U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

Víte, že od 1. ledna 2016 je plátce DPH povinen podávat nejen přiznání k dani z přidané hodnoty, ale také kontrolní hlášení? Jak už sám název napovídá, toto hlášení určitým způsobem kontroluje plátce daně a pomáhá odhalit daňové podvody a nečestné jednání.  Předchůdcem kontrolního hlášení je původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení však nemusí podávat všichni. Podávají ho pouze plátci splňující podmínky, které jsou uvedeny v ustanovení paragrafu 101c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení musí být podáno výhradně elektronicky, listinné podání není možné. Tedy čistě teoreticky ano, ale nikdo na něj nebude brát zřetel.

Do kdy podat kontrolní hlášení?

Lhůty pro podání kontrolního hlášení se liší v závislosti na tom, zda se jedná o právnické či fyzické osoby. Právnické osoby mají povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na to, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci.

Fyzické osoby jsou povinny podat kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání přiznání k DPH. Jsou-li tedy fyzické osoby měsíčními plátci, podávají kontrolní hlášení měsíčně. Jsou-li fyzické osoby čtvrtletními plátci, podávají kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání kvartálního přiznání k DPH.

Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení

Chybovat je lidské, naštěstí i u DPH a kontrolního hlášení k ní existuje možnost svou chybu „napravit”. Pokud plátce podal řádné kontrolní hlášení a ještě před uplynutím lhůty pro podání zjistil v hlášení chybu, má možnost podat takzvané opravné kontrolní hlášení, ve kterém chybu opraví. Toto opravné kontrolní hlášení nahradí řádné, ke kterému se pak už nepřihlíží. Zjistí-li však plátce chybu až po lhůtě pro podání, je povinen podat následné kontrolní hlášení.

Jaké jsou pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH?

Protože je kontrolní hlášení považováno za velice významný nástroj pro odhalování podvodů na DPH, jsou s porušením povinností souvisejících s kontrolním hlášením spjaty nemalé finanční sankce. Pokud plátce daně dodatečně podá kontrolní hlášení, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně, činí pokuta částku 1 000 Kč. Pokud plátce podá kontrolní hlášení až po výzvě, uloží správce daně plátci pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokud správce daně plátce vyzve ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení a plátce této výzvě nevyhoví, správce daně uloží plátci pokutu ve výši 30 000 Kč. Pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě určené správcem daně ve výzvě, náleží plátci pokuta v hodnotě 50 000 Kč.

Výpočetnice za vás kontrolní hlášení bohužel nevypracuje. Ovšem můžete si v ní ověřit jiné náležitosti, třeba výpočet s DPH kalkulačkou.

Jak a proč zrychlit váš metabolismus?

Jak a proč zrychlit váš metabolismus?

Chcete zhubnout? Zrychlete váš metabolismus! Jde to vůbec provést a vede zrychlení metabolismu ke štíhlejší postavě? Potom, co vám váš BMI index neudělal valnou radost, může být právě zrychlení metabolismu správnou cestou k vysněné postavě.

Co o metabolismu vědět dřív, než jej začnete zrychlovat?

Dříve, než obléknete vaše staré o číslo menší džíny a přesvědčíte BMI kalkulačku o vaší ideální váze, je potřeba zatočit s kily navíc. Prvním krokem k tomu může být zjištění, jak metabolismus člověka vůbec funguje. Věděli jste, že se skládá ze tří složek? Metabolismus člověka zahrnuje tak zvaný klidový metabolismus (bazální metabolismus), který představuje schopnost člověka spalovat kalorie i přesto, že v tu chvíli nic neděláte. Klidový metabolismus je ovlivněný věkem, váhou i pohlavím dotyčného. Například muži mají rychlejší klidový metabolismus než ženy.

Druhou částí celkového metabolismu člověka je schopnost spalovat energii, kterou získáváme z přijatého jídla. Časem lepší výsledek BMI kalkulačky umí zaručit zvýšený příjem bílkovin nad tuky a sacharidy, protože při trávení bílkovin dochází k větší spotřebě energie.

