Také text má svá pravidla

Také text má svá pravidla

Někdy se může zdát, že text na rozdíl od výpočtů, kde potřebujete znát nejrůznější vzorečky, nemá žádná jasně daná pravidla či zákony. Ovšem osoba do textu zasvěcená, která jej používá v práci/ve škole dnes a denně ví, že i text má nespočet pravidel, podle kterých je potřeba se řídit, pokud chceme, aby například dobře vypadal, měl všechny náležitosti nebo formu. Ta se liší případ od případu, nejčastěji podle toho, k jakému účelu text potřebujeme.

Texty na webové stránky

Texty webových stránek, různé články a návody by měly mít na vašem webu hlavu a patu. Kromě správného pravopisu upoutáte čtenáře i zajímavým tématem, který se vám podaří dobře zpracovat. Nepodceňujte rozdělení textu do odstavců, stejně jako nadpisy, podnadpisy a zvýraznění textu, které čtenáři pomohou v orientaci. Snažte se neopakovat ve slovech a frázích. Klíčová slova, kterým se nevyhnete, se do textu pokuste vložit tak, aby čtenáře nebily do očí.

Z pohledu copywritera je důležitá délka textu. Zadavatelé nejčastěji text měří na normostrany. Jedna normostrana je v ČR 1 800 znaků včetně mezer. Počet slov a znaků v textu si můžete nově jednoduše spočítat i pomocí našeho textového dokumentu.

Pravidla textu v dopisní/emailové konverzaci

I přesto, že většina konverzace dnes probíhá prostřednictvím emailů, dopisní verze takovýchto textů ještě nejsou zcela minulostí. Největší důraz je kladen na správnost úředních dopisů, kde je kromě pravopisu zapotřebí dodržet i styl a formu. Je všeobecně známo, že v úředních dopisech píšeme vždy to, co chceme sdělit jasně a stručně. Pro vypisování dlouhých textů je spíše určeno milostné psaní.

Do čela dopisu napíšeme vždy adresu, nejdříve odesílatele, potom adresáta. Dále nezapomeneme na místo, kde dopis píšeme a datum, kdy ho píšeme. Pak následuje samotný obsah dopisu, který bychom měli vystihnout nadpisem (např. Výpověď smlouvy). Nezapomeneme na oslovení a zdvořilé rozloučení, ve kterém můžeme uvést i naši naději, že bude věc v brzké době vyřízena.

Texty slohových prací

Co se textů slohových prací týče, musí být nejen pravopisně a gramaticky správné, nýbrž i k věci. Je nutné, aby zde student dodržel požadovaný slohový útvar, ať už se jedná o vyprávění, popis či úvahu.

To, co bude studenta zajímat nejvíce je i délka textu. Počet slov a znaků. Někdy je zadání učitelů až neúprosně dlouhé, viďte?

Tak vidíte, i text má svá pravidla. Naštěstí existuje internet a na něm nejrůznější vzory, návody a textové dokumenty, které vám text pomohou vyšperkovat i za předpokladu, že se s jeho pravidly zas tak často nesetkáváte.

Matematici i textaři se nově mohou setkat u nás na výpočetnici, kde máme pro každého něco! V souvislosti s textem je to počítání slov, písmen, číslic a znaků, hledání slov a znaků anebo převody na malá nebo velká písmena, odstranění diakritiky a text pozpátku.

Já perfektní místo na internetu znám…

Já perfektní místo na internetu znám…

Já perfektní místo na internetu znám”, tak takhle si můžete prozpěvovat potom, co naplno prozkoumáte potenciál Výpočetnice. Internet je plný různých věcí, až z toho jde člověku hlava kolem. Proto existují tak zvané záložky, které nám umožní rychle se vracet k tomu, co je nám nejmilejší, bez toho, aniž bychom museli tápat. Kromě jiných bezvadných stránek doporučujeme přesunout si do složky „oblíbené” i VÝPOČETNICI! Vzhledem k novinkám, které jsme na ní umístili, ji budete potřebovat častěji než často. Co všechno za vás VÝPOČETNICE vypočítá?

