Co mají společného procenta a promile?

Co mají společného procenta a promile?

I přesto, že je výpočet procent používaný mnohem častěji než počítání promile, nelze dělat, že promile neexistují. Už vůbec pak nejde zapírat fakt, že má jednotka promile s procenty mnoho společného. I když to tak na první pohled nevypadá.

Podobnost procenta a promile

Co tedy mají procenta s promile podobného? V první řadě je to velmi podobný znak. Zatímco procenta se značí tímto znakem %, promile mají za lomítkem o jednu nulu navíc ‰. Společnou mají tyto jednotky i stránku u nás na Výpočetnici. Mimochodem víte, jak vypočítat procenta na kalkulačce?

Co se výpočtu procent a promile týče, je potřeba si na podobnost dát jó pozor. Tady se totiž čísla až desetinásobně rozcházejí. Zatímco procento je jedna setina celku, promile je jedna tisícina celku. Oproti procentu je promile 10x menší číslo a tudíž se promile nepoužívají tak často, jelikož lepší představu nám vytvoří již několikrát zmíněná procenta. Nikdy ale není problém převést promile na procenta a naopak. Stačí mít na mysli fakt, že promile je desetinou procenta a výpočet procent nebo promile nám nebude dělat problém. Je to podobné jako s běžnými převody jednotek.

Promile se pojí hlavně s alkoholem

Promile si každý dá do souvislosti hlavně s alkoholem a jeho množstvím v krvi. Zajímavé je, že zatímco u nás je tolerance alkoholu v krvi za volantem nulová, ve světě to mají jinak. 0,5 ‰ alkoholu v krvi se toleruje v řadě evropských států, jako je Belgie, Švýcarsko, Rakousko nebo Německo. O něco více jsou tolerantní například v Velké Británii, kde tolerují až 0,8 ‰ alkoholu v krvi. Jsou dokonce země, kde zákon na určení povoleného množství alkoholu v krvi během řízení motorového vozidla úplně chybí. Velký pozor si musíte dát například na cestách v některých státech Afriky.

U výpočtů promile ještě zůstaňme. Víte, že 1 ‰  = 1 gram čistého alkoholu v 1 litru krve? Nejrychleji a nejspolehlivěji obsah alkoholu v krvi zjistí kvalitní alkohol testery, které schvaluje Český metrologický institut. Takové používá například policie ČR. Tyto alkohol testery mají odchylku maximálně 0,2 ‰ a pracují především na bázi palivového článku. Reagují výhradně na alkohol a samy si regulují množství dechu, které k článku přivedou. Palivový článek vdechnutý alkohol začne spalovat a zároveň generovat elektrické napětí, které vzápětí převede na promile.

Pokud alkohol tester u sebe nemáte, je možné přibližné množství zbytkového alkoholu v krvi odhadnout pomocí tabulky či kalkulačky dostupné na internetu. Tato čísla jsou ale vážně jen odhad, a proto rozhodně nedoporučujeme se na ně na 100 % spoléhat a už vůbec ne sedat potom za volant. Sednout můžete maximálně k naší Výpočetnici, kde si můžete vypočítat nejen procenta, nýbrž i další převody jednotek.

Spalování alkoholu je totiž u každého velmi individuální. Ovlivňuje ho zejména váha, zdravotní stav nebo pohlaví jedince.

Přes výpočty k češtině…

Promile vás ale vůbec nemusí zaujmout jen matematicky. Velmi zajímavá je tato jednotka i z pohledu češtiny. Věděli jste, že je slovo promile nesklonné? Na „promili” tedy rychle zapomeňte. Naštěstí není těžké se skloňování promile naučit. Stačí, když si zapamatujete, že ať už použijete jakýkoliv pád, pořád bude stačit, když v jednotném i množném čísle použijete tvar PROMILE… a dostanete za jedna z češtiny!

5/5 - (2 votes)