Poslední složkou metabolismu je spotřeba energie při pohybu. Nutno dodat, že do spotřeby energie můžete počítat vše od běhání přes nákupy až po mytí oken. Z toho plyne, že pohyb je nejovlivnitelnější složkou metabolismu. Čím více se budete hýbat, tím více energie spotřebujete, což se ve finále podepíše na vašem BMI. Online výpočet BMI si můžete provést u nás na Výpočetnici.

Proč a jak zrychlit metabolismus?

Teprve teď se můžeme dopracovat k odpovědi na původní otázku: „proč a jak zrychlit metabolismus?”. Rychlý metabolismus znamená rychlou a efektivní spotřebu energie, která vede ke štíhlejší postavě. Když si do sebe poskládáme jednotlivá fakta, že nejvíce energie tělo spotřebovává při pohybu. Že efektivnější je metabolismus při trávení bílkovin a mnohem lépe energii spotřebovává svalnaté tělo než tučné, vychází nám jednoznačný výsledek. Rychlý metabolismus = snadnější hubnutí a udržení štíhlé postavy. Cest, jak jej zrychlit je hodně. Mezi ně patří změna jídelníčku a pravidelný pohyb. Opomenout však nesmíme ani dostatek spánku a dostatečný pitný režim.

Jak vám pomůže přepočet jednotek času v běžném životě?

Jak vám pomůže přepočet jednotek času v běžném životě?

Jednotkám času se nevyhnete v případě, že chcete být pánem svého času. Je totiž známo, že ten, kdo má zvládnutý svůj „time management” má vykročeno k úspěchu. Jak si tedy svůj čas lépe naplánovat a jak vám k tomu mohou pomoci převody jednotek času?

Zjistěte, kolik času vám zabere provádění různých činností

Každý ví, že den má 24 hodin, to je 1 440 minut nebo 86 400 sekund. Málokdo už si však přesně spočítá, kolik času mu zabere ranní hygiena, umytí nádobí po večeři nebo třeba čas strávený na sociálních sítích. Slovíčko „přesně” zde hraje zásadní význam, protože ve většině případů mívají lidé jen velmi vágní představy. Možná právě to je díra ve vašem dosud nefungujícím time managementu. Třeba je vážně jedinou šancí, jak přestat být v časovém presu a začít konečně stíhat, pořízení hodinek a použití převodů jednotek.

Doporučujeme vyzkoušet malý experiment. Alespoň jeden den, nebo pár dní si zkuste stopnout čas, který vynaložíte na provedení konkrétní činnosti. Stopněte si, jak dlouho trvá vaše běžná sprcha. Změřte čas, za který umyjete plný dřez nádobí. Stopněte si, kolik času vám zabere srovnání bot v předsíni nebo vynesení koše. Proč? Protože nakonec můžete být mile překvapeni, že jsou to činnosti, které zaberou maximálně několik minut, v tom lepším případě může jít i o sekundy. Když se dozvíte, že konkrétní činnost vám zabere například 4 minuty, což je v přepočtu 0,002 778 dne, už vám činnost nebude připadat tak nepříjemná a vy se do ní pustíte s větším nadšením.

Přepočet jednotek času vás zbaví špatných návyků

Použití převodů jednotek času a měření času alespoň po určité období vás může také zbavit špatných návyků. Zkuste si změřit váš čas, který trávíte na sociálních sítích. Je to více jak hodina denně? V tom případě to dělá týdně minimálně 7 hodin. Za 24 dnů to udělá celých 24 hodin strávených na sociálních sítích. A to je dost slušná doba na vyrovnání vašeho spánkového deficitu, na boj s vašimi kily navíc, na učení se angličtiny.

Pořád vám chybí čas na věci, které chcete dělat? Zkuste si ho našetřit pomocí výpočetnice.

Zajímavosti objemové roztažnosti vody

Zajímavosti objemové roztažnosti vody

Zatímco většina látek při tání zvětšuje svůj objem a při tuhnutí ho zmenšuje, existují látky, které to mají naopak. Typickým příkladem toho je voda a její zajímavá anomálie objemové roztažnosti. Jen pro zajímavost k látkám, které to mají podobně jako voda patří například bismut (růžový, lesklý a velmi křehký kov přirozeně se vyskytující v zemské kůře) nebo antimon (stříbrnolesklý kovový nebo polokovový prvek vyskytující se opět v zemské kůře).

