Znáte rizika vedení vysokého napětí?

Znáte rizika vedení vysokého napětí?

Odvozenou jednotkou pro elektrické napětí je volt. Elektrické napětí můžeme popsat jako činnost elektrické síly při přesouvání elektrického náboje z jednoho bodu prostoru do druhého. Víte, kde přepočítat jednotky pro elektrické napětí? V běžné praxi se nejčastěji setkáme s volty a kilovolty. Na Výpočetnici však můžete volty hravě převést i na méně známé dekavolty (daV) či hektovolty (hV).

Vedení vysokého napětí

České normy rozdělují napětí podle jeho objemu na:

  • malé napětí (do 50 voltů),
  • nízké napětí (od 50 voltů do 1000 voltů),
  • vysoké napětí (od 1000 voltů do 52 kilovoltů),
  • velmi vysoké napětí (52 kV – 300 kV),
  • zvláště vysoké napětí (300 kV – 800 kV),
  • ultra vysoké napětí (více jak 800 kV).

 

Pro přenos velkého množství elektrické energie slouží vedení vysokého napětí. Zatímco v Česku se můžeme běžně setkat s vedením vysokého napětí do 400 kV, v zahraničí při přenosu elektrické energie do velkých vzdáleností se používá i zvlášť vysoké napětí se 750 kV. Kilovolty na volty, nebo naopak si můžete přepočítat na naší online kalkulačce pro převody jednotek elektrického napětí.

Vedení vysokého napětí znamená pro lidstvo na jednu stranu obrovský pokrok, na stranu druhou i určité riziko. I přesto, že elektrotechnická zařízení (jako jsou sloupy pro vedení vysokého napětí) musí splňovat technické požadavky, vznikají mezi lidmi určité obavy. Jaké?

Umíte si vypočítat nebezpečí elektromagnetického pole kolem vás?

Zejména stavění sloupů pro vedení vysokého napětí v blízkosti obydlí v lidech vyvolává určité pochybnosti a nevoli. Může za to hlavně působení elektromagnetického pole. To má podle určitých studií přímý vliv na zdraví člověka. Například v minulosti jedna zahraniční studie poukázala na to, že děti, které bydlí v bezprostřední blízkosti vedení vysokého napětí, onemocněly leukémií častěji, než děti, které vedení vysokého napětí poblíž nemají. Působení elektromagnetického pole může mít vliv zejména na citlivější jedince.

Odborníci však veřejnost uklidňují, že elektromagnetické pole za ochranným pásmem už nevykazuje žádné účinky. Bydlení v dostatečné vzdálenosti od vedení vysokého napětí (kterou může představovat jen pár metrů) zdraví nijak neovlivňuje. Pokud tedy stavíte na pozemku, který má v blízkosti vedení vysokého napětí, můžete si působení elektromagnetického pole nechat přeměřit a vypočítat odbornou firmou. Působení elektromagnetického pole se však nevztahuje jen k vedení vysokého napětí, nýbrž k veškeré elektronice, kterou používáme. V dnešní době je proto velmi těžké vyhnout se působení elektromagnetického pole.

Vedením vysokého napětí jsou ohroženi především ptáci a dobytek

Vedení vysokého napětí může pro lidi znamenat riziko hlavně při porušení bezpečnostních pravidel, při poruchách nebo při spadnutí drátu vedení vysokého napětí na zem. Vysokým napětím nejvíce ohroženi zůstávají hlavně ptáci. I přes instalaci ochranných prvků na stožáry vedení vysokého napětí, řada ptáků umírá při vzniklých výbojích.

Ohrožený je i dobytek pasoucí se pod sloupem vedení vysokého napětí. Může totiž dojít ke zkratu, elektřina se po sloupu sveze do země a vznikne zajímavý jev, tzv. krokové napětí. Při něm se elektrický proud šíří v zemi, v od sebe asi 1 metr vzdálených kruzích. Když pak kráva stojí předními a zadními nohami v jiném kruhu, elektrické napětí se v ní vyrovná a zabije ji. V případě krokového napětí je dobytek více ohroženější než lidi právě kvůli větší vzdálenosti předních a zadních končetin. Krokové napětí se zmenšuje s přibývající vzdáleností od stožáru.

Rizika elektrického napětí tedy už znáte. Určitá rizika se však vztahují i na jeho převody jednotek. Aby vás rizika nezasáhla, použijte naši online kalkulačku, která vám v přehledné tabulce zobrazí všechny možné převody jednotek pro elektrické napětí.

3.7/5 - (3 votes)