Převádění různých jednotek vás může i bavit!

Převádění různých jednotek vás může i bavit!

Převod měrných jednotek určitě nepatří k nejoblíbenějším učebním látkám ve škole a my víme proč! Jednoduše proto, že učitelé zakazují používat převodník jednotek online, nýbrž po žácích a studentech vyžadují jejich výpočet z hlavy. No a když se k tomu přidají další předměty a s nimi další informace, které je nutné v paměti uchovat minimálně do nejbližší písemky, ani se nikomu nedivíme, že má převody jednotek spojené jen s trýznivými školními léty. Přitom některé z nich mohou být i zábavné!

Základní převody jednotek je potřeba znát, jako když bičem mrská…

Na obranu trýznitelů… chceme říci učitelů však uveďme, že bez alespoň základní znalosti převodů jednotek by nastaly velké zmatky a lidé by si domů odnášeli jen poloviční metráž látky na své šaty, nedostatečné množství surovin na své pokrmy… zkrátka a dobře by nastaly problémy.

Proto je potřeba na základních převodech zapracovat, k čemuž nám pomůže znalost jednotlivých předpon, které se používají k vyjádření násobků nebo dílů jednotek. Díky nim víme, že předpona kilo násobí jednotku tisícem a naopak předpona mili jednotku tisícem dělí. Jestli člověk tohle zvládne, převodník jednotek zas až tolik nevyžije.

Převody jednotek online však může využít, bude-li mít co do činění s ne příliš známými jednotkami nebo bude-li se jednat o náročnější převody.

Online kalkulačka pro chytrou zábavu

Přepočet měrných jednotek může posloužit i jako téma pro dětskou hru v deštivém dni. Zvlášť, pokud s převody mají děti problém, můžete jim na online kalkulačce ukázat způsob, jakým si lze své výpočty z hlavy ověřit. Mimo to v přehledné tabulce naší Výpočetnice uvidí i další převody a třeba jim to pomůže se s neatraktivní látkou srovnat o něco lépe.

Jak předpony soustavy SI zjednodušují přepočet měrných jednotek?

Jak předpony soustavy SI zjednodušují přepočet měrných jednotek?

Nedílnou součástí metrické soustavy SI jsou i tak zvané předpony jednotek, které umožňují převod na větší nebo naopak menší jednotku. Tyto předpony lze použít pro jakoukoliv jednotku soustavy SI, což je jejich hlavní výhodou. Mimo jiné toto umožňuje i mnohem jednodušší převod měrných jednotek. Fakt, že předpona kilo násobí jednotku tisícem lze použít, ať už počítáme s metry či watty. Proto je dobré naučit se tyto předpony (alespoň ty základní) nazpaměť jako násobilku a pak už pro vás přepočet měrných jednotek nebude chaos.

Metrická soustava SI prošla řadou změn

V současné době používaná metrická soustava SI má sedm základních jednotek – metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. V minulosti prošla mnohými podobami a její sjednocení bylo jen otázkou času. První větší mezinárodní smlouvy zabývající se sjednocením metrických jednotek byly podepsány v Paříži roku 1875.

Kromě základních jednotek má soustava SI také jednotky odvozené. Ty jsou tvořeny různými kombinacemi základních jednotek. Některé takto vytvořené jednotky získaly i svůj vlastní název. K soustavě SI patří také vedlejší jednotky. Pod tímto pojmem si můžete představit jednotky, jako jsou minuta, litr, tuna, světelný rok. Tyto jednotky nebyly odvozené od základních jednotek, ale díky jejich všeobecné využitelnosti a častému používání byly do soustavy SI zahrnuty.

K soustavě SI v neposlední řadě patří také předpony, které vyjadřují násobky a díly jednotek v soustavě SI.

Přepočet je díky předponám mnohem snazší

Původ předpon jednotek je starší než samotná metrická soustava z roku 1960, a proto by vás nemělo překvapit, pokud na tyto předpony narazíte i u mnohem starších a dnes už nepoužívaných jednotek. Všechny předpony krásně zobrazuje přehledná tabulka. Díky tomu, že mají tyto předpony stejné využití pro většinu jednotek metrické soustavy SI, převody jednotek online v těch jednodušších výpočtech potřebovat nebudete.

