Mezinárodní měrná soustava prošla velkou změnou a většina lidí si toho ani nevšimla

Mezinárodní měrná soustava prošla velkou změnou a většina lidí si toho ani nevšimla

Mezinárodní měrná soustava SI byla zavedena v roce 1795 za účelem sjednocení měrných jednotek. Těch existovalo mnoho. Zatímco někdo používal nové měrné jednotky, jiný se řídil ještě starými jednotkami a logicky při jejich přepočtu docházelo ke zmatkům. Mezinárodní měrná soustava SI obsahuje celkem 7 základních jednotek – kilogram, metr, sekunda, ampér, kelvin, kandela a mol. V roce 2011 navrhl Mezinárodní výbor pro míry a váhy (který sídlí ve Francii) změnu definic těchto jednotek. Proč ji většina lidí ani nepostřehla?

Změna definic přepočet jednotek nijak neovlivnila

Co vědce ke změně definic jednotek měrné soustavy vůbec přimělo? Kromě skutečnosti, že už byla měrná soustava SI opravdu zastaralá, také vážnější problém s nepřesností jednotlivých etalonů. Například z etalonu (předlohy) pro kilogram ubylo asi 50 mikrogramů, a proto už válec vyrobený ze slitiny platiny a iridia nevážil rovné jedno kilo.

Změna definic postihla všechny základní jednotky mezinárodní měrné soustavy SI – právě jednotka pro hmotnost kilogram se jí dočkala jako poslední. Běžné převody jednotek hmotnosti však změna nijak neovlivnila, a to je ten důvod, proč ji většina lidí ani nepostřehla.

Přepočet jednotek hmotnosti je pořád stejný

Etalon kilogramu ještě nedávno představoval válec ze slitiny a iridia. Jeho originál byl uchováván v Mezinárodním institutu pro míry a váhy ve Francii a jeho přesné kopie sloužily dalším zemím. U nás byl etalon kilogramu uložený v Brně, v Institutu pro míry a váhy.

I přesto, že jeho uložení podléhalo nejpřísnějším podmínkám, například byl etalon kilogramu uložený pod dvojitým sklem, docházelo k jeho postupnému úbytku. A jak by předloha kilogramu mohla dobře sloužit, když vážila o celých 50 mikrogramů méně?

Právě proto došlo ke změně. Nová definice kilogramu se opírá o Planckovu konstantu a běžným lidem nic moc neřekne. Naštěstí nemusí. Až budete někdy potřebovat přepočítat jednotky hmotnosti a vstoupíte na výpočetnici, zjistíte, že se naštěstí nic nezměnilo. Jeden kilogram má pořád 100 dekagramů nebo 1000 gramů.

5/5 - (2 votes)