Jednotky tlaku a jejich převody v potravinářství

Jednotky tlaku a jejich převody v potravinářství

I převody jednotek tlaku čas od času využijete. Tlak je fyzikální veličina, která je všude kolem nás. Rozhodně se s ní tedy nesetkáme jen v rámci matematických úloh ve škole. Neustále na nás působí tlak vzduchu, potopíme-li se do vody, bude na nás působit tlak vodního sloupce. S tlakem máme co do činění u lékaře, ale i v potravinářství. Tlak v potravinářském průmyslu dokáže ochránit potraviny před rychlou zkázou. Technologie, která ošetřuje potraviny vysokým tlakem se jmenuje paskalizace a má mnoho výhod.

Už v 19. století se vědělo, že vysoký tlak dokáže zničit bakterie

Že bakterie lze zničit nejen vysokými teplotami, nýbrž i vysokým tlakem, o tom se mezi vědci šuškalo již v 19. století. Teprve o jedno století později byla vyvinuta technologie, která se začala ve velkém používat hlavně v potravinářském průmyslu. Narazit na ni můžete pod pojmem HPP – High Pressure Processing nebo česky paskalizace.

Tato technologie se používá za účelem prodloužení čerstvosti některých potravin, jako jsou ovocné a zeleninové šťávy, uzeniny, různá pyré a dressingy, mořské plody a tak dále. Během paskalizace je potravina v pružném obalu umístěna do kapaliny v komoře vysokotlakého lisu a vystavena tlaku 6 000 i více barů. Na jednotky tlaku a jejich převody můžete kouknout k nám na Výpočetnici, kde mimo jiné zjistíte, že 6 000 barů = 600 000 kilopascalů nebo 600 megapascalů.

Pro laické srovnání není ani tlak vody působící na dně Mariánského příkopu (nejhlubší místo v oceánu) tak vysoký. Abyste dosáhli tlaku o velikosti 600 megapascalů, museli byste se potopit ještě 6x hlouběji.

V čem spočívají výhody paskalizace?

Na rozdíl od pasterace (při které se přehřívá povrch potraviny, aby se vysoká teplota dostala i do středu potraviny) působí paskalizace na potravinu rovnoměrně a probíhá v chladu. To má za následek nezměněný obsah živin a vitamínů v potravině, její skvělou chuť i stálou strukturu. Výhodou je také to, že paskalizací jsou produkty ošetřeny už v prodejním obalu, a proto nedochází k rizikům možné kontaminace při balení.

Na další jednotky tlaku a jejich převody v potravinářství můžete narazit u technologie vakuování, která potraviny uchovává déle čerstvé. Vakuem je ve fyzice označený prostor, ve kterém je tlak plynu výrazně nižší než normální tlak atmosféry v okolí. Tak zvané dokonalé vakuum, při kterém se hodnota tlaku rovná hodnotě 0 Pa je spíše hypotetické. Tento stav je nazýván jako tak zvaný prázdný prostor, ale v běžných podmínkách ho většinou nelze dosáhnout.

Rate this post