10n Předpona Značka Název Násobek
1024 yotta Y kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E trilion 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000
1012 tera T bilion 1 000 000 000 000
109 giga G miliarda 1 000 000 000
106 mega M milion 1 000 000
103 kilo k tisíc 1 000
102 hekto h sto 100
101 deka da deset 10
100 jedna 1
10-1 deci d desetina 0,1
10-2 centi c setina 0,01
10-3 mili m tisícina 0,001
10-6 mikro µ miliontina 0,000 001
10-9 nano n miliardtina 0,000 000 001
10-12 piko p biliontina 0,000 000 000 001
10-15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001
10-18 atto a triliontina 0,000 000 000 000 000 001
10-21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001
10-24 yokto y kvadriliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 001

 

Znát předpony jednotek a jejich význam nazpaměť se určitě vyplatí, protože si tímto přepočet jednotek ve velkém usnadníte. Další pomůckou pro složitější výpočty je určitě převodník jednotek, který najdete i na naší Výpočetnici. Stačí zadat jednotku ve velikosti, kterou znáte, a pak už se vám jednotlivé převody zobrazí v přehledné tabulce.

„V nohách mám už tisíc mil”… napadlo vás někdy přepočítat si, jaká to je dálka?

V nohách mám už tisíc mil”… napadlo vás někdy přepočítat si, jaká to je dálka?

Téměř po celém světě už platí metrický systém, který pracuje se základními jednotkami, jako je metr, gram nebo stupeň Celsia. Slovíčko téměř bychom snad měli zvýraznit, protože ještě se najde hrstka států, která si s celosvětově platným metrickým systémem neláme hlavu. Kdyby se jednalo o pár miniaturních státečků, nebylo by co řešit. Jenže jedním z nich jsou i Spojené státy americké a tady nastává zádrhel. Mimo jiné je potřeba používat i převod míle na km, pokud si dotyčný chce představit, o jakou vzdálenost se vlastně jedná. Přepočet jednotek délky však není jediným zádrhelem.

Jak přepočítat míli na kilometry?

Abyste věděli, kolik že to má zpěvák písničky „Tisíc mil” v nohách vlastně metrů, je potřeba použít kalkulačku pro přepočet jednotek délky. Nebo je potřeba si zjistit, že jedna míle (angloamerická měrná soustava) = 1 609,340 metrů. Převod míle na km pak už není problém, protože jedna míle = 1,609 344 km.

Pokud tedy zpěvák písničky „Tisíc mil” urazil 1000 mil, v nohách má přesně 1 609 344 metrů = 1 609, 344 kilometrů.

Spojené státy americké metrický systém sice znají, ale nepoužívají jej

Převod míle na km však není jediným problémem, který se vyskytne, když je potřeba přepočítat angloamerické jednotky na jednotky globální metrické soustavy. Velké problémy nastávají třeba ve stavebnictví, kde jsou americké míry pro zbytek světa přinejmenším velmi matoucí. I přesto, že Spojené státy americké metrický systém znají a ve škole se jej učí spolu se svou angloamerickou soustavou, jen málokdo jej umí správně použít. Na používání metrické soustavy se klade důraz hlavně ve zdravotnictví, kde by špatný přepočet či záměna jednotek mohla být až život ohrožující. Kdyby si tedy USA daly říct, znamenal by pro ně přechod na globální metrickou soustavu sice značné komplikace, pro zbytek světa a časem i pro ně samotné by to bylo podstatné zjednodušení.

