Jak na nás působí tlak vzduchu?

Jak na nás působí tlak vzduchu?

Tlak vzduchu lze popsat jako tíhu vzduchového sloupce, který sahá od sledované hladiny až k horní hranici atmosféry. Je to síla, která působí kolmo na plochu o velikosti 1m2. Měří se v pascalech (Pa), ale v meteorologii se používá spíše její násobek – hektopascal. Na naší Výpočetnici si můžete přepočítat, že 1 hPa = 100 pascalů. Najdete tam však i další převody jednotek tlaku, například na kilopascaly (kPa), megapascaly (MPa) a tak podobně. Spíše než na převody jednotek tlaku se zaměříme hlavně na to, jak na nás tlak vzduchu působí a co všechno jej ovlivňuje.

Normální atmosférický tlak

Tlakem vzduchu se zabývají hlavně meteorologické stanice, které nám potom výsledky zprostředkují skrze rosničky v televizním počasí. Protože jsou však meteorologické stanice umístěné v různých nadmořských výškách, bylo potřeba určit tak zvaný normální atmosférický tlak, se kterým by se pak naměřené hodnoty porovnávaly. Normální atmosférický tlak je redukovaný na hladinu moře a představuje průměrnou hodnotu 1013,25 hPa.

Jak se tlak mění v souvislosti s nadmořskou výškou?

Pro výpočet tlaku je nutné zohlednit i fakt, že se tlak mění s nadmořskou výškou. Platí, že zatímco nadmořská výška roste, tlak klesá. Ovšem nerovnoměrně. V nadmořské výšce asi 5 500 m tlak klesne asi na polovinu a potom lze pro nižší vrstvy atmosféry počítat s poklesem tlaku o cca 8 hPa na každých 100 metrů. Dále velikost tlaku ovlivňuje vlhkost a teplota vzduchu a zeměpisná šířka.

Pro měření tlaku se používají barometry. Mohou mít přitom podobu buď rtuťového barometru anebo tak zvaného aneroidu (pérový barometr).

Jak atmosférický tlak a jeho změny působí na lidi?

O změně tlaku nás informují meteorologové stanovením stupně biometeorologické zátěže (3 stupně, stupeň 1 = mírná zátěž, stupeň 3 = vysoká zátěž), ovšem všimnout si jí lze i bez měřících přístrojů a informací od rosniček. Změny tlaku tělo přirozeně vnímá, čím citlivější člověk je, tím více změny pociťuje.

Na změny tlaku reagují zejména kardiaci, astmatici a revmatici. Příliš vysoký tlak způsobuje zhoršené dýchání či bolest v kloubech, může být i příčinou špatného spánku.

5/5 - (1 vote)