Matematika ani fyzika nemusí být vaší silnou stránkou

Převod jednotek hmotnosti, délky, objemu, obsahu nebo rychlosti už dávno není žádný problém. Ne od chvíle, kdy si všechny vaše příklady, propočty a návrhy můžete ověřit a přepočítat na naší výpočetnici. Ta vám v přehledné tabulce zobrazí všechny převody možných odvozených jednotek. Kromě toho vám jako podporu nabídne základní vysvětlení pojmů, vzorečky a nechybí ani příklady.

Nechte se inspirovat příklady a vzorečky přímo na výpočetnici

Protože řada dnešních učitelů ocení spíše postup výpočtu než konečný výsledek, je důležité svůj domácí úkol opravdu pochopit. Výpočetnice proto studentům nenabízí jen rychlé řešení v podobě převodu jednotek, nýbrž jim poskytuje i podporu v podobě příkladů, vzorců a vysvětlení. Řekněme, že na Výpočetnici student kolikrát najde více textu než ve svých úsporných zápisech v sešitech.

Spočtěte si procenta, DPH nebo BMI index

Výpočetnice však není jen místem, kde se shromažďují matematici a vědci. Vstoupit do ní může každý, kdo potřebuje výpočet DPH, procent nebo ten, kdo chce znát svůj BMI index.

S jistou nadsázkou výpočetnici ocení i milovníci pořádku… vše je hezky uklizené na jednom místě.

Experimentujte s textem

Nejnovějšími prvky na výpočetnici jsou online nástroje pro práci s textem. Tady se najdou především pisálkové, copywriteři, spisovatelé, editoři. Zkrátka všichni ti, co mají něco do činění s textem. Pomocí nástrojů na Výpočetnici mohou spočítat znaky, hledat a počítat slova, mohou text převracet z velkých na malá písmena, nebo naopak. Dokonce se mohou proměnit v kouzelníky a nechat v textu úplně zmizet diakritiku anebo ho napsat pozpátku.

To vše na jedné stránce… vypocetnice.cz!

Pokud si tedy už dlouho lámete hlavu s nějakým převodem, začněte si ji lámat jinak. Zapojte všechny mozkové závity a přemýšlejte, kde byste se mohli dostat ke správnému výsledku? Ano, správně! Na VÝPOČETNICI!

Jak vypočítat procenta na kalkulačce?

Jak vypočítat procenta na kalkulačce?

Účetní, ekonomové a všichni ti, kteří se s čísly a procenty setkávají každý den, určitě při jejich výpočtu ocení kalkulačku. S kalkulačkou je výpočet procent jedna radost. Ale není kalkulačka jako kalkulačka. Kromě obyčejné kalkulačky existuje i kalkulačka procentní, která má tlačítko se znakem procent (%). Jak procenta na kalkulačce vypočítat?

 

Výpočet procent na běžné kalkulačce

Kromě snadných příkladů na počítání procent, které zvládnete z hlavy, existují i složité, na které je nejlepší vzít si kalkulačku. Obyčejná kalkulačka, které chybí procentní tlačítko vám však pomůže jen zčásti. Respektive vždycky u ní budete potřebovat papír a tužku, abyste si na něj příklad v jednotlivých fázích poznamenali. Kalkulačka zvládne jednoduché počty, jako je výpočet procent ze základu. Například 66 % z 890. To vypočítáte následovně 66 :100 x 890 = 587,4.

Víte, jak funguje procentní kalkulačka?

Na rozdíl od obyčejné kalkulačky zvládne procentní kalkulačka výpočet množství procent, navýšení základu nebo snížení základu v jediném výpočtu, aniž byste museli používat tužku a papír pro mezivýpočty.

Obsahuje totiž tlačítko se symbolem procent (%), které má funkci procenta přepočítávat. Procentní kalkulačku můžete použít, když budete chtít vypočítat následující příklady.

Kolik procent je 819 Kč z ceny 3 900 Kč?

Příklad na procentní kalkulačce vypočítáte tak, že zadáte číslo 819, stisknete tlačítko DĚLENO, zadáte číslo 3 900 a stisknete tlačítko se symbolem procent (%).

Výsledek je, že 819 Kč je 21 % z ceny 3 900 Kč.