Led má větší objem než voda

Určitě ani vás během hodiny fyziky neminul pokus s nádobkou s vodou a mrazákem. Každý ví, že voda po zmrznutí zvětší svůj objem. Proto je dobré například nezapomínat na pivo, které si za účelem rychlého zchlazení uložíme do mrazáku. Led oproti vodě zvětší svůj objem až o 9 %, což je úctyhodné. Určitě si i vy vzpomínáte na nejrůznější výpočty objemu, kterými vás ve škole zaměstnávali. Dnes můžete naštěstí použít přepočet jednotek objemu u nás na na stránce vypocetnice.cz a kýžený výsledek si najít v přehledné tabulce s výsledky.

Příčina zvětšení objemu ledu souvisí s uspořádáním molekul vody. Při tvorbě ledu se tvoří krystalová mřížka, která je prostoupena prostornými kanálky, které způsobují růst objemu. Při tání tyto kanálky mizí a s nimi i tento „nevyplněný prostor”.

Víte, kdy má voda nejvyšší hustotu?

Známou anomálií vody je skutečnost, že voda má nejvyšší hustotu, když má 4°C. Při dalším ochlazování se začne hustota vody snižovat a její objem růst. Při teplotách pod 4°C se začnou ve vodě vytvářet krystalky ledu, které logicky začnou zvětšovat její objem.

Zdá se, že příroda to krásně vymyslela. Kdyby totiž tato anomálie neexistovala, zamrzly by všechny rybníky a jezera a současně by ve vodě během zimního období nemohl existovat život. Takhle se nejteplejší vody drží u dna a v ní i všichni živočichové, zatímco voda s nižší hustotou se drží u hladiny, kde se také tvoří i led.

Objem vody se mění nejen v závislosti na její teplotě, nýbrž i na tom, zda je slaná nebo sladká. Tyto informace nejvíce využijí kapitáni lodí, protože v závislosti na hustotě vody se bude jinak zanořovat i jejich loď. Zatímco nejvíce zanořená bude ve vodách s nejmenší hustotou (teplé a sladké vody), nejmenší ponor bude mít ve vodách s vysokou hustotou (ve studených a slaných vodách).

Rozdíl mezi objemem vody a ledu nehledáte? Další výpočty a převody jednotek objemu vám nabídne Výpočetnice.

Netrapte se v posilovně, svůj BMI index si upravte rychlou chůzí!

Netrapte se v posilovně, svůj BMI index si upravte rychlou chůzí!

Hubnutí nemusí být jen o propočtech přijatých kilokalorií. Své BMI můžete upravit už jen tím, že do svého režimu zkrátka přidáte více pohybu. Jakého? Můžete trávit hodiny v posilovně a učit se nové sestavy cviků, nebo se můžete jít každý den projít. Svižná chůze je odborníky nejdoporučovanější pohyb. Možná i proto, že je nejpřirozenější. Při chůzi zároveň spalujete tuky, vydáváte velké množství energie a tvarujete nohy.

Jakou rychlost by měla chůze mít, abyste při ní hubli?

Aby chůze byla efektivní, je potřeba se před ní věnovat přepočtu rychlosti. Tempo chůze by mělo být vyšší jak 5 km/h. Použijete-li přepočet jednotek rychlosti, zjistíte, že ujít musíte přibližně 1,389 metrů za sekundu. Správnou rychlost poznáte i podle toho, že zatímco mluvit při chůzi ještě zvládnete, pokud si u ní zvládnete i zpívat, jste pomalí a musíte přidat.

Kolik energie vydáte za hodinu svižné chůze? Je to přibližně 300 – 400 kcal = 1 674 kilojoulů (kJ). Vezmete-li v potaz skutečnost, že by měl muž přijmout denně asi 10 000 kJ a žena cca 8 000 kJ, aby nepřibírali, úbytek energie v hodnotě 1 674 kilojoulů je celkem slušný.

Jak často chodit, aby se váš BMI index zlepšil?