Zastaralé plošné míry vás překvapí a pobaví zároveň

Zastaralé plošné míry vás překvapí a pobaví zároveň

Dnes lze zvládnout převody jednotek obsahu online. To by se naši předkové divili. Rozměry pozemků a statků, které oni museli pracně počítat z hlavy, my zvládneme na kalkulačce. I složitější přepočet jednotek obsahu pak hravě svedeme díky pár kliknutí. Divili by se ale nejen rychlosti výpočtů, nýbrž i našim „novým jednotkám”. Kam zmizelo označení lán, záhon, jitro, korec? A co je proboha hektar, ar, metr čtvereční? My bychom na tom byli stejně, kdyby nám projektant odevzdal zprávu, v níž by místo nějakých sedmnácti hektarů bylo napsáno lán zemský. To bychom ani nevěděli, na čem jsme…

Nakonec bychom si přece jen poradili. Většina online kalkulaček pro přepočet jednotek obsahu nabízí kromě běžně užívaných jednotek také přepočet do zastaralých jednotek pro obsah. Ne jinak je tomu i na naší Výpočetnici, kde se nachází pro jednotky obsahu tabulka. Díky ní si můžete vypočítat a ověřit, že 50 m2 = 0,5 aru = 0,000179 královského lánu = 1,099626 brázdy. Výpočetnice vás nakonec může přesvědčit o tom, že počítat převody jednotek obsahu online může být velká zábava.

Není lán jako lán

Zastaralá jednotka plošné míry – lán nás může opět utvrdit v tom, že sjednocení metrické soustavy bylo opravdu potřeba. Už skutečnost, že jednotka lán se vyskytovala hned v několika podobách, je toho důkazem. Existoval lán královský (27,9452 ha), lán kněžský (25,6164 ha), dále pak lán panský, selský, zemský nebo německý, každý s malinko odlišnou mírou.

Zastaralá jednotka obsahu lán se používala i pro označení délky – 1 lán = 7471,8 metrů. Jednotka lán se poprvé začala používat ve 13. století, kdy se platby v tak zvaných naturáliích začaly měnit na peněžní platby.

V 18. století se v Českých zemích používaly také jednotky jako čtvereční stopa (99,907 dm2), čtvereční palec (0,694 dm2), korec (2877,321 mm2), jitro (téměř 58 arů).

Zajímavé bylo i vysvětlení jednotlivých jednotek. Tak třeba jednotka jitro měla v popisu, že je to plocha, kterou zemědělec zvládne zorat od jitra do večera. Lán pak označoval výměru, kterou je možné zorat jedním párem volů.

Ať už převody jednotek obsahu online využijete jakkoliv, věříme, že budete rádi za přesný výsledek, který vám Vypocetnice.cz může nabídnout.

Převod měrných jednotek v kuchyni získává úplně jiný rozměr

Převod měrných jednotek v kuchyni získává úplně jiný rozměr

Mezi nejčastější přepočet jednotek v kuchyni patří převody objemu a hmotnosti. Protože právě tyto patří k těm nejzákladnějším i k nejčastěji používaným, většina hospodyněk online kalkulačku pro převod jednotek nepotřebuje. Každá si ale jistě k sobě vezme váhu nebo odměrku, kde si jednotlivé gramy a mililitry naměří. Není ale žádnou novinkou, že měrné jednotky v kuchyni nekončí jen koncovkou „g” (gramy) nebo „l” (litry). V řadě receptů se mluví o šálku vody či špetce soli. Zajímavé je, že v dnešní době lze na internetu vyhledat přímo tabulky, které tento převod měrných jednotek rozepisují.

Nový přepočet měrných jednotek = nová pravidla v kuchyni?

Už celou řádku let existují tak zvané hrníčkové recepty, k nimž pro odměření suroviny váhu ani odměrku nepotřebujete. Ke všemu vám stačí hrnek, který se stane vaším nejlepším pomocníkem. Už i staré kuchařky, především pak ty anglické, ve svých receptech používaly míry jako je čajová lžička, čajový šálek a tak dále. Tento způsob přepočtu měrných jednotek slibuje v kuchyni zjednodušení. V jednotlivých tabulkách na internetu se lze dozvědět, že:

  • zarovnaná polévková lžíce = 10 g hladké mouky nebo 12 g hrubé mouky nebo třeba 5 g vloček,
  • jeden hrnek o obsahu 250 ml obsahuje asi 250 g rýže, 170 g krupice nebo 145 g máku.
  • zarovnaná kávová lžička obsahuje asi 15 g marmelády nebo 5 gramů soli nebo 3 gramy mleté kávy…

Takový převod měrných jednotek má však zároveň i pár nedostatků. Na ony tabulky se nelze spoléhat, protože nejsou jednotné a univerzální. Zcela logicky. Neexistuje totiž ani univerzální druh šálku, polévkové ani čajové lžičky. Tvary a objemy těchto nádob a náčiní jsou všude jiné. Proto lze používáním mír z podobných tabulek udělat více škody než užitku.