Cena bez DPH (21 %) je 5 300 Kč. Kolik je cena s DPH (21 %)?

Do procentní kalkulačky naťukáte číslo 5 300, zmáčknete tlačítko pro sčítání (+), zadáte číslo 21 a stisknete tlačítko %.

Když cena bez DPH = 5 300, cena s DPH tedy činí 6 413 Kč.

Videohra stála 4 332 Kč a zákazník na ni dostal 7% slevu. Kolik videohra stála po slevě?

S procentní kalkulačkou toto lehce zvládnete vypočítat. Do kalkulačky naťukáte číslo 4 332, stisknete tlačítko pro odečítání (-), zadáte číslo 7 a na závěr zmáčknete procentní tlačítko (%). A výsledek je na světě!

Videohra po slevě stála 4 028,76 Kč. Sleva činila 303,24 Kč.

Investiční zlato je osvobozeno od DPH

Investiční zlato je osvobozeno od DPH

Protože daň z přidané hodnoty představuje nejdůležitější příjem státního rozpočtu, téměř není možné se jí vyhnout. Přece ale existují případy, kdy DPH počítat nemusíte. Kromě jiných od DPH osvobozených plnění DPH nebudete muset přepočítat ani u invenstičního zlata. Jaké má nákup investičního zlata výhody?

Proč u investičního zlata DPH kalkulačku potřebovat nebudete?

Investiční zlato (to jsou zlaté mince a zlaté svitky) je od DPH osvobozeno. Při jeho nákupu a prodeji tedy DPH počítat vůbec nemusíte. Zákon o dani z příjmu investiční zlato od DPH osvobozuje. Výjimku tvoří zlaté medaile, které jsou zatížené 21% DPH.

Podmínkou je, aby zlaté svitky byly certifikované, měly správné označení a ryzost 995/1000. Důležitou podmínkou pro osvobození od DPH u mincí je skutečnost, že jsou raženy až po roce 1800 a mají ryzost 900/1000.

Online kalkulačku pro přepočet DPH tedy u investičního zlata potřebovat nebudete. Hodit se vám mohou další důvody, proč do investičního zlata investovat.

Žádná DPH, vysoká likvidita a ochrana před inflací

Velkou výhodou investičního zlata není jen 0% daňové zatížení, nýbrž i jeho vysoká likvidita. Dá se říct, že se zlatou cihličkou uspějete kdekoliv na světě. Investiční zlato je také nejlepší variantou úspor, protože nepodléhá inflačním vlivům. Nákupem investičního zlata lze do budoucna zabezpečit své potomky nebo sami sebe zabezpečit na důchod.

Podobná investice je možná i do diamantů. Diamant je takřka nezničitelný drahý kámen, který si po celá léta uchová svou hodnotu. Bohužel je na rozdíl od zlata zatížený 21% DPH.

Kalkulačku pro přepočet DPH u nákupu investičního zlata potřebovat nebudete. Vhod by vám ale mohla přijít v dalších případech.

Proč vás BMI index nevaruje před viscerálním tukem?

Proč vás BMI index nevaruje před viscerálním tukem?

BMI kalkulačka může být vaším prvním informátorem ohledně proporcí vašeho těla, respektive o ideálnosti vaší váhy. Po zadání dvou jediných parametrů, které pro výpočet potřebujete (tedy vaši výšky a váhy), BMI kalkulačka vypočítá, jak na tom jste. I přesto, že je váš BMI index v hodnotách 18,6 – 25,0 ( = ideální váha), nemůžete mít jistotu, že vás neohrožuje skrytý viscerální tuk.

Jak pracuje BMI kalkulačka a proč není vždy spolehlivá?

Protože BMI kalkulačka pracuje jen se dvěma základními parametry – váhou a výškou, nemohou být brány její výsledky jako definitivně spolehlivé. Typickým příkladem, kdy by se BMI kalkulačka neměla používat jsou sportovci. Ti na sobě nemají ani gram tuku, přesto jejich svaly váží o něco více. Z výpočtů ideální váhy na BMI kalkulačce tak může sportovec vyjít jako ten, který má mírnou nadváhu nebo rovnou nadváhu. Měření BMI indexu se nedoporučuje provádět ani u seniorů a dětí, u nichž byste také narazili na nepřesný výsledek.

