Také text má svá pravidla

Také text má svá pravidla

Někdy se může zdát, že text na rozdíl od výpočtů, kde potřebujete znát nejrůznější vzorečky, nemá žádná jasně daná pravidla či zákony. Ovšem osoba do textu zasvěcená, která jej používá v práci/ve škole dnes a denně ví, že i text má nespočet pravidel, podle kterých je potřeba se řídit, pokud chceme, aby například dobře vypadal, měl všechny náležitosti nebo formu. Ta se liší případ od případu, nejčastěji podle toho, k jakému účelu text potřebujeme.

Texty na webové stránky

Texty webových stránek, různé články a návody by měly mít na vašem webu hlavu a patu. Kromě správného pravopisu upoutáte čtenáře i zajímavým tématem, který se vám podaří dobře zpracovat. Nepodceňujte rozdělení textu do odstavců, stejně jako nadpisy, podnadpisy a zvýraznění textu, které čtenáři pomohou v orientaci. Snažte se neopakovat ve slovech a frázích. Klíčová slova, kterým se nevyhnete, se do textu pokuste vložit tak, aby čtenáře nebily do očí.

Z pohledu copywritera je důležitá délka textu. Zadavatelé nejčastěji text měří na normostrany. Jedna normostrana je v ČR 1 800 znaků včetně mezer. Počet slov a znaků v textu si můžete nově jednoduše spočítat i pomocí našeho textového dokumentu.

Pravidla textu v dopisní/emailové konverzaci

I přesto, že většina konverzace dnes probíhá prostřednictvím emailů, dopisní verze takovýchto textů ještě nejsou zcela minulostí. Největší důraz je kladen na správnost úředních dopisů, kde je kromě pravopisu zapotřebí dodržet i styl a formu. Je všeobecně známo, že v úředních dopisech píšeme vždy to, co chceme sdělit jasně a stručně. Pro vypisování dlouhých textů je spíše určeno milostné psaní.

Do čela dopisu napíšeme vždy adresu, nejdříve odesílatele, potom adresáta. Dále nezapomeneme na místo, kde dopis píšeme a datum, kdy ho píšeme. Pak následuje samotný obsah dopisu, který bychom měli vystihnout nadpisem (např. Výpověď smlouvy). Nezapomeneme na oslovení a zdvořilé rozloučení, ve kterém můžeme uvést i naši naději, že bude věc v brzké době vyřízena.

Texty slohových prací

Co se textů slohových prací týče, musí být nejen pravopisně a gramaticky správné, nýbrž i k věci. Je nutné, aby zde student dodržel požadovaný slohový útvar, ať už se jedná o vyprávění, popis či úvahu.

To, co bude studenta zajímat nejvíce je i délka textu. Počet slov a znaků. Někdy je zadání učitelů až neúprosně dlouhé, viďte?

Tak vidíte, i text má svá pravidla. Naštěstí existuje internet a na něm nejrůznější vzory, návody a textové dokumenty, které vám text pomohou vyšperkovat i za předpokladu, že se s jeho pravidly zas tak často nesetkáváte.

Matematici i textaři se nově mohou setkat u nás na výpočetnici, kde máme pro každého něco! V souvislosti s textem je to počítání slov, písmen, číslic a znaků, hledání slov a znaků anebo převody na malá nebo velká písmena, odstranění diakritiky a text pozpátku.

5/5 - (1 vote)