BMI KALKULAČKA

BMI     |     ABSI     |     WHR     |     POPIS

BMI KALKULAČKA


Na této stránce si můžete spočítat BMI podle vaší váhy a výšky, zjistit, zda máte ideální váhu, nadváhu, obezitu anebo naopak podváhu. U výsledku se vám také podle zadaného věku a v závislosti na tom, jestli jste muž či žena, zobrazí statistické porovnání s ostatními lidmi v ČR. Dále je vám po vložení vašeho obvodu pasu k dispozici kalkulačka ABSI a ještě po přidání obvodu boků výpočet WHR.
Co je to BMI?

Zadejte váhu v kg:
Zadejte výšku v cm:
Zadejte věk:

Vyberte pohlaví:


 
Kategorie Rozsah BMI Rozsah váhy při vaší výšce
Těžká podvýživa 16,5 a méně
Podváha 16,6–18,5
Ideální váha 18,6–25,0
Nadváha 25,1–30,0
Obezita 1. stupně 30,1–35,0
Obezita 2. stupně 35,1–40,0
Obezita 3. stupně 40,1 a více
ABSI KALKULAČKA


Co je to ABSI?

Zadejte váhu v kg:
Zadejte výšku v cm:
Zadejte obvod pasu:


 
Věk Hodnota pro muže Hodnota pro ženy
30 0,079 0,077
40 0,081 0,078
50 0,083 0,079
60 0,084 0,081
70 0,085 0,083
80 0,088 0,085
WHR KALKULAČKA


Co je to WHR?

Zadejte obvod pasu:
Zadejte obvod boku:


 

POPIS


BMI

BMI je zkratkou z anglického názvu Body Mass Index označující index tělesné hmotnosti. Ten se vyjadřuje v čísle bez jednotek a udává představu o normální tělesné hmotnosti, stejně jako o podváze či podvýživě, nadváze anebo obezitě prvního, druhého či třetího stupně. Vzorcem pro výpočet BMI je hmotnost člověka v kilogramech vydělená druhou mocninou jeho výšky v metrech. Příkladem je optimální BMI 18,5 až 25, které odpovídá váze 60 až 81 kg dospělého člověka vysokého 180 cm.

Jak spočítat BMI – vzorec

Využití BMI

Přestože se BMI kalkulačka používá v souvislosti se zdravou vahou člověka poměrně často, je potřeba na tento index pohlížet s určitou rezervou. Důvodem je fakt, že BMI je příliš jednoduchý vzorec, který nebere v úvahu další zásadní faktory vztahující se ke konkrétnímu člověku. Příkladem může být sportovec, jehož podstatnou část hmotnosti netvoří tuk, ale svalstvo. Důležité při výpočtu BMI je také brát v potaz věk člověka. Jiné nejvhodnější BMI bude mít totiž dítě a jiné dospělá soba. BMI je tedy užitečným ukazatelem, ne ale za všech okolností. Dobré využití má například pro výpočet statistik z velkého vzorku obyvatelstva.

BMI kalkulačka podle věku, pohlaví a BMI pro děti

Podle popsaných údajů výše a níže je zřejmé, že kalkulátor pro BMI index v závislosti na pohlaví ani konkrétním věku neexistuje. Taktéž by se neměl tento index používat pro děti anebo naopak pro lidi nad 75 let, těhotné ženy anebo sportovce. Kalkulačka pro výpočet BMI je vhodná pro dospělé osoby nad 18 let. Na naší stránce sice také zadáváte pohlaví a věk, to však nemá užitek pro vlastní výpočet BMI, ale pro porovnání se statistikami ostatních obyvatel České republiky stejného pohlaví a podobného věku. Tyto statistické údaje se vám zobrazí vždy po provedení výpočtu.

BMI Prime

Výpočet BMI Prime se provádí tak, že se vaše osobní BMI vydělí takovým číslem, které je horní hranicí pro ideální váhu. Z dostupných tabulek je zřejmé, že za ideální váhu se povařuje BMI v rozsahu 18,5 až 25, kdy právě číslo 25 je zmíněná horní hranice. Výpočtem BMI Prime tak získáme informaci, jak si s naším BMI stojíme oproti optimální váze, i když při její horní hranici.

Příklad: Když je naše BMI 30 (vrchní hranice nadváhy), pak po výpočtu: 30 děleno 25 získáme číslo 1,2. Při BMI 18,5 (spodní hranice správné váhy) je výpočet: 18,5 děleno 25 = 0,74. To je užitečné třeba v medicíně, kdy se hodnotí konkrétní stav člověka v porovnání s ideálním stavem. Z výsledné hodnoty je patrné, že číslo vyšší než 1 je ukazatelem nadváhy až obezity a naopak číslo menší než 1 značí buď stále ideální váhu (až do 0,74) anebo podváhu.