Pokud chcete zhubnout, protože vám BMI kalkulačka vypočítala nadváhu, je pro to chůze vhodným nástrojem. Chodit byste měli při výše zmíněné rychlosti a délce nejlépe 5x týdně. Nižší váha však nemusí být to první, co po pravidelné chůzi zaznamenáte. Na vašem místě bychom se na výpočt BMI indexu příliš nespoléhali, protože změnu můžete vidět už v menším průměru stehen či pevnějším zadečku.

Chce to vydržet. Víte ale, co je vůbec nejtěžší na pravidelné chůzi? Překonat okamžik lenosti, obout boty a vyrazit za branku. Pak už to půjde samo!

OBJEM

KALKULAČKA     |     POPIS     |     VZOREC

OBJEM – PŘEVODY JEDNOTEK


Na této stránce najdete online převod jednotek objemu, názvy, podrobné popisy anebo vzorec pro výpočet. Níže uvedená tabulka zahrnuje základní měrnou jednotku podle soustavy SI, kterou je metr krychlový (m3). Online kalkulačka z něj provádí přepočet na všechny známé a schválené předpony pro násobky a díly, stejně jako na veškeré běžně používané objemové jednotky (litr, decilitr, centilitr, mililitr, hektolitr a mnohé další).

Součástí je taktéž vzájemný převod všech měrných jednotek objemu mezi sebou, zahrnující angloamerické jednotky jako například: tekutý dram, galon, pinta, tekutá unce, barel, kvart, gill, bušl, peck anebo stopu, yard či palec krychlový. Převodník jednotek dále nabízí staré české měrné jednotky objemu obsahující jednotky jako soudek, vědro, škopek, pinta, žejdlík, půlka, máz, kbel, korec, metník, prostice, řepice, věrtel, vůz, měřička anebo bečka.
KALKULAČKA


Vyberte si jednotky objemu

Zadejte objemJednotky Výsledek
Odvozená jednotka SI a předpony
yoktometr krychlový (ym³)
zeptometr krychlový (zm³)
attometr krychlový (am³)
femtometr krychlový (fm³)
pikometr krychlový (pm³)
nanometr krychlový (nm³)
mikrometr krychlový (µm³)
milimetr krychlový (mm³)
centimetr krychlový (cm³) = mililitr (ml)
decimetr krychlový (dm³) = litr (l)
metr krychlový (m³)
dekametr krychlový (dam³)
hektometr krychlový (hm³)
kilometr krychlový (km³)
megametr krychlový (Mm³)
gigametr krychlový (Gm³)
terametr krychlový (Tm³)
petametr krychlový (Pm³)
exametr krychlový (Em³)
zettametr krychlový (Zm³)
yottametr krychlový (Ym³)
Další používané jednotky objemu
mililitr (ml)
centilitr (cl)
decilitr (dl)
hektolitr (hl)
Anglo-Americké
unce britská tekutá = fluid ounce (fl oz, fl. oz. anebo oz. fl)
unce americká tekutá = fluid ounce (fl oz, fl. oz. anebo oz. fl)
dram britský tekutý = fluid dram (fl dr)
dram americký tekutý = fluid dram (fl dr)
galon britský = gallon (gal)
galon americký tekutý = gallon (gal)
galon americký suchý = gallon (gal)
pinta britská = pint (pt)
pinta americká tekutá = pint (pt)
pinta americká suchý = pint (pt)
kvart britský = quart (qt)
kvart americký tekutý = quart (qt)
kvart americký suchý = quart (qt)
gill britský (gi)
gill americký (gi)
bušl britský = bushel (bsh, bu)
bušl americký = bushel (bsh, bu)
peck britský (pk)
peck americký (pk)
barel ropy = barrel (bl, bbl)
stopa kubická (krychlová)
yard kubický (krychlový) (cu yd)
palec kubický (krychlový)
Staré české
půlka
žejdlík (hrneček)
pinta
metník
řepice
máz český
měřička
soudek
škopek
věrtel
vědro české
kbel
prostice
korec = strych = měřice
bečka
vůz
POPIS


Objem

Objem (V) z anglického volume, je fyzikální veličina vyjadřující velikost vymezeného trojrozměrného uzavřeného prostoru, v němž se může nacházet kapalina, pevná látka, plyn nebo plazma. Jednorozměrným (například čára) a dvojrozměrným (například čtverec) tvarům objem přiřadit nelze. Objem nádoby je obecně chápán jako kapacita, čili kolik pojme například kapaliny, spíše než velikost prostoru této nádoby. Objemy jednoduchých tvarů lze vypočítat jednoduše pomocí aritmetických vzorců. Složitější tvary se v matematice počítají pomocí integrálů.

