Jaké povinnosti má plátce DPH?

Jaké povinnosti má plátce DPH?

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu. DPH platí všichni, nikdo se jí nevyhne. Setkáte se ale i s pojmy plátce a neplátce DPH. Jaké má plátce DPH povinnosti? A co naopak neplátci odpadá?

Povinní plátci, dobrovolní plátci a neplátci DPH

Správný výpočet DPH online kalkulačkou je jedna věc, další povinnosti, které plátci DPH z prodeje a nákupu plynou je věc druhá. Kdy se subjekt stává plátcem DPH? Zejména je to v případě, když překročí stanovené limity. Například, když přesáhne obrat 1 milion korun za posledních 12 kalendářních měsíců. Plátcem daně z přidané hodnoty se stává i v případě, když pokračuje v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH. Plátcem DPH se musí podnikatel stát také, když nakupuje zboží u dodavatele z jiného státu EU a celková částka takového zboží v kalendářním roce přesáhne zákonem určený limit.

Plátcem DPH se může firma či podnikatel stát i zcela dobrovolně a to hlavně kvůli výhodám možného odpočtu daně, které z toho plynou.

Neplátci daně by na svých fakturách měli tuto skutečnost uvádět. DPH při nákupu a prodeji si nijak extra nevšímají. Zkrátka vše hradí a fakturují s DPH, kterou však nikde neuplatňují. Neplátci DPH tímto odpadá povinnost vyplňovat přiznání k DPH nebo povinnost provádět tak zvané kontrolní hlášení.

Správný výpočet DPH není jedinou povinností podnikatelů

Plátce DPH musí uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, uvádět tyto částky do daňového přiznání a odvádět je finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Plátce DPH se mimo jiné musí postarat o to, aby všechny jeho daňové doklady měly potřebné náležitosti. Vést si musí evidenci potřebnou k DPH, stejně jako doklady i evidenci archivovat po dobu až 10 let.

Plátce DPH musí mimo jiné dohlédnout i na bezchybný výpočet DPH. Přepočet DPH může naštěstí přenechat online kalkulačce.

5/5 - (2 votes)