Tabulka BMI

Každý odborník, lékař či výživový poradce může mít na ideální hodnoty BMI trochu jiný názor. Rozdíly jsou však malé, takže se z nich dá obecně říci, že BMI pod hranici 18,5 je už bráno za podváhu, naopak BMI nad 25 za nadváhu a BMI nad 30 za obezitu. Zase je třeba brát v úvahu stavbu těla (kulturisté mohou mít při BMI 30 ideální váhu a naopak staří lidé bez svalstva mohou být obézní i při indexu ideální váhy) a také brát v úvahu věk, kdy uvedené hodnoty, včetně tabulky níže, platí pro člověka od 18 let. Určité výjimky jsou brány taktéž u různých národů, kdy například Asiaté jsou vnímáni za obézní již od BMI 28 a výše.

Kategorie Rozsah BMI
Těžká podvýživa 16,5 a méně
Podváha 16,6–18,5
Ideální váha 18,6–25,0
Nadváha 25,1–30,0
Obezita 1. stupně 30,1–35,0
Obezita 2. stupně 35,1–40,0
Obezita 3. stupně 40,1 a více

Tabulka BMI podle Světové zdravotnické organizace WHO

Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization) coby agentura Organizace spojených národů se sídlem ve švýcarské Ženevě, jejímž úkolem je dosažení co největší úrovně zdraví pro veškerou světovou populaci, vydala svou tabulku BMI, ve které se jako hraniční hodnoty pro podvýživu bere BMI 18,5 či méně a naopak pro nadváhu BMI 25 a výše. Jako nejlepší BMI pro normální váhu je tedy rozmezí 18,5 až 25. To je obdobné, jako v případě tabulek vydaných jinými organizacemi či odborníky.

Kategorie Rozsah BMI
Velmi vážná podvýživa méně jak 15
Vážná podvýživa 15–16
Podvýživa 16–18,5
Normální 18,5–25
Nadváha 25–30
Nadváha I. stupně (střední obezita) 30–35
Nadváha II. stupně (vážná obezita) 35–40
Nadváha III. stupně (velmi vážná obezita) 40 a více

Úmrtnost mužů a žen v závislosti na BMI

Využití kalkulačky BMI, jak už bylo zmíněno, je dosti užitečné pro statistiky. Podle propočtů z USA byly na základě mnoha vstupních dat vytvořeny tabulky úmrtnosti pro ženy a muže nekuřáky, a to právě v závislosti na BMI. Z nich je zřejmé, že nejideálnější BMI pro Američany muže je v rozmezí 18 až 25 a pro Američanky ženy 20 až 25.

Queteletův index (BMI)

Kalkulátor BMI, tedy index tělesné hmotnosti, známe už od doby kolem roku 1840. Zásluhu na tom má belgický matematik, astronom, statistik a sociolog Lambert Adolphe Jacques Quételet, který žil v letech 1796 až 1874. Podle něj se místo BMI taktéž používá název Queteletův index. Nejde ale zdaleka o jediný index pro výpočet správné váhy.

ABSI

ABSI (z anglického A Body Shape Index) nebo také jen BSI (Body Shape Index), za jehož vytvořením stojí americký endokrinolog Jesee Krakauer a jeho syn Nir, je výpočet vhodný pro posuzování zdravotních rizik s nadváhou a obezitou nejen v závislosti na váze a výšce, ale také na obvodu pasu. Oproti klasickému BMI, které není vhodné například pro kulturisty či jiné sportovce, jejichž váhu tvoří namísto tuků především svaly, což BMI vůbec nezohledňuje, je novější ABSI v tomto směru o mnoho lepším ukazatelem.

Složitější je také vzorec pro výpočet ABSI, ve kterém se ale počítá i s původním BMI. V něm budete muset vzít obvod pasu a vydělit ho BMI na dvě třetiny vynásobených výškou na jednu polovinu. Výsledné číslo se udává bez jednotek a informativně vyjadřuje, jak hodně tuku máme právě v oblasti břicha. V závislosti na tom pak předkládá tabulku zobrazující rizika nemocí či předčasného úmrtí. Čím více v tabulce překročíte uvedené hodnoty pro vaše pohlaví a věk, tím máte větší riziko předčasného úmrtí spojeného s nesprávným poměrem výšky, váhy a obvodu pasu.

Věk Hodnota pro muže Hodnota pro ženy
30 0,079 0,077
40 0,081 0,078
50 0,083 0,079
60 0,084 0,081
70 0,085 0,083
80 0,088 0,085

Jak spočítat ABSI – vzorec

WHR index

WHR index z anglického pojmenování Waist–Hip Ratio je oproti jiným uvedeným rozdílný v tom, že využívá poměr obvodu pasu a boků. Jednoduše vezmete obvod pasu a vydělíte ho obvodem boků, a to ve stejných jednotkách (například obojí v cm). WHR index nachází uplatnění při získávání představy o zdravotním stavu, obezity a rizicích zdravotních komplikací.