Odvozená jednotka SI a předpony

 

Metr krychlový (kubický metr, kubík)

Podle mezinárodní soustavy SI je hlavní metrickou jednotkou objemu metr krychlový (m3), též nazývaný jako metr kubický či hovorově kubík. Jde o odvozenou jednotku SI se složeným názvem. Jakákoliv jednotka délky může odpovídat jednotce objemu krychle (pravidelnému šestistěnu – kostce), jejíž strany mají danou délku. Například 1 metr krychlový (1 m3) je objem krychle, jejíž strany jsou dlouhé 1 metr (1 m).

K hlavní jednotce objemu je možné přidávat libovolné schválené předpony SI pro její násobky a díly, přestože se některé v praxi nevyužívají. U násobků to jsou: dekametr krychlový (dam3), hektometr krychlový (hm3), kilometr krychlový (km3), megametr krychlový (Mm3), gigametr krychlový (Gm3), terametr krychlový (Tm3), petametr krychlový (Pm3), exametr krychlový (Em3), zettametr krychlový (Zm3) a yottametr krychlový (Ym3).

K menším dílům patří: decimetr krychlový (dm3) = litr (l), centimetr krychlový (cm3) = mililitr (ml), milimetr krychlový (mm3), mikrometr krychlový (µm3), nanometr krychlový (nm3), pikometr krychlový (pm3), femtometr krychlový (fm3), attometr krychlový (am3), zeptometr krychlový (zm3) a yoktometr krychlový (ym3). Pro přepočet jednotek použijte tabulku a online kalkulačku v úvodu.

Objem – vzorec

Krychle:

Kvádr:

Další používané jednotky objemu

 

Litr (decimetr krychlový)

Decimetr krychlový (dm³) je v soustavě SI menším dílem odvozené jednotky (metru krychlového). Jde o objem krychle (kostky), v níž má každá strana délku 10 cm, tedy 1 decimetr. Jeden decimetr krychlový je to samé, co 1 litr (l, L). Přestože je název litr běžně používaný, nepatří (na rozdíl od decimetru krychlového) mezi jednotky mezinárodní soustavy SI. Jeho používání je ale spolu s jednotkami SI akceptováno. Převody jednotek litru nabízí online kalkulačka v úvodní tabulce.

Litr se značí malým počátečním písmenem “l“. Vzhledem k tomu, že tato značka může být zaměňována s jiným písmenem anebo číslem, bylo později od roku 1979 povoleno značení velkým písmenem “L“. Chybně se též občas litr značí malým psacím písmenem ℓ.

Historie litru sahá do Francie roku 1793, kde byla tato jednotka za doby Velké francouzské revoluce zavedena. Definice litru byla jako ta současná, tedy že jde o 1 decimetr krychlový, přičemž slovo litr je odvozeno ze staré francouzské jednotky litron, která byla zase převzata z řeckého litra označující hmotnost.

Definice litru se však roku 1901 změnila, a to tak, že mělo jít o objem 1 kilogramu vody za normálního tlaku a při teplotě 3,98 °C. Mělo se totiž za to, že jde stále o stejný objem 1 decimetr krychlový. Jenže později se zjistilo, že 1 kg takové vody nemá objem 1 dm3 zcela přesně, ale je o 28 miliontin větší. Roku 1964 se tak vrátila původní definice, že 1 l = 1 dm3.

Odvozené jednotky

 

Mililitr (centimetr krychlový)

Mililitr (ml) je jedna tisícina litru, tedy 1 centimetr krychlový (1 cm3). Velikostí se jedná o objem krychle o stranách dlouhých 1 cm.