To proto BMI kalkulačka ani není schopná odhalit viscerální tuk, který je v našem těle uložený ještě hlouběji než tuk podkožní a vážně ohrožuje lidské zdraví (tedy v případě, že je ho příliš).

Co je viscerální tuk a jak nás ohrožuje na zdraví?

Viscerální tuk je tuk v dutině břišní, který vyplňuje prostor mezi orgány. Když je ho až příliš, škodí zdraví. Negativně ovlivňuje cholesterol, zvyšuje riziko infarktu a diabetu a způsobuje další chronická onemocnění. Na výskyt viscerálního tuku ve vašem těle může upozornit obvod vašeho pasu.

Proč je důležité změřit svůj obvod pasu?

Právě změření obvodu pasu může na přítomnost nadměrného množství viscerálního tuku upozornit. Riziková hranice u žen je 90 cm a u mužů 100 cm v pase. Právě obvod pasu obohacuje výpočty, které mohou vést ke zjištění ideální váhy našeho těla. Místo BMI kalkulačky je tedy lepší použít ABSI nebo WHR kalkulačku. Obě s hodnotou, která značí obvod pasu pracují, a proto jsou jejich výsledky o dost přesnější.

Znáte rizika vedení vysokého napětí?

Znáte rizika vedení vysokého napětí?

Odvozenou jednotkou pro elektrické napětí je volt. Elektrické napětí můžeme popsat jako činnost elektrické síly při přesouvání elektrického náboje z jednoho bodu prostoru do druhého. Víte, kde přepočítat jednotky pro elektrické napětí? V běžné praxi se nejčastěji setkáme s volty a kilovolty. Na Výpočetnici však můžete volty hravě převést i na méně známé dekavolty (daV) či hektovolty (hV).

Vedení vysokého napětí

České normy rozdělují napětí podle jeho objemu na:

 • malé napětí (do 50 voltů),
 • nízké napětí (od 50 voltů do 1000 voltů),
 • vysoké napětí (od 1000 voltů do 52 kilovoltů),
 • velmi vysoké napětí (52 kV – 300 kV),
 • zvláště vysoké napětí (300 kV – 800 kV),
 • ultra vysoké napětí (více jak 800 kV).

 

Pro přenos velkého množství elektrické energie slouží vedení vysokého napětí. Zatímco v Česku se můžeme běžně setkat s vedením vysokého napětí do 400 kV, v zahraničí při přenosu elektrické energie do velkých vzdáleností se používá i zvlášť vysoké napětí se 750 kV. Kilovolty na volty, nebo naopak si můžete přepočítat na naší online kalkulačce pro převody jednotek elektrického napětí.

Vedení vysokého napětí znamená pro lidstvo na jednu stranu obrovský pokrok, na stranu druhou i určité riziko. I přesto, že elektrotechnická zařízení (jako jsou sloupy pro vedení vysokého napětí) musí splňovat technické požadavky, vznikají mezi lidmi určité obavy. Jaké?

Umíte si vypočítat nebezpečí elektromagnetického pole kolem vás?

Zejména stavění sloupů pro vedení vysokého napětí v blízkosti obydlí v lidech vyvolává určité pochybnosti a nevoli. Může za to hlavně působení elektromagnetického pole. To má podle určitých studií přímý vliv na zdraví člověka. Například v minulosti jedna zahraniční studie poukázala na to, že děti, které bydlí v bezprostřední blízkosti vedení vysokého napětí, onemocněly leukémií častěji, než děti, které vedení vysokého napětí poblíž nemají. Působení elektromagnetického pole může mít vliv zejména na citlivější jedince.

Odborníci však veřejnost uklidňují, že elektromagnetické pole za ochranným pásmem už nevykazuje žádné účinky. Bydlení v dostatečné vzdálenosti od vedení vysokého napětí (kterou může představovat jen pár metrů) zdraví nijak neovlivňuje. Pokud tedy stavíte na pozemku, který má v blízkosti vedení vysokého napětí, můžete si působení elektromagnetického pole nechat přeměřit a vypočítat odbornou firmou. Působení elektromagnetického pole se však nevztahuje jen k vedení vysokého napětí, nýbrž k veškeré elektronice, kterou používáme. V dnešní době je proto velmi těžké vyhnout se působení elektromagnetického pole.

