Investiční zlato je osvobozeno od DPH

Investiční zlato je osvobozeno od DPH

Protože daň z přidané hodnoty představuje nejdůležitější příjem státního rozpočtu, téměř není možné se jí vyhnout. Přece ale existují případy, kdy DPH počítat nemusíte. Kromě jiných od DPH osvobozených plnění DPH nebudete muset přepočítat ani u investičního zlata. Jaké má nákup investičního zlata výhody?

Proč u investičního zlata DPH kalkulačku potřebovat nebudete?

Investiční zlato (to jsou zlaté mince a zlaté svitky) je od DPH osvobozeno. Při jeho nákupu a prodeji tedy DPH počítat vůbec nemusíte. Zákon o dani z příjmu investiční zlato od DPH osvobozuje. Výjimku tvoří zlaté medaile, které jsou zatížené 21% DPH.

Podmínkou je, aby zlaté svitky byly certifikované, měly správné označení a ryzost 995/1000. Důležitou podmínkou pro osvobození od DPH u mincí je skutečnost, že jsou raženy až po roce 1800 a mají ryzost 900/1000.

Online kalkulačku pro výpočet DPH tedy u investičního zlata potřebovat nebudete. Hodit se vám mohou další důvody, proč do investičního zlata investovat.

Žádná DPH, vysoká likvidita a ochrana před inflací

Velkou výhodou investičního zlata není jen 0% daňové zatížení, nýbrž i jeho vysoká likvidita. Dá se říct, že se zlatou cihličkou uspějete kdekoliv na světě. Investiční zlato je také nejlepší variantou úspor, protože nepodléhá inflačním vlivům. Nákupem investičního zlata lze do budoucna zabezpečit své potomky nebo sami sebe zabezpečit na důchod.

Podobná investice je možná i do diamantů. Diamant je takřka nezničitelný drahý kámen, který si po celá léta uchová svou hodnotu. Bohužel je na rozdíl od zlata zatížený 21% DPH.

Kalkulačku pro přepočet DPH u nákupu investičního zlata potřebovat nebudete. Vhod by vám ale mohla přijít v dalších případech.

5/5 - (2 votes)