Tento přepočet měrných jednotek lze tedy v kuchyni využívat pouze orientačně. Pokud byste se jím přeci jen chtěli řídit, doporučujeme si jednotlivé míry přepočítat podle vlastního hrnečku a lžíce. I přesto vám bude tento způsob vyhovovat spíše u jednoduchých receptů, protože u těch složitějších, časově náročnějších i dražších co se surovin týče, přece jenom raději sáhnete po staré dobré váze a odměrce.

Převody jednotek v kuchyni

I přesto, že převody jednotek hmotnosti a objemu patří k těm nejzákladnějším, nemusíte se stydět vypočítat převody jednotek online. V naší Výpočetnici máte jistotu, že se nespletete. Zatímco výpočty za vás zvládne naše stránka, vy se můžete naplno soustředit na chuť vašich receptů.

Co mají společného procenta a promile?

Co mají společného procenta a promile?

I přesto, že je výpočet procent používaný mnohem častěji než počítání promile, nelze dělat, že promile neexistují. Už vůbec pak nejde zapírat fakt, že má jednotka promile s procenty mnoho společného. I když to tak na první pohled nevypadá.

Podobnost procenta a promile

Co tedy mají procenta s promile podobného? V první řadě je to velmi podobný znak. Zatímco procenta se značí tímto znakem %, promile mají za lomítkem o jednu nulu navíc ‰. Společnou mají tyto jednotky i stránku u nás na Výpočetnici. Mimochodem víte, jak vypočítat procenta na kalkulačce?

Co se výpočtu procent a promile týče, je potřeba si na podobnost dát jó pozor. Tady se totiž čísla až desetinásobně rozcházejí. Zatímco procento je jedna setina celku, promile je jedna tisícina celku. Oproti procentu je promile 10x menší číslo a tudíž se promile nepoužívají tak často, jelikož lepší představu nám vytvoří již několikrát zmíněná procenta. Nikdy ale není problém převést promile na procenta a naopak. Stačí mít na mysli fakt, že promile je desetinou procenta a výpočet procent nebo promile nám nebude dělat problém. Je to podobné jako s běžnými převody jednotek.

Promile se pojí hlavně s alkoholem

Promile si každý dá do souvislosti hlavně s alkoholem a jeho množstvím v krvi. Zajímavé je, že zatímco u nás je tolerance alkoholu v krvi za volantem nulová, ve světě to mají jinak. 0,5 ‰ alkoholu v krvi se toleruje v řadě evropských států, jako je Belgie, Švýcarsko, Rakousko nebo Německo. O něco více jsou tolerantní například v Velké Británii, kde tolerují až 0,8 ‰ alkoholu v krvi. Jsou dokonce země, kde zákon na určení povoleného množství alkoholu v krvi během řízení motorového vozidla úplně chybí. Velký pozor si musíte dát například na cestách v některých státech Afriky.

U výpočtů promile ještě zůstaňme. Víte, že 1 ‰  = 1 gram čistého alkoholu v 1 litru krve? Nejrychleji a nejspolehlivěji obsah alkoholu v krvi zjistí kvalitní alkohol testery, které schvaluje Český metrologický institut. Takové používá například policie ČR. Tyto alkohol testery mají odchylku maximálně 0,2 ‰ a pracují především na bázi palivového článku. Reagují výhradně na alkohol a samy si regulují množství dechu, které k článku přivedou. Palivový článek vdechnutý alkohol začne spalovat a zároveň generovat elektrické napětí, které vzápětí převede na promile.