Centilitr

Centilitr (cl) je jedna setina litru. Podobně jako v předchozím případě, název je tvořen pojmenováním jednotky litr a schválenou předponou SI soustavy “centi“.

Decilitr

Decilitr (dl) – nesprávné označení dcl, je jedna desetina litru. V běžném životě označujeme takové množství jako deci, například 2 deci vína.

Hektolitr

Hektolitr (hl) je označení pro 100 litrů, což odpovídá 0,1 m³. Název je tvořen základní jednotkou litr a předponou SI pro 100násobky “hekto“.

Angloamerická měrná soustava

U angloamerické měrné soustavy jde o jednotky imperiální – imperial units (dříve a v některých případech i dnes používané ve velké Británii) a americké běžné jednotky – U.S. customary units (převzatých z britských jednotek s úpravami a používaných ve Spojených státech amerických).

Tekutý dram

Dram můžeme znát jako jednotku hmotnosti, kromě toho ale také jako jednotku objemu především v lékárnictví. Tekutý dram – fluid dram (fl dr, ƒ 3 anebo fʒ) byl definován jako jedna osmina tekuté unce a je roven 3.6966911953125 mililitrům v americkém systému a 3.5516328125 ml britského měrného systému.

Galon (gallon)

Galon nebo taktéž gallon (gal) je známá angloamerická měrná jednotka objemu, která však vyjadřuje odlišné objemy, a to dle jedné definice v britském systému a podle dvou definic (kapalné a suché) v americkém systému. V Británii, Kanadě a některých karibských zemích 1 galon značí 4,546 090 litrů. V USA a některých latinskoamerických a karibských zemích 1 galon pro kapalné látky odpovídá 3,785 411 784 litrům a v USA pro suché látky 4,404 884 121 915 litrům. Historicky ale existuje ještě více definic.

Pinta (pint)

Pinta, anglicky pint (pt) nebo v některých zemích taktéž pinte, je americkou a britskou jednotkou objemu užívanou jak pro kapalné, tak pro sypké látky. V Británii 1 pinta kapalné látky odpovídá 0,5683 litru. V USA 1 pinta je 0,4732 litru pro kapaliny a 0,5506 litru pro sypké látky. V americkém i britském systému jde o 1/8 galonu.

Tekutá unce (fluid ounce)

Unce je jednotkou hmotnosti, objemu a v historii i délky. Tekutá (dutá) unce, anglicky fluid ounce (fl oz, fl. oz. anebo oz. fl) je odlišná pro americký a britský systém. V USA má tekutá unce 29,573 529 562 5 mililitrů, což je 1/16 pinty anebo 1/128 galonu. V Británii má tekutá unce 28,413 062 5 ml, což odpovídá 1/20 pinty anebo 1/160 galonu.

Barel (barrel)

Barel, anglicky barrel (bl, bbl) znamenající mimo jiné sud, je jednotkou objemu používanou v několika souvislostech, při nichž má často odlišný objem. Taktéž se různí podle toho, zda jde o britský či americký barel, suchý či tekutý a podobně. Objem barelu tak může při současném běžném použití být od 100 do 200 litrů, ve středověku byl rozsah dokonce od 100 do 1 000 litrů.

Příkladem je ropný průmysl celého světa a označení barel ropy, který odpovídá objemu přibližně 159 litrů a zcela přesně 158,987294928 litrů (42 amerických galonů). Americký barel piva má oproti tomu 119,240471196 litrů (31,5 amerických galonů), ale britský barel piva má 163,65924 litrů (36 britských galonů).

S ropou se užívá i označení Mbbl, které znamená 1 tisíc barelů. Jde o konflikt s běžným používáním předpony Mega a písmene M znamenající milion, neboť v souvislosti s ropou a barely jde o tisíc (z římského M označující tisíc). Dále se užívá MMbbl (milion barelů) anebo občasně Gbbl (miliardu barelů). Mimo USA se objem ropy počítá v metrech krychlových – kubických metrech (m3) anebo pak například na burzách v tunách.