Podle Světové zdravotnické organizace by měření obvodu pasu mělo probíhat uprostřed v místě mezi vrškem kyčelní kosti a spodkem posledního žebra. Měření obvodu boků by zase mělo proběhnout v místě, kde jsou hýždě nejvyšpulenější. V místech měření je třeba být bez šatů, dále je nutné mít nohy u sebe, rozpažené ruce a váhu rovnoměrně přenášet na obě nohy.

Normální hodnota by dle WHR indexu měla být u mužů menší než 0,90 a u žen menší než 0,80. Z toho je zřejmé, že pas by měl mít o něco menší obvod, než boky. Příkladem je obvod boků 100 cm, kterému by odpovídal obvod pasu u mužů maximálně 90 cm a obvod pasu u žen maximálně 80 cm. WHR index se ukazuje efektivnější než BMI například u osob s věkem nad 75 let a při vztazích s onemocněním cukrovkou, rakovinou anebo srdce a cév.

Jak spočítat WHR index – vzorec

Rohrerův index

Rohrerův index, který vymyslel švýcarský lékař Fritz Rohrer (1888 – 1926), se využívá převážně u dětí. Vzorec pro výpočet je podobný jako u BMI s tím rozdílem, že hmotnost člověka v kilogramech je vydělená nikoliv druhou mocninou jeho výšky v metrech jako u BMI, ale třetí mocninou.

Brocův index

Brocův index je obdobný jako předchozí dva, kdy taktéž využívá poměr hmotnosti a výšky člověka. Vytvořil ho francouzský lékař, vědec, anatomista, politik, neurobiolog a antropolog Paul Broca žijící v letech 1824 až 1880. Jeho index je jednodušší než BMI, zároveň také méně přesný a proto se už nepoužívá. Získá se v procentech, a to vydělením hmotnosti jedince jeho výškou mínus 100 a krát 100. Jako ideální uvádí Brocův index hodnotu mezi 90 a 110 %. K nadváze dochází od 115 %.

Nadváha podle BMI

V souvislosti s BMI se často setkáme s pojmem nadváha, která je označením pro překročení hranice optimální zdravé váhy a je zároveň předstupněm obezity. V řeči čísel je nadváha brána v rozsahu BMI 25 až 30. V některých zemích jako například v asijských se nadváha označuje už hodnotou BMI od 23 a poté už číslem 25 až 27 přechází do obezity.

Nadváhu, kromě BMI anebo běžného pohledu do zrcadla, můžeme také zjistit dle obvodu pasu. U žen se obvod pasu bere jako ideální do 80 cm, u mužů by měl být obvod pasu do 94 cm. Vyšší číslo už dle některých názorů člověka zařazuje do nadváhy. Pakliže obvod pasu přesáhne u ženy 88 cm a u muže 102 cm, můžeme už začít hovořit o obezitě. Jde ale o orientační čísla, neboť záleží na celkové stavbě těla. K výpočtům správné váhy dle obvodu pasů a boků se využívá WHR index.

Jako důvody nadváhy se nejčastěji uvádí nižší výdej energie než její příjem a přejídání před spaním. Poté (nikoliv v pořadí důležitosti či četnosti) vrozené vady, poruchy metabolismu, některé druhy léků, psychika, nesprávné jídelní zvyky, hormony, stres, nedodržování pitného režimu a případně další příčiny.

Obezita podle BMI

Obezitou je v rámci indexu tělesné hmotnosti BMI označováno překročení hranice nadváhy, čemuž podle Světové zdravotnické organizace odpovídá hodnota BMI 30 a více. Takový stav, kdy tuková zásoba výrazně překračuje obvyklou mez, se považuje již za zdraví ohrožující. Obyvatelé Asie a Pacifiku se berou za obézní už od BMI 25 anebo 27. Obezitou kromě lidí mnohdy trpí i zvířata, nikoliv však volně žijící, ale domácí.

Obezita se dělí na 3 stupně, kdy I. stupeň obezity (střední obezita) je BMI 30 až 35, II. stupeň obezity (vážná obezita) je BMI 35 až 40 a III. stupeň obezity (velmi vážná) je BMI 40 a více. V souvislosti s obvodem pasu se pak za obézní ženu bere 88 cm a více, obézní muž má obvod pasu 102 cm a více. Jde o orientační údaj, který nebere v úvahu, stejně jako BMI, konstrukci těla konkrétního člověka.

Mezi nejčastější příčiny obezity se bere přílišné konzumování potravin (mnohdy nezdravých), kdy kalorický příjem značně převyšuje kalorický výdej, a to nejen kvůli přejídání, ale také vlivem malého anebo téměř žádného pohybu. Důvodem obezity mohou být ale i hormonální poruchy, špatná funkce štítné žlázy, stres, deprese, viry a bakterie, dědičnost, málo spánku a jiné.

Nadváha a obezita v ČR

Statistické údaje Státního zdravotního úřadu vypovídají o tom, že v Česku má nadváhu přibližně polovina obyvatelstva, přičemž každý čtvrtý člověk je obézní, ať už kterýmkoliv ze 3 stupňů obezity.

4.6/5 - (16 votes)