevření byla návštěvnost kurzu 20 % (kurz v městečku navštěvovalo 20 lidí), v druhém roce vzrostla návštěvnost na 23 %.

Otázka zní: o kolik procent vzrostla druhým rokem návštěvnost kurzu?

Někdo by mohl ve spěchu říct, že návštěvnost kurzu anglického jazyka vzrostla o 3 % (rozdíl mezi 23 % a 20 %). To je však špatná odpověď. Ve skutečnosti návštěvnost vzrostla o 3 procentní body, ale o 15 %. A to je úskalí procentního bodu. Ve spěchu může člověk u výpočtu udělat spoustu chyb. Když si však uvědomí rozdíl mezi procentem a procentním bodem, včas zařadí zpátečku a správný výsledek si vypočítá. Kde? Třeba na Výpočetnici. Online kalkulačka pro výpočet procent tam čeká na to, až do ní zadáte nějaké příklady na počítání.

Abyste mohli pojem procentní bod vůbec použít, musíte mít k dispozici konkrétní ukazatel, který je v procentech už vyjádřen. Můžete například použít větu, že v roce 2018 růst produkce vzrostl o 4 procentní body (zkratkou p. b.), z 6 % v roce 2017.

Víte něco o historii jednotky délky – metru?

Víte něco o historii jednotky délky – metru?

Používání metru, jakožto jednotky délky a základní jednotky soustavy SI je dnes natolik samozřejmé, že se nad tím téměř nikdo nepozastavuje. Tedy až na případy, kdy je potřeba z nějakého důvodu použít přepočet metru na jeho menší či větší odvozené jednotky. Znáte historii metru? Víte, jakou roli hrál v soustavě SI v podobě, jak ji známe dnes?

Ještě před tím, než vzniklo označení metr

Nutnost měřit délku má v minulosti svou dlouhou historii. Když ještě označení „metr” bylo dalekou budoucností, používaly se pro určení délky pojmy, které nejčastěji souvisely s částmi lidského těla. Odtud pochází označení jako loket, palec, píď, sáh. Postupem času však člověk potřeboval měřit i mnohem větší vzdálenosti, a proto se vymyslely jednotky nové nebo násobky jednotek už existujících. Vznikl krok, dvojkrok, krátká míle, dlouhá míle. I tady existovaly jakési předlohy (etalony), které zaručovaly spravedlivý obchod. Obchodníci nesměli například látku měřit podle svého lokte, nýbrž podle lokte, který byl ve městě dán jako předloha.

Ani to však nestačilo. Kvůli udržitelnosti a rozvoji obchodu svět potřeboval nové míry a jejich sjednocení. Na konci 18. století se začalo přemýšlet, co s tím a vznikl metr. Za svou existenci prošla tato jednotka mnohými úpravami.

Definice metru v průběhu jeho vývoje

Metr měl za svou existenci mnoho definic. Jedna z prvních metr definovala jako desetimiliontou část vzdálenosti od pólu k rovníku. Pro matematické přepočty to nejspíš nebylo dostačující, a tak v roce 1799 byl hlavně z praktických důvodů metr představen jako etalon z platiny (platinová tyč o délce jednoho archivního metru). To ovšem také nebylo zcela vyhovující, a proto jej v brzké době nahradila lepší tyč (etalon) ze stálejší slitiny platiny a iridia s průřezem ve tvaru X, který zajišťoval lepší stabilitu. Tento etalon byl uložen a za přísných podmínek střežen také v Institutu pro míry a váhy v Paříži. Někteří vědci v té době už možná tušili, že ani tohle není poslední definice metru.

Jednotka metr jako průkopník v nových definicích v metrické soustavě

Píše se rok 1983 a metr naposledy mění svou definici. Původní etalon, ač přísně střežen, podléhal okolním vlivům a ztrácel na své přesnosti. Proto se vědci rozhodli metr definovat pomocí rychlosti světla ve vakuu. Definice tedy zní: „metr je dráha, kterou světlo urazí ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy”.

Ukázalo se to jako správné řešení, protože rychlost světla nemá žádnou nejistotu, to znamená, že je dána přesně. Proto i v případě, že by byla rychlost světla dvojnásobná (metr by byl sice poloviční), fyzikální zákony by zůstaly beze změny.

Vědci byli doslova nadšení. Metr byl první jednotkou soustavy SI, která získala takto přesnou definici, a tak si usmysleli, že nové a přesné definice vymyslí i pro další jednotky soustavy SI – pro kilogram, sekundu, ampér, kelvin, mol a kandelu.

Plátce DPH

Plátce DPH

Dle ustanovení § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se plátcem stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč.

Výjimku z tohoto pravidla představuje osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, tzn. osoba, která poskytuje plnění v podobě finančních činností, penzijních činnosti, zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží, sociální pomoci atp. Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně jsou blíže definována v § 51 zákona o DPH. Tyto osoby a dále také osoby, které nepřekročily obrat, avšak pořídily zboží z jiného členského státu EU v hodnotě převyšující 326 000 Kč, mají zákonnou povinnost se k DPH zaregistrovat. V prvním případě získá osoba status PLÁTCE DPH, ve druhém případě pak status IDENTIFIKOVANÁ OSOBA.

V obou případech je povinnost se k DPH zaregistrovat do 15 dnů v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu nebo k pořízení zboží z jiného členského státu EU.

K DPH se mohou zaregistrovat také osoby povinné k dani, které výše uvedená kritéria nesplňují, ale plátcem chtějí být z vlastní vůle. Jedná se pak o tzv. dobrovolné plátcovství.

Měsíční vs. čtvrtletní zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím nového plátce DPH je vždy kalendářní měsíc. Změnu zdaňovacího období z měsíčního na kvartální nelze učinit v průběhu roku, v němž byl daňový subjekt zaregistrován, ani v roce bezprostředně následujícím.

Po uplynutí této lhůty se plátce daně může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude čtvrtletí neboli kvartál. Čtvrtletním plátcem se však může stát pouze, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, pokud není nespolehlivým plátcem a pokud není skupinou. Změnu zdaňovacího období z měsíčního na kvartální musí daňový subjekt oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
Čtvrtletní zdaňovací období je výhodnější zejména z hlediska frekvence podávání přiznání k dani z přidané hodnoty. Zatímco čtvrtletní plátce podá za rok pouze čtyři daňová tvrzení, měsíční plátce jich musí ročně podat dvanáct.

Potřebujete si spočítat DPH? Využijte naši Výpočetnici. Online kalkulačka vám DPH nejen vypočítá, nýbrž na stejných stránkách najdete i další informace k DPH, které se vám mohou hodit.