Kvart (quart)

Kvart – quart (qt) z latinského kvartu znamenající jednu čtvrtinu je jednotka objemu, která odpovídá objemu 1/4 galonu anebo 2 pinty. Protože mají galony v USA a Británii různé objemy, mohou mít odlišné objemy i kvarty.

Gill

Gill (gi) nebo také šálek je objem odpovídající čtvrtině pinty. Vzhledem k tomu, že objem pinty je různý v Americe a Británii, je dle toho i různý objem gill. Dnes už se tato jednotka nepoužívá, s výjimkou souvislosti s alkoholem.

Bušl (bushel)

Bušl – bushel (bsh, bu) je stará angloamerická jednotka používaná v souvislosti s objemem anebo hmotností, která má různé hodnoty podle zemí (britské či americké) a komodit. Britský bušl má u objemu 36,36872 litrů, americký 35,2391 litrů.

Peck

Peck (pk) je britskou a americkou suchou jednotkou objemu, která odpovídá 2 suchým galonům, 8 suchým kvartům anebo 16 suchým pintám. Jeden peck v Británii je 9,09 litrů a v USA 8,81 litrů.

Krychlová (kubická) stopa, yard a palec

Podobně jako je tomu v naší metrické soustavě SI, tak i v angloamerické soustavě existují v souvislosti s objemem krychlové jednotky vztahující se k angloamerickým jednotkám délky. Příkladem je stopa (stopa krychlová) – cubic foot (cu ft, foot3) odpovídající 0,028316846 592 m³, dále yard (yard krychlový) – cubic yard (cu yd, yard³) odpovídající 0,764 554 857 984 m³ anebo palec (palec krychlový) – cubic inch (cu in, inch³) odpovídající 16,387064 cm³.

Staré české jednotky objemu

 

Sud

Sud nebo také soudek je starou českou jednotkou objemu, která měla hodnotu 11,625 litru. Sudy mohly mít ale rozdílné objemy, jako například žitavský sud (992 l), svídnický sud (496 l), český sud (11,4624 l) anebo třeba týnský sud (124 litrů).

Vědro

Vědro je staročeskou měrnou jednotkou pro měření objemu tekutin. Jedno české vědro odpovídalo 61,117 litrům. Známe ale také vědro pražské (56,6048 l), vědro moravské (56,59 l), stejně jako vědro ruské (12,29894 l), vídeňské (56,589 l), rakouské (56,605 l) atd.

Škopek

Jednotka objemu škopek byla známá už za dob Karla IV. (vládl od srpna 1346 do své smrti v listopadu 1378). Škopek má objem 15,5 litrů.

Pinta

Objemová jednotka pinta je známá především z angloamerických měrných jednotek. U nás se ale také používala, a to od 14. století po následujících asi 5 století. Hodnota se různí, kdy do 16. století byla 1 pinta rovna asi 0,956 litru a po 16. století rovna asi 1,938 litru. Počínaje rokem 1764 byl objem pinty udáván v rozmezí 1,9 až 1,91 litru. Někdy se pro podobný objem využívalo i pojmenování Máz.

Žejdlík

Stará česká jednotka objemu žejdlík se stejně jako některé podobné jednotky používala jak pro měření sypkých, tak kapalných látek. Hodnota by měla být 0,4803 litru anebo 0,4765 litru. Jiné hodnoty se užívaly na Slovensku, v Německu, Rakousku a podobně.

Půlka

Hodnota staré objemové jednotky půlka byla v roce 1607 stanovena jako 0,242 litru, tedy polovina žejdlíku.

Máz

Název pro starou objemovou jednotku je odvozen z německého mass, kde vyjadřovalo objem 1,069 litru. U nás ale známe objem jiný, a to 3,35 litru (český máz Starého Města Pražského). Máz vídeňský měl zase objem 1,415 litru, moravský 1,07 litru a podobně. Občasně se u nás název Máz používal pro 1 pintu (1,938 litru).

Kbel

Kbel je starou jednotkou pro měření objemu, jejíž hodnota byla 71,53 litrů, tedy 1,264 vědra.