Pokud alkohol tester u sebe nemáte, je možné přibližné množství zbytkového alkoholu v krvi odhadnout pomocí tabulky či kalkulačky dostupné na internetu. Tato čísla jsou ale vážně jen odhad, a proto rozhodně nedoporučujeme se na ně na 100 % spoléhat a už vůbec ne sedat potom za volant. Sednout můžete maximálně k naší Výpočetnici, kde si můžete vypočítat nejen procenta, nýbrž i další převody jednotek.

Spalování alkoholu je totiž u každého velmi individuální. Ovlivňuje ho zejména váha, zdravotní stav nebo pohlaví jedince.

Přes výpočty k češtině…

Promile vás ale vůbec nemusí zaujmout jen matematicky. Velmi zajímavá je tato jednotka i z pohledu češtiny. Věděli jste, že je slovo promile nesklonné? Na „promili” tedy rychle zapomeňte. Naštěstí není těžké se skloňování promile naučit. Stačí, když si zapamatujete, že ať už použijete jakýkoliv pád, pořád bude stačit, když v jednotném i množném čísle použijete tvar PROMILE… a dostanete za jedna z češtiny!

Víte, že ušetřit za palivo se dá už jen úspornějším stylem jízdy?

Víte, že ušetřit za palivo se dá už jen úspornějším stylem jízdy?

Šetřit vaše autíčko a zároveň i obsah vaší peněženky můžete úsporným stylem jízdy ve vašem autě. Věděli jste, že ušetřit se tímto způsobem dá až 25 %? Nemluvě o výměně brzd či spojky. O kolik můžete jezdit levněji, to si můžete vypočítat v naší online kalkulačce pro výpočet spotřeby paliva a úspory peněz.

Jak na úspornou jízdu

Je asi jasné, že co se úsporné jízdy autem týče, lépe se vám bude nacvičovat ve vašem vlastním voze, na jehož provoz jdou finance z vaší vlastní peněženky. Co se firemního automobilu týče, tam už to nemusí být tak horké. Ledaže by vám zaměstnavatel zaplatil kurz úsporné jízdy, což je v poslední době velmi žádoucí. Zejména firmám s velkým vozovým parkem se tento kurz vyplatí, neboť roční úspory způsobené jízdou s lehčí nohou na plynu nejsou vůbec zanedbatelné.

Základními faktory vaší levnější jízdy autem je naučit se předvídat dopravní situaci a nejezdit stylem brzda plyn. Pokud jste dosud svůj styl jízdy nesledovali, určitě to nepůjde ze dne na den. Je potřeba si však uvědomit, že každé vaše rozjíždění a brzdění znamená výdaje navíc. Šetrná rychlost na běžných silnicích se pohybuje kolem 80 km/h, na dálnicích je to pak 110 kilometrů za hodinu. Doporučené je nevozit zbytečnou zátěž v autě, stejně jako omezit zbytečně krátké cesty, při nichž studený motor spotřebuje více paliva. I takové otevřené okénko při rychlé jízdě zvyšuje odpor automobilu a zvyšuje spotřebu paliva.

Konečně můžete mít úsporu hezky černé na bílém!

Avšak šetřit se dá nejen úsporným stylem jízdy, nýbrž i řadou dalších způsobů. Díky online kalkulačce, která poradí, jak ušetřit za palivo, můžete měsíčně ušetřit minimálně pár stovek. Vypočítat si můžete například to, kolik vás stojí cesta za babičkou a pak tuhle položku zahrnout do vašich běžných měsíčních výdajů.

Zkrotit finance a zapřáhnout úsporná opatření dá práci a chvilku potrvá, než se u vás nový režim zaběhne. Uznejte ale sami, že byste nikdy peníze z okna nevyhodili, stejně tak byste je nespláchli do záchodu. Tak proč je vyhazovat neúsporným chováním?

Nejrychlejší automobil prý urazí až tisíc mil za hodinu!

Nejrychlejší automobil prý urazí až tisíc mil za hodinu!