Vedením vysokého napětí jsou ohroženi především ptáci a dobytek

Vedení vysokého napětí může pro lidi znamenat riziko hlavně při porušení bezpečnostních pravidel, při poruchách nebo při spadnutí drátu vedení vysokého napětí na zem. Vysokým napětím nejvíce ohroženi zůstávají hlavně ptáci. I přes instalaci ochranných prvků na stožáry vedení vysokého napětí, řada ptáků umírá při vzniklých výbojích.

Ohrožený je i dobytek pasoucí se pod sloupem vedení vysokého napětí. Může totiž dojít ke zkratu, elektřina se po sloupu sveze do země a vznikne zajímavý jev, tzv. krokové napětí. Při něm se elektrický proud šíří v zemi, v od sebe asi 1 metr vzdálených kruzích. Když pak kráva stojí předními a zadními nohami v jiném kruhu, elektrické napětí se v ní vyrovná a zabije ji. V případě krokového napětí je dobytek více ohroženější než lidi právě kvůli větší vzdálenosti předních a zadních končetin. Krokové napětí se zmenšuje s přibývající vzdáleností od stožáru.

Rizika elektrického napětí tedy už znáte. Určitá rizika se však vztahují i na jeho převody jednotek. Aby vás rizika nezasáhla, použijte naši online kalkulačku, která vám v přehledné tabulce zobrazí všechny možné převody jednotek pro elektrické napětí.

Mezinárodní měrná soustava prošla velkou změnou a většina lidí si toho ani nevšimla

Mezinárodní měrná soustava prošla velkou změnou a většina lidí si toho ani nevšimla

Mezinárodní měrná soustava SI byla zavedena v roce 1795 za účelem sjednocení měrných jednotek. Těch existovalo mnoho. Zatímco někdo používal nové měrné jednotky, jiný se řídil ještě starými jednotkami a logicky při jejich přepočtu docházelo ke zmatkům. Mezinárodní měrná soustava SI obsahuje celkem 7 základních jednotek – kilogram, metr, sekunda, ampér, kelvin, kandela a mol. V roce 2011 navrhl Mezinárodní výbor pro míry a váhy (který sídlí ve Francii) změnu definic těchto jednotek. Proč ji většina lidí ani nepostřehla?

Změna definic přepočet jednotek nijak neovlivnila

Co vědce ke změně definic jednotek měrné soustavy vůbec přimělo? Kromě skutečnosti, že už byla měrná soustava SI opravdu zastaralá, také vážnější problém s nepřesností jednotlivých etalonů. Například z etalonu (předlohy) pro kilogram ubylo asi 50 mikrogramů, a proto už válec vyrobený ze slitiny platiny a iridia nevážil rovné jedno kilo.

Změna definic postihla všechny základní jednotky mezinárodní měrné soustavy SI – právě jednotka pro hmotnost kilogram se jí dočkala jako poslední. Běžné převody jednotek hmotnosti však změna nijak neovlivnila, a to je ten důvod, proč ji většina lidí ani nepostřehla.

Přepočet jednotek hmotnosti je pořád stejný

Etalon kilogramu ještě nedávno představoval válec ze slitiny a iridia. Jeho originál byl uchováván v Mezinárodním institutu pro míry a váhy ve Francii a jeho přesné kopie sloužily dalším zemím. U nás byl etalon kilogramu uložený v Brně, v Institutu pro míry a váhy.

I přesto, že jeho uložení podléhalo nejpřísnějším podmínkám, například byl etalon kilogramu uložený pod dvojitým sklem, docházelo k jeho postupnému úbytku. A jak by předloha kilogramu mohla dobře sloužit, když vážila o celých 50 mikrogramů méně?

Právě proto došlo ke změně. Nová definice kilogramu se opírá o Planckovu konstantu a běžným lidem nic moc neřekne. Naštěstí nemusí. Až budete někdy potřebovat přepočítat jednotky hmotnosti a vstoupíte na výpočetnici, zjistíte, že se naštěstí nic nezměnilo. Jeden kilogram má pořád 100 dekagramů nebo 1000 gramů.