Korec

Korec nebo také kořec či strych je objemovou jednotkou v minulosti používanou především pro sypké látky. Objem se lišil podle místa použití. Jeden korec český či pražský byl 93 litrů, tedy 4 věrtele. Od roku 1764 byla hodnota korce udávána 93,54 litru. V jiných českých městech mohl být ale korec značně odlišný, a to zhruba od 90 po 150 litrů.

Metník

Metník nebo též metek, mečík, mírka či záměra je stará jednotka pro měření objemu pevných látek, obvykle obilí anebo třeba brambor. Velikost metníku by měla dle dochovaných informací odpovídat asi objemu 2,8 litru.

Prostice

U objemové jednotky prostice, která se používala kolem 17. století například k měření soli, se objem jen odhaduje, a to na přibližných 73 litrů.

Řepice

Název řepice (nebo také Achtl z německé jednotky achtel) se užíval v souvislosti s měřením objemu obilí, kdy hodnota měla být 2,906 litrů (1/32 korce).

Věrtel

Věrtel z německého viertel znamenající čtvrtinu je stará česká jednotka využívaná k měření objemu, jejíž hodnota byla dle Hájkovy kroniky 248 litrů (jako sud na pivo). Podobná ruská jednotka má 210 litrů. Jinak jsou objemy značně odlišné, neboť se u nás z historie uvádí okolo 23,5 litru, což odpovídá zhruba čtvrtině věrtele. Nejdéle používaný český věrtel v chmelařství měl rovných 23,25 litrů.

Bečka

Stará česká objemová jednotka bečka se používala například pro měření množství soli a podobných komodit, stejně jako pro měření objemu piva či vína. Hodnota bečky je jen odhadována, a to v rozmezí 70 až 100 litrů.

Vůz

Ačkoliv to tak nevypadá, vůz je stará česká objemová jednotka pro kapaliny s hodnotou rovnající se 32 vědrům. Vědro ale mělo různé velikosti, takže i vůz může být značně odlišný. Při 61,134 litrech za vědro vychází vůz na 1 956 litrů. Mohl mít ale také pod 1 500 litrů.

Měřička

Měřička nebo také mírka, čvrtník, čtvrtce anebo čvrtka byla plošná i objemová jednotka o velikosti 1/16 korce, tedy 5,812 litru.

Hledání slov a znaků v textu online

Hledání slov a znaků v textu online


Níže vložte anebo napište váš text:

Hledané slovo je v textu obsaženo -x

 

Kde se v textu ukrývá hledané slovo?

Potřebujete v jakémkoliv textu vyhledat určitý znak, písmeno, číslo, slovo nebo celou větu? Pak se vám zcela jistě hodí náš online vyhledávač slov zdarma, do kterého stačí text napsat anebo nakopírovat, poté zadat hledané slovo či znak a nechat ho v textu najít a barevně označit.

Oproti vyhledávání slov v textovém dokumentu Word, Open Office anebo rovnou na internetové stránce, je naše vyhledávání přehlednější a navíc v něm můžete slova a znaky hned upravovat.

Pokud je písmen či slov nalezeno více, zobrazí se jejich počet. To je užitečné v mnoha případech. Například píšete článek, ve kterém se na určitá slova zaměřujete. Takových slov v něm však nesmí být ani málo, ani mnoho. A právě náš vyhledávač slov vám celý text prohledá a pomůže nalézt jejich počet i rozmístění.

Hledání slova funguje v reálném čase, takže při jeho zadávání po písmenech se vám rovnou tato písmena v prohledávaném textu označují a zobrazuje se jejich počet. Výhodné je to v situaci, kdy hledáte určité slovo, které může mít různé zakončení. V takovém případě stačí napsat jen jeho začátek a případně znaky přidávat anebo umazávat.

Jak vyhledat slovo v textu?

  1. Nejprve napište anebo vložte text, který chcete prohledávat.
  2. Pro kopírování textu odkudkoliv text označte a použijte klávesovou zkratku Ctrl+c.
  3. Pro vložení umístěte kurzor myši do vyznačeného pole a použijte zkratku Ctrl+v.
  4. Do označeného políčka napište písmena, čísla, znaky nebo slova, která chcete hledat.
  5. Prohledávaný text můžete upravovat, kopírovat, mazat, přepisovat.