Bioelektřina – energie vytvořená lidmi, živočichy i rostlinami

Bioelektřina – energie vytvořená lidmi, živočichy i rostlinami

Bioelektřina je přítomna ve všech živých organismech. Důvodem, proč ji nepociťujeme ve větší míře je skutečnost, že její elektrické napětí je velmi malé. Tak nepatrné, že ani převody jednotek napětí nejspíš potřebovat nebudete. Bioelektřinu umí vyprodukovat lidé, živočichové i rostliny. Má obrovský potenciál pro budoucnost světa. Svědčí o tom řada experimentů. Například ulice, kterou osvětluje energie získaná od lidí, kteří po ní jenom procházejí.

Lidská energie a její využití

Piezoelektrické generátory fungují na principu tzv. piezoelektrického jevu, který je znám již od roku 1880. Tento jev popisuje schopnost určité látky (nejčastěji křemen nebo sfalerit) vyrobit elektrické napětí při jejím mechanickém namáhání. Piezoelektrické generátory tedy dokážou přeměnit i ten nejmenší pohyb na elektrickou energii. Proto jsou ve velkém využívány k přeměně lidské energie (pohyb) na elektrickou energii. Energie, která je vytvářená běžnou chůzí se za normálních okolností nevyužije. A proto vědci koketují s myšlenkou umístit piezoelektrické generátory třeba do bot či ponožek, aby mohly z lidského pohybu vyrábět elektrickou energii třeba pro nabíjení mobilního telefonu.

Obrovský potenciál má bioelektřina v medicíně. Naslouchátka ani kardiostimulátory by v budoucnu nepotřebovaly zdroj energie, protože by si je lidé v budoucnosti dobíjeli a udržovali v chodu svou vlastní energií.

Věděli jste, že ti nejlepší sportovci dokáží krátkodobě vyvinout výkon (svým pohybem) jako má rychlovarná konvice – tedy 2000 wattů? Když je lidské tělo v klidu, vypočítali vědci jeho výkon na cca 100 wattů.

Elektrické napětí paúhoře už není tak zanedbatelné

Převody jednotek napětí už můžete využít, budete-li se zabývat životem sladkovodního živočicha paúhoře elektrického. Ten umí vyprodukovat elektrické napětí o velikosti až 650 voltů, což je už nebezpečné i pro člověka. Elektrické napětí paúhoř využívá hlavně k lovu, kdy jím omráčí svou kořist. Kromě tohoto napětí paúhoř elektrický produkuje i mnohem nižší elektrické napětí v hodnotě cca 10 V, které slouží pro jeho orientaci i komunikaci. První studie elektrického napětí tohoto úhoře vznikly už v roce 1729.

Elektrické napětí z citrónů

Složité převody jednotek napětí nebudete potřebovat ani v případě, když si pro získání několika málo voltů vezmete na pomoc citróny. Možná jste se v hodině fyziky setkali s pokusem, kdy jste voltmetr zapojili do citrónu a naměřili elektrické napětí o několika voltech a slabým proudem dokonce rozsvítili žárovku. Může za to biochemická reakce mezi kovem a ovocnou kyselinou.

Bioelektřina je určitě zajímavým tématem nejen do hodin fyziky. Pohrát si s ní můžete i v domácích experimentech. V případě, že při nich budete potřebovat přepočet jednotek napětí, obrátit se můžete na naši Výpočetnici, která vám jednotlivé převody zobrazí v přehledné tabulce.

Rate this post