Jak si usnadnit počítání procent?

Jak si usnadnit počítání procent?

Víte, že tuto online kalkulačku pro výpočet procent v řadě případů nepotřebujete? Počítat procenta bez kalkulačky je dobré už kvůli tomu, že namáhání mozkových závitů podporuje paměť a mozkovou činnost. Umění počítat procenta z hlavy se vyplatí i v situaci, když při sobě nebudete mít kalkulačku ani mobil.

Základem je vědět, že 1 % = 0,01 (procento je setina)

I přesto, že po ruce máte kalkulačku, se u výpočtu procent zaseknete? Možná proto, že jste zvyklí počítat procenta trojčlenkou a teď při sobě nemáte ani tužka ani papír. Nevadí. Když si zapamatujete, že při výpočtu procent je důležité číslo posunout o dvě desetinná místa, budete za vodou.

Kolik je 66 % z 1 112?

Bez kalkulačky tento příklad spočítáte jen těžko. Ale už tím, že si číslo 66 vydělíte stovkou, tedy posunete čárku o dvě desetinná místa, si výpočet na kalkulačce usnadníte. Počítat tedy budete už jen 0,66 x 1 112 = 733,92.

Procenta lze počítat i tak, že vynecháte dvě nuly

Kolik je 40 % z 50? Zkuste z příkladu vynechat obě nuly (z každého čísla jednu) a počítejte 4 x 5 = 20. 40 % z 50 je tedy 20. I v naší online kalkulačce pro výpočet procent si můžete ověřit, že 40% z 50 je opravdu 20!

Co když ale v čísle žádná nula není? Nevadí. Vyškrtnutí nuly je to samé jako posunutí desetinné čárky o jedno desetinné místo. Příklad 30 % ze 42 můžeme počítat jako 3 x 4,2 = 12,6.

Které jednoduché výpočty procent zvládnete hravě z hlavy?

Častou chybou, kterou děláme při výpočtech procent je ta, že nad počítáním zbytečně moc přemýšlíme a výsledku se stejně nedobereme. Existují totiž i velmi lehké výpočty, které zvládnete z hlavy i o půlnoci.

 • Například kolik je 10 % z 50? Samozřejmě 5
 • A kolik je 5 % z 50? Tady je to 2,5.

Na příkladech výše si můžete všimnout, že vždycky, když budete muset vypočítat 5 % z nějakého čísla, je pro vás lepší vypočítat si, kolik je 10 % a pak výsledek rozdělit napůl.

Co je jednodušší? Vypočítat 5 % z 356? Nebo 10 % z 356 (35,6) a pak výsledek rozdělit napůl (tedy 35,6 : 2 = 17,8)?

Výpočet procent se vám bude zdát jednoduchý potom, co si uvědomíte, že:

 • 100 % = 1 (jedno celé vaše konkrétní číslo)
 • 50 % = 1/2
 • 25 % = 1/4
 • 20 % = 1/5

Když tedy budete chtít vypočítat, kolik je 20 % z 500, vzpomeňte si, že 20 % z celého čísla je jeho 1/5 a jednoduše si číslo 500 vydělte 5. 20 % z 500 = 100!

Některé výpočty jsou opravdu snadné, a proto je zbytečné nad nimi přemýšlet a vytahovat kalkulačku. Složitější výpočet procent hravě zvládne online kalkulačka pro výpočet procent, kde kromě kalkulačky máte k dispozici i řadu příkladů s procenty. S online kalkulačkou se tedy doberete nejen správného výsledku, nýbrž i správného postupu.

Jaké převody jednotek používáte nejčastěji a které naopak méně často?

Jaké převody jednotek používáte nejčastěji a které naopak méně často?

Kdyby se jednotky (hmotnosti, délky, svítivosti) nemusely přepočítávat, matematika a fyzika by nejspíš byla nuda. Většinu jednoduchých přepočtů zvládneme z hlavy. Na ty ostatní, složitější a méně časté naštěstí existuje online kalkulačka. Pro které převody ji použijete nejčastěji a pro které jen výjimečně?

