Jak předpony soustavy SI zjednodušují přepočet měrných jednotek?

Jak předpony soustavy SI zjednodušují přepočet měrných jednotek?

Nedílnou součástí metrické soustavy SI jsou i tak zvané předpony jednotek, které umožňují převod na větší nebo naopak menší jednotku. Tyto předpony lze použít pro jakoukoliv jednotku soustavy SI, což je jejich hlavní výhodou. Mimo jiné toto umožňuje i mnohem jednodušší převod měrných jednotek. Fakt, že předpona kilo násobí jednotku tisícem lze použít, ať už počítáme s metry či watty. Proto je dobré naučit se tyto předpony (alespoň ty základní) nazpaměť jako násobilku a pak už pro vás přepočet měrných jednotek nebude chaos.

Metrická soustava SI prošla řadou změn

V současné době používaná metrická soustava SI má sedm základních jednotek – metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. V minulosti prošla mnohými podobami a její sjednocení bylo jen otázkou času. První větší mezinárodní smlouvy zabývající se sjednocením metrických jednotek byly podepsány v Paříži roku 1875.

Kromě základních jednotek má soustava SI také jednotky odvozené. Ty jsou tvořeny různými kombinacemi základních jednotek. Některé takto vytvořené jednotky získaly i svůj vlastní název. K soustavě SI patří také vedlejší jednotky. Pod tímto pojmem si můžete představit jednotky, jako jsou minuta, litr, tuna, světelný rok. Tyto jednotky nebyly odvozené od základních jednotek, ale díky jejich všeobecné využitelnosti a častému používání byly do soustavy SI zahrnuty.

K soustavě SI v neposlední řadě patří také předpony, které vyjadřují násobky a díly jednotek v soustavě SI.

Přepočet je díky předponám mnohem snazší

Původ předpon jednotek je starší než samotná metrická soustava z roku 1960, a proto by vás nemělo překvapit, pokud na tyto předpony narazíte i u mnohem starších a dnes už nepoužívaných jednotek. Všechny předpony krásně zobrazuje přehledná tabulka. Díky tomu, že mají tyto předpony stejné využití pro většinu jednotek metrické soustavy SI, převody jednotek online v těch jednodušších výpočtech potřebovat nebudete.

10n Předpona Značka Název Násobek
1024 yotta Y kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E trilion 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000
1012 tera T bilion 1 000 000 000 000
109 giga G miliarda 1 000 000 000
106 mega M milion 1 000 000
103 kilo k tisíc 1 000
102 hekto h sto 100
101 deka da deset 10
100 jedna 1
10-1 deci d desetina 0,1
10-2 centi c setina 0,01
10-3 mili m tisícina 0,001
10-6 mikro µ miliontina 0,000 001
10-9 nano n miliardtina 0,000 000 001
10-12 piko p biliontina 0,000 000 000 001
10-15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001
10-18 atto a triliontina 0,000 000 000 000 000 001
10-21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001
10-24 yokto y kvadriliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 001

 

Znát předpony jednotek a jejich význam nazpaměť se určitě vyplatí, protože si tímto přepočet jednotek ve velkém usnadníte. Další pomůckou pro složitější výpočty je určitě převodník jednotek, který najdete i na naší Výpočetnici. Stačí zadat jednotku ve velikosti, kterou znáte, a pak už se vám jednotlivé převody zobrazí v přehledné tabulce.

5/5 - (1 vote)