Znáte případy, kdy online kalkulačka spojí fyziku s adrenalinem?

Znáte případy, kdy online kalkulačka spojí fyziku s adrenalinem?

O tom, že fyzika není nuda, vás přesvědčí naše online kalkulačka pro převody jednotek tlaku. Jednotky tlaku totiž nemusíte přepočítávat jen v dlouhých hodinách fyziky, nýbrž i kvůli vašim koníčkům, pokud mezi ně patří horolezectví a potápění.

Jak nás ovlivňuje atmosférický tlak?

Atmosférický tlak si můžete představit jako tíhu vzduchového sloupce sahajícího od hladiny moře až k horní hranici atmosféry. Měří se v pascalech a jeho jednotky vám může zobrazit a převody ověřit naše online kalkulačka pro přepočet jednotek. S pojmem atmosférický tlak se setkáte hlavně v meteorologii, kde se měří v hektopascalech (1 hPa = 100 Pa).

Velikost atmosférického tlaku ovlivňuje teplota vzduchu, obsah vodní páry v atmosféře, nadmořská výška i zeměpisná šířka. Tlak vzduchu s přibývající nadmořskou výškou nerovnoměrně klesá. Tlak vzduchu přímo ovlivňuje to, jak se vám dýchá. Nejnižší tlak na zemi je třeba na špičce Mount Everestu. Tady hodnota kyslíku ve vzduchu klesá až na třetinu oproti hodnotě v běžné nadmořské výšce. Aby horolezci tak vysoké převýšení zdolali, musí si na nízký tlak zvykat postupně.

Kdy může být hydrostatický tlak nebezpečný?

Přepočet jednotek tlaku dělá mnohem zajímavější i tlak hydrostatický, který si můžete spojit především v souvislosti s potápěním. Potápěči nemohou brát jednotky tlaku na lehkou míru. Ohrožuje je především rychlá změna tlaku při příliš rychlém vynoření, jejíž následkem může být prasknutí cévek a poškození tkání. Nebezpečná je i změna parciálního tlaku, který se řeší ve spojistosti s tlakovými dýchacími láhvemi potápěčů.

Každý plyn, který se dýchá, je do určitého parciálního tlaku nebezpečný, proto si musí dát potápěči pozor na to, do jaké hloubky půjdou.

U kyslíku je dolní hranice 16 kPa, tady hrozí nedostatek kyslíku a riziko upadnutí do bezvědomí.

Horní hranice parciálního tlaku kyslíku je 160 kPa, při které hrozí akutní otrava kyslíkem a opět bezvědomí. Podobně nebezpečný je i dusík, který při vyšších hodnotách navozuje stavy podobné alkoholovému opojení.

Potápěč tedy musí počítat s tím, že čím hlouběji jde, tím větším tlakům bude muset čelit. Pro představu za každých 10 metrů hloubky se počítá tlak 0,1 MPa.

Pascaly, bary i milimetry rtuťového sloupce můžete přepočítat i pro běžnější situace

Ovšem nemusí se z vás stát adrenalinový nadšenec, aby vás fyzika bavila. Přepočet jednotek tlaku totiž využijete i v dalších, zcela běžných situacích. Například při měření krevního tlaku, který se měří v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg). S tlakem se však setkáte i při vaření v tlakovém hrnci, při výběru presovače (který by měl dosáhnout určité hodnoty barů, aby byl výkonný) nebo při doplňování tlaku v pneumatikách vašeho vozu.

5/5 - (2 votes)