Víte, jak to mají s DPH v Evropě?

Víte, jak to mají s DPH v Evropě?

V každé evropské zemi se setkáte s DPH, o tom žádná. Nicméně každý jednotlivý stát si svou DPH stanovuje a upravuje sám podle své aktuální hospodářské situace. Pro většinu z nás je směrodatný výpočet DPH v České republice, kde základní sazba je 21 %, snížená 15 % a 10 %. Je ale zajímavé alespoň nakouknout pod pokličku DPH i ostatním státům. Věděli jste, že nejvyšší DPH v Evropě platí Maďaři?

Pravidla DPH v Evropě a jejich výjimky

Úplně nejjednodušší by bylo, kdyby každá země platila jednotnou DPH, nedocházelo by tak k omylům a nejasnostem, které provází výpočet DPH. Ovšem nemusíte být účetní, aby vám bylo jasné, že právě DPH patří k okruhům, kde je potřeba neustálá aktualizace. Zkrátka a dobře se výše daně z přidané hodnoty pořád mění a je potřeba sledovat jednotlivé tabulky. Užitečná vám k tomu určitě bude pro výpočet kalkulačka DPH.

Existuje ale Směrnice EU pro DPH, která členským státům nastavuje pevné mantinely. Věděli jste, že základní sazba DPH v Evropské unii nesmí být nižší než 15 %? Nicméně i tady existují výjimky. Dále Směrnice o DPH pro státy Evropské unie určuje, že každý členský stát může mít jen jednu základní sazbu DPH a maximálně dvě snížené sazby.

Zajímavosti DPH v jednotlivých evropských zemích

Úplně nejvyšší DPH v Evropě platí Maďaři. Je to až 27 %. První snížená sazba v Maďarsku – 18 % je určená na potraviny a ubytovací služby, druhá snížená sazba DPH v Maďarsku – 5 % je na knihy, léky a zdravotnické potřeby.

  • Nejnižší daň v Evropě platí Švýcaři – je to krásných 7,7 %.
  • Sousední Rakousko má 20% DPH (snížené sazby 13 %, 10 %).
  • DPH v Polsku pro rok 2020 je 23 % (snížené sazby 8 %, 5 %).
  • DPH na Slovensku je 20 % (snížená sazba 10 %)
  • Německo má 19% DPH (snížená sazba DPH činí 7 % a je určená na základní potraviny, knihy, léky, osobní dopravu, noviny, vstupné na kulturní akce).

Zajímavostí je, že zatímco většina zemí Evropy má DPH jako celé číslo, existují i výjimky, kde se DPH počítá i s desetinným místem. Například již zmíněné Švýcarsko má základní DPH 7,7 %. Druhá snížená sazba DPH ve Francii je 5,5 % a Francie má výjimku i na třetí sníženou daň, která činí 2,1 % a je určena pro novinový tisk.

Například Dánsko funguje jen se základní sazbou DPH, která činí 25 %. Žádnými sníženými sazbami DPH nedisponuje. Stejnou DPH v Dánsku tedy zaplatíte při nákupu cigaret i dětské přesnídávky.

Potřebujete pomoct s výpočtem DPH? Zaskočte k nám na stránku Vypocetnice.cz!

Rate this post