Přepočet jednotek hmotnosti je nejčastější

Že jeden kilogram má 100 dekagramů a 1000 gramů je celkem jasné. Ovšem co se týče přepočtu na tuny, gigagramy nebo centigramy, tam už nám může desetinná čárka nechtěně uskočit. Proč si tedy na počty nevzít kalkulačku, která vše přepočítá do přehledné tabulky na jedno kliknutí? Díky kalkulačce budete s jistotou vědět, že jeden kilogram se rovná 0,001 tuny nebo 0, 000 001 gigagramů. Jednotky hmotnosti patří k nejčastěji převáděným jednotkám. To však ještě neznamená, že si na jejich přepočet nemůžete vzít kalkulačku. Podobně časté jsou i převody jednotek objemu a délky, stejně jako přepočet jednotek obsahu.

Jaké přepočty naopak téměř nevyužijete a budete rádi za online kalkulačku?

Existují počty, které se neobjevují dnes a denně. Mohou být součástí domácího úkolu z matematiky či předmětem bakalářské práce. O to víc potřebujete, aby výsledek přepočtu byl správný. Online kalkulačka vám dokáže správně přepočítat jednotky síly, u nichž hlavní jednotkou je newton. Poradí si však i s převodem jednotek svítivosti nebo s převodem jednotek tlaku. Právě tyto převody patří k těm méně častým.

Ať už se rozhodnete přepočítávat cokoliv, mějte na paměti, že na přepočty nemusíte být sami. Příklady vám vypočítá, převody provede a jejich správnost zajistí online kalkulačka pro převody jednotek. Mějte ji po ruce, ať už děláte cokoliv. U každé jednotky vám nabízí i základní vysvětlení pojmů plus vzorečky, které se vám mohou hodit. Jednotky na online kalkulačce si můžete přepočítat i jen tak ze zvědavosti.

BMI kalkulačka má obvykle po Vánocích co počítat

BMI kalkulačka má obvykle po Vánocích co počítat

Vánoce jsou za námi a s nimi i na kilojouly bohatá štědrovečerní večeře. Dokážete si představit, kolik kilojoulů do sebe během Štědrého dne dostanete? Spočítali jsme je za vás. No… BMI kalkulačka má obvykle po Vánocích co počítat. Letos tomu nejspíš nebude jinak.

Napadlo vás někdy přepočítat, kolik kilojoulů obsahuje štědrovečerní menu?

Počítání ideální váhy na BMI kalkulačce obvykle předchází vánoční obžerství. Vánoce si jen málokdo umí představit bez bramborového salátu. Ve 100 gramech je až 880 kJ. Smažený obalovaný kapr obsahuje ve 100 gramech 900 kJ. Ve stejném množství hrachové polévky najdete 339 kJ. Ovšem to není všechno. Kromě štědrovečerní večeře do sebe dostaneme i další kalorie v podobě vánočního likéru ( 1 150 kJ ve 100 ml), vánočního cukroví ( až 1 550 kJ ve 100 g) nebo svařeného vína ( 440 kJ ve 100 ml).

A to si jěště někdo ráno dá vánočku. Ve 100 gramech najdete až 1 359 kilojoulů.

BMI kalkulačka je první krok k povánočnímu hubnutí

Pokud vám BMI kalkulačka po Vánocích vypočítá mírnou nadváhu – podle BMI tabulky je to rozsah BMI od 25,1 – 30,0, nedivte se. Jen málokomu po Vánocích ukáže ideální váhu. Můžete si myslet, že je naše online kalkulačka rozbitá… nebo výsledek brát jako první impuls povánoční kila shodit. Mnohem přesnějšího výsledku se dočkáte, pokud použijete i ABSI kalkulačku nebo WHR kalkulačku, které kromě výšky a váhy pracují i s obvodem vašeho pasu. Díky tomu se na výsledek můžete více spolehnout.

Jaký způsob hubnutí je ten nejefektivnější? Doporučujeme pravidelné procházky. Už půlhodinka denně udělá s vaší nadváhou divy. Procházky nejsou fyzicky náročné a ve svém tempu je zvládne úplně každý.