Kdy využijeme jednotku svítivosti – kandelu v běžném životě?

Kdy využijeme jednotku svítivosti – kandelu v běžném životě?

Upřímně si přiznejme, že jen málokteří z nás se v běžném životě zajímají o převody jednotek svítivosti. Nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že i ve škole tématu nebylo věnováno více než pár hodin. Avšak základní fakta a orientace v nich nám umožní si konkrétní téma lépe představit.

Základní jednotka svítivosti kandela

Převody jednotek svítivosti naštěstí můžete přenechat online kalkulačce. Základní jednotkou svítivosti je kandela, anglicky psáno candela, ve zkratce – cd. Kandela udává hustotu světla, kterou zdroj světla vyzařuje. Zjednodušeně můžeme říct, že kandela představuje sílu světla v určitém směru od zdroje v určitém prostorovém úhlu. Jednotkou prostorového úhlu je steradián. Steradián můžeme popsat jako světelný kužel vzniklý ze zdroje světla ve středu koule o poloměru 1 m a vytvoří na jejím povrchu plochu 1 m2.

Co má kandela společného s lumenem?

Základní měrné jednotky soustavy SI mají i řadu jednotek odvozených. Odvozenou jednotkou svítivosti (cd) je lumen, značí se lm a při výběru osvětlení do domácnosti nám řekne mnohem více než jednotka candela. Lumen je jednotkou světelného toku. Udává celkové množství světla, které zdroj vyzařuje. Zjednodušeně lze říci, čím vyšší počet lumenů, tím větší svítivost.

Podle lumenů se můžeme snáze orientovat ve výběru zdrojů světla pro domácnost. Věděli jste, že lumeny vám u žárovky prozradí více než watty? Zatímco ve wattech je promítnuto i světlo, které nevidíme, lumeny vyčíslují pouze lidským okem viditelné světlo. Kdyby vás zajímalo, kolik lumenů má vaše 100wattová žárovka, odpověď vám přinese naše tabulka svítivosti žárovek a LED žárovek.

To, že se v běžném životě s převodem jednotek svítivosti nesetkáváme denně, ještě neznamená, že jej nikdy nevyužijeme. Právě naopak vnesou světlo do dané problematiky a pomohou nám domů i pro osobní potřebu zvolit osvětlení se správnou svítivostí. Na lumeny i kandelu si vzpomeneme hlavně v době, kdy více světla budeme potřebovat, třeba při jízdě na kole v noci a v terénu.

5/5 - (3 votes)