 

Urazit až 1000 mil za hodinu na zemském povrchu, to není jen tak. Potřebujete k tomu obrovské nadšení, velkou sumu peněz, nespočet odborníků, kteří jsou tohle schopni zajistit, především ale speciální dopravní prostředek, který tuhle rychlost dokáže vyvinout. A ten už existuje. Speciální „automobil” zvaný Bloodhound měří přes 13 metrů a má jeden raketový a jeden tryskový motor. Žádný úsporný osobáček tady nečekejte. Cílem celého projektu je vzít toto „autíčko” a na speciální trati v Jihoafrické republice (je 18 kilometrů dlouhá a 1 500 metrů široká) s ním pokořit rekord z roku 1997.

Projekt z roku 2007

Dříve, než se vrhneme na přepočet jednotek rychlosti je dobré říct, že projekt Bloodhound existuje už od roku 2007. Bohužel původní společnost, která jej měla na starosti, skončila v úpadku a celá věc byla ohrožena. Někdy kolem roku 2018 však o projekt projevil zájem britský podnikatel Ian Warhurst, který ho koupil. Nejspíš je člověkem, kterého nejvíce zajímá, zda toto vozítko dokáže urazit oněch 1000 mil za hodinu, což je podle přepočtu nějakých 1 600 kilometrů za hodinu. Žádný automobil touto rychlostí dosud nejel.

Rychlost 1 228 kilometrů za hodinu už byla pokořena

1 228 kilometrů za hodinu, což můžeme přepočítat na rychlost nějakých 341 metrů za sekundu, už bylo pokořeno v roce 1997 podobným vozítkem s názvem Thrust SuperSonic, který řídil zkušený pilot Andy Green.

Projekt Bloodhound finišuje

Zkoušky superauta Bloodhound aktuálně probíhají. Zkoušejí se testovací jízdy s mnohem nižší rychlostí. Slibovaných 1000 mil za hodinu má Bloodhound pokořit někdy v roce 2020-2021, tak uvidíme. Při pohledu do aktuálního kalendáře by to mělo být co nevidět.

Pokud byste snad chtěli porovnat rychlost vašeho plechového miláčka s touto pozemní raketou, můžete tak učinit u nás na Výpočetnici. Obáváme se ale, že z toho nevyjdete jako vítěz…

Pryč se starou ledničkou…

Pryč se starou ledničkou…

Konečně dobrý důvod pro nákup nové ledničky! Že vy jej ještě nemáte? Přinést vám ho může naše Výpočetnice, která nově nabízí i kalkulačku pro úsporu elektrické energie. Díky ní si kromě jiného můžete vypočítat, o kolik méně zaplatíte za úspornější spotřebič. V případě nové úsporné lednice se vám její pořizovací náklady mohou vrátit už za pět let!

Dobrý důvod pro nákup nového elektrospotřebiče!

Dámy, toužíte po nové designové lednici, ale váš muž vám oponuje tím, že ta stará od jeho rodičů ještě slouží? Jděte na to chytře! Nezmiňujte výhody nové lednice, jako je větší prostor, hezčí design… vytáhněte si na pomoc naši Výpočetnici. Zjistěte, kolik energie vaše lednice žere (už za pár stovek lze zakoupit měřič spotřeby energie) a do kolonek pro výpočet úspory vyplňte i spotřebu vaší vyhlédnuté nové a hlavně úsporné lednice (vyčtete už z popisu produktu na internetu). Naše online kalkulačka – jak ušetřit peníze za elektřinu vám důvody pro koupi nové lednice hodí pěkně černé na bílé. Zkrátka a dobře se dozvíte, kolik korun ročně ušetříte jen výměnou spotřebiče, který o výměnu už dlouho prosí (je nadměrně hlučný).

Věděli jste, že…

Věděli jste, že právě lednice a mrazák patří mezi elektrospotřebiče s největší spotřebou elektrické energie v domácnosti? Pokud se tedy už delší dobu ptáte, jak ušetřit za elektřinu, jako první zaměřte svou pozornost právě směrem, kde stojí vaše stará lednice. To, že se z ní energetický štítek už ošoupal ještě neznamená, že i kdyby tam byl, vykazovala by lednice ty samé údaje.

Peníze za elektřinu mohou například utíkat jejími dvířky, které už netěsní tak dobře, jako na začátku. V případě příliš namraženého mrazáku se spotřeba elektřiny může zvednout až o 70 %. Lednici neprospívá ani umístění na vlhkých či příliš teplých místech. Každým stupněm nad 20°C roste i spotřeba elektrické energie o 5 %. V žádném případě nedávejte lednici ke sporáku a to ani v případě, že vám prostory nedovolí jinak. Ušetřit za elektrickou energii můžete i tím, že si věci v lednici dobře zorganizujete, tím pádem nebudete u otevřené lednice stát příliš dlouho.

Je zajímavé, o kolik mohou být vaše účty za elektřinu nižší jen tím, že se budete pár hodin zabývat spotřebou vašich elektrospotřebičů. Udělejte si sondu do hlubin spotřeby vašich spotřebičů třeba s vašimi dětmi. Nejenže uděláte něco pro svůj rodinný rozpočet, nýbrž se i dobře pobavíte.

Asistovat vám u toho může naše Výpočetnice, kde je vám k dispozici nejen kalkulačka pro úsporu elektrické energie, nýbrž i další kalkulačky, třeba pro převod wattů na kilowatty a podobně. Ona trocha fyziky a matematiky dětem neuškodí, zvlášť když mají za sebou tak velkou přestávku ve školní docházce.

S úsporami nelze začít dřív, dokud nezískáte konkrétní čísla!

S úsporami nelze začít dřív, dokud nezískáte konkrétní čísla!

A dost! Peníze vám mizí, aniž byste věděli kudy? Rozhodli jste se začít s úsporami? Jenže! Jak ušetřit peníze se dá na milión způsobů. Co je výhodné pro jednoho, nemusí druhému vůbec vyhovovat. Pro všechny je rozhodující základ celého konceptu úspor a ten vězí v získání všeobecného přehledu o výdajích. Dokud jej nemáte, nemá smysl začínat. Možná vás překvapí, že úspory můžete pojmout tak trochu jako matematickou hru. Jen klid. Z hlavy nic počítat nemusíte. Máme dvě nové online kalkulačky, které do vaší domácnosti vnesou vůni chytře uspořených peněz.

Jak ušetřit peníze za elektřinu?

Na Výpočetnici už nějaký ten pátek visí kalkulačka pro výpočet úspory za elektřinu. Nabízí řadu matematických vzorečků a s nimi i různé způsoby jak ušetřit za elektřinu. Díky jednoduchým výpočtům, které za vás provede online kalkulačka, se konečně dozvíte, kolik peněz vás měsíčně nebo ročně stojí provoz vašich elektrospotřebičů. Možná konečně zjistíte, jak neefektivní je trpět starou lednici, když se v rámci úsporných opatření můžete těšit z nové!

Možná pro vás bude hrozné zjištění, kolik vaši domácnost stojí neustále zapnutý počítač vašich dětí. Ale jakmile ze sebe setřesete první moment rozčarování, můžete začít šetřit.

Jak ušetřit peníze za palivo?

Nemyslete si, že když budete mít v malíčku výdaje za elektřinu, máte hotovo. V úsporách můžete jít ještě dál, třeba se zaměřte na provoz vašeho automobilu. Pokud s ním jezdíte často, může vás zajímat výpočet spotřeby paliva. Třeba jste doteď netušili, kolik korun vás stojí jedna cesta do/z práce. I zde na vás čeká celá řada výpočtů, které vám s úsporou pomohou. Zjistit si můžete výdaje za konkrétní ujetou vzdálenost nebo možnou úsporu za šetrnější způsob jízdy.

Úspora neznamená utahovat si opasek až k poslední možné dírce. Lze na ni jít chytře a rozumně, aniž byste nějak citelně snížili váš komfort. Je to jednoduché jako při šetření během nakupování. Jakmile jednou budete vědět, jaká je průměrná cena slunečnicového oleje, nikdy se vám nestane, že byste bezdůvodně dali do nákupního košíku olej dvakrát tak dražší. Přehled a povědomí o konkrétních číslech je to, co vám vydláždí přímou cestu k